Ustawa o rolnictwie ekologicznym Komentarz - Leśkiewicz Katarzyna - książka

Ustawa o rolnictwie ekologicznym Komentarz książka papierowa

Leśkiewicz Katarzyna

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


OpisPublikacja zawiera komentarz do ustawy z 25.6.2009 r. o rolnictwie ekologicznym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1054).

Ustawa o rolnictwie ekologicznym reguluje zadania i właściwość organów administracji publicznej oraz jednostek organizacyjnych w rolnictwie ekologicznym, co ma służyć wykonywaniu przepisów rozporządzeń Rady (WE) Nr 834/2007 z 28.6.2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie (EWG) Nr 2092/91 (Dz.Urz. UE L 189, s. 1 ze zm.) oraz Komisji (WE) Nr 889/2008 z 5.9.2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) Nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz.Urz. UE L 250, s. 1 ze zm.), a także rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1235/2008 z 8.12.2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) Nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich (Dz.Urz. UE L 334, s. 25 ze zm.).

Komentarz wskazuje kierunki interpretacji przepisów w oparciu o bogata literaturę prawnicza i orzecznictwo krajowych sadów powszechnych i administracyjnych oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w przedmiocie choćby charakteru prawnego i formy działań jednostek certyfikujących, a także w zakresie ich sądowoadministracyjnej kontroli.

Publikacja adresowana jest w szczególności dla praktyków stosujących ustawę, w tym urzędników, adwokatów, radców prawnych, czy sędziów orzekających w tych sprawach regulowanych komentowana ustawa, jak również dla jednostek certyfikujących, czy producentów ekologicznych.

Liczba stron: 132

Format (wymiary): 12.0x19.0cm

ISBN: 9788325594350