Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Komentarz - Gajewski Sebastian, Jakubowski Aleksander - książka

Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Komentarz książka papierowa

Gajewski Sebastian, Jakubowski Aleksander

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Pierwszy i jedyny na rynku praktyczny komentarz do ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, który pokazuje, jak efektywnie i zgodnie z prawem tworzyć instytucje kultury i nimi zarządzać oraz działać w sferze kultury

Najważniejsze korzyści wynikające z zakupu książki:
* szczegółowe omówienie zasad tworzenia, przekształcania i likwidacji instytucji kultury;
* wyczerpująca analiza problemów związanych z finansowaniem działalności instytucji kultury, w tym przyznawania dotacji, stypendiów i nagród dla podmiotów związanych z działalnością kulturalną;
* szczegółowe omówienie zasad zatrudniania pracowników instytucji kultury;
* sprecyzowanie prawnych form działania podmiotów w sferze kultury i kształtu prowadzonych w tym zakresie postępowań;
* zebranie w jednej publikacji pełnego orzecznictwa sądów administracyjnych i stanowisk organów administracji oraz nauki prawa dotyczących organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej;
* przedstawienie wzorów dokumentów, które są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania instytucji kultury.

Niniejsza publikacja jest pierwszą na rynku wydawniczym pozycją szczegółowo i wyczerpująco omawiającą ustawę z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Stanowi ona niezbędną lekturę i narzędzie pracy dla dyrektorów i pracowników instytucji kultury oraz pozostałych pracowników administracji rządowej i samorządowej, a także sędziów, radców prawnych, adwokatów i innych osób, które w swojej aktywności zawodowej są związane z działalnością kulturalną. Komentarz rozwieje wiele wątpliwości interpretacyjnych, które występują w praktyce i przedstawi prawidłowe zasady szeroko rozumianego funkcjonowania instytucji kultury, poparte poglądami orzecznictwa sądów administracyjnych, sądów powszechnych i organów administracji publicznej.

Dzięki niniejszej publikacji Czytelnik dowie się w szczególności:
* jakie są obowiązki i uprawnienia organizatora instytucji kultury;
* na czym polega mecenat państwa i samorządu terytorialnego w sferze kultury;
* jakie powinny być prawidłowe relacje pomiędzy organizatorem instytucji kultury – ministrem, kierownikiem urzędu centralnego, jednostką samorządu terytorialnego – a tą instytucją;
* jakie są formy organizacyjne prowadzenia działalności kulturalnej;
* jak właściwie dokonywać przekształceń podmiotowych instytucji kultury – łączyć je dzielić, przekazywać, powierzać i wspólnie prowadzić;
* jak prawidłowo konstruować uchwały, zarządzenia i umowy niezbędne w prowadzeniu działalności kulturalnej;
* jak prawidłowo konstruować statut instytucji kultury oraz jej regulamin organizacyjny;
* jaki jest charakter prawny dotacji dla instytucji kultury i tryb ich przyznawania;
* jaką formę prawną ma przyznanie nagrody i stypendium za działalność kulturalną oraz jak kształtuje się tryb postępowania w tym przedmiocie;
* jak prawidłowo udzielać zamówień na dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej;
* jak właściwie prowadzić gospodarkę finansową instytucji kultury i ubiegać się o środki na działalność kulturalną;
* w jaki sposób właściwie zatrudniać dyrektora i innych pracowników instytucji kultury;
* jak zgodnie z prawem powinny być podejmowane uchwały przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego w zakresie, w jakim wykonują one zadania organizatora instytucji kultury;
* jakie są w świetle ustawy uprawnienia i obowiązki podmiotów prywatnych prowadzących działalność kulturalną;
* jak prawidłowo wykonywać obowiązki związane z organizowaniem imprez artystycznych i rozrywkowych

Liczba stron: 350

Format (wymiary): 16.4x23.7

ISBN: 9788325574673

Wydanie: 1

Oceny
0,0
0
0
0
0
0