Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych Komentarz - Bieluk Jerzy, Łobos-Kotowska Dorota - książka

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych Komentarz książka papierowa

Bieluk Jerzy, Łobos-Kotowska Dorota

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Publikacja to dokładne i kompleksowe opracowanie wszystkich przepisów ustawy z 3.2.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1205 ze zm.) dotyczących m.in.:

ograniczania przeznaczania gruntów na cele nierolnicze i nieleśne;
wyłączania gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej;
zapobiegania degradacji gruntów;
rekultywacji i zagospodarowania gruntów;
dochodów związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych;
kontroli wykonania przepisów ustawy.

Komentarz zawiera omówienie aktualnego orzecznictwa oraz wszystkich najnowszych zmian dotyczących m.in.:

uchylenia przepisu dotyczącego wyłączenia stosowania ustawy do gruntów rolnych i leśnych objętych decyzjami o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej – ustawa z 15.1.2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 200), która weszła w życie 25.2.2015 r.;

zasad prowadzenia spraw ochrony gleb użytkowanych w celach rolnych i leśnych, w tym rekultywacji oraz poprawy ich wartości użytkowej – ustawa z 11.7.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1101), która weszła w życie 5.9.2015 r.

Autorzy – dr hab. Jerzy Bieluk, dr hab. Dorota Łobos-Kotowska – od wielu lat zajmują się naukowo i zawodowo prawem rolnym i starają się objąć swoimi zainteresowaniami naukowymi różne nieopracowane dziedziny prawa rolnego, co daje swój oddźwięk w prezentowanym komentarzu.

Komentarz zaadresowany jest do sędziów, notariuszy, adwokatów, radców prawnych specjalizujących się w tej dziedzinie prawa, może również służyć jako materiał dydaktyczny dla studentów, pragnących zgłębić swoją wiedzę, a także skierowany jest również do urzędników oraz wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

Liczba stron: 220

Format (wymiary): 12.1x19.2

ISBN: 9788325573959

Wydanie: 1

Oceny
0,0
0
0
0
0
0