Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz - Bogdan Dolnicki - ebook

Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz ebook

Bogdan Dolnicki

0,0
144,27 zł

lub
Opis

Komentarz stanowi aktualną i praktyczną wykładnię przepisów ustawy o samorządzie gminnym, przedstawiającą ogół norm prawnych odnoszących się do działalności samorządu terytorialnego, i dotyczących m.in.:
- zakresu działania i zadań gminy,
- władz gminy,
- akt prawa miejscowego,
- gospodarki finansowej gminy,
- związków i porozumień międzygminnych,
- nadzoru nad działalnością gmin.

Przedmiotową problematykę zilustrowano aktualnym orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz rozstrzygnięciami wydanymi przez organy administracji publicznej. W pracy uwzględniono także poglądy doktryny i odniesienia do bieżącej literatury. Autorzy starali się omówić także najczęściej spotykane problemy oraz wątpliwości dotyczące stosowania i wykładni przepisów ustawy.

W najnowszym wydaniu autorzy omówili m.in. zmiany wprowadzone ustawą z 25 czerwca 2015 o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.1045) dotyczące:
- tworzenia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek należących do sektora finansów publicznych - tzw. centra usług wspólnych,
- tworzenia związków powiatowo-gminnych, których powoływanie ma przyczynić się do lepszej współpracy między tymi jednostkami samorządu terytorialnego,

Komentarz został opracowany przez zespół doświadczonych pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, będących równocześnie praktykami samorządowymi
Publikacja przeznaczona jest dla pracowników samorządowych oraz prawników obsługujących te organy. Może także zainteresować teoretyków prawa i administracji oraz studentów.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:

EPUB
PDF