Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Komentarz - Andrzej Chróścicki - ebook

Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Komentarz ebook

Andrzej Chróścicki

0,0
124,64 zł

Opis

? Komentarz kompleksowo i szczegółowo omawia zawarte w ustawie zagadnienia. Pokazuje zasady tworzenia i funkcjonowania Otwartych Funduszy Emerytalnych. Szczególny nacisk Autor położył na zagadnienia członkostwa w funduszu emerytalnym, rachunku, przeliczenia składek i wypłaty środków zgromadzonych na rachunku. ? Komentarz przeznaczony jest dla pracowników OFE, doradców inwestycyjnych, pośredników finansowych, agentów i brokerów ubezpieczeniowych.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF