Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy. Komentarz - Adrianna Jasińska-Cichoń - ebook

Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy. Komentarz ebook

Adrianna Jasińska-Cichoń

0,0
53,78 zł

Opis

Komentarz zawiera szczegółowe omówienie uregulowań zawartych w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy, ze szczególnym uwzględnieniem nowych, nieznanych w poprzednio obowiązującej ustawie uprawnień inspektorów pracy (m.in. związanych z kontrolą legalności zatrudnienia), nowych rodzajów decyzji, postanowień o zachowaniu w tajemnicy danych osoby lub świadka, surowszych kar za wykroczenia przeciwko prawom pracownika.

Załącznik do komentarza stanowią konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy i akty wykonawcze wydane na podstawie zawartych w ustawie delegacji.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF