Ustawa o leczeniu niepłodności. Komentarz - Joanna Haberko - ebook

Ustawa o leczeniu niepłodności. Komentarz ebook

Joanna Haberko

0,0
127,20 zł

lub
Opis

Joanna Haberko - doktor habilitowana nauk prawnych, profesor nadzwyczajny w Katedrze
Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; członek Krajowej Rady Transplantacyjnej przy Ministrze Zdrowia (2010-2014) oraz Komisji Bioetycznej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Poznaniu; wielokrotna stypendystka rządu włoskiego, odbywała staże naukowe na wydziałach prawa uniwersytetów w Maceracie i Ferrarze oraz w Instytucie Bioetyki Uniwersytetu im. A. Gemelli w Rzymie. Głównym obszarem jej zainteresowań badawczych są zagadnienia prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa medycznego; jest autorką ponad 100 publikacji z tych dziedzin, publikowanych w krajowych i międzynarodowych czasopismach prawniczych i medycznych, w tym licznych opracowań poświęconych prawnym problemom leczenia niepłodności, oraz współautorką podręczników dla studentów medycyny i lekarzy.

Publikacja jest pierwszym na polskim rynku wydawniczym komentarzem do ustawy o leczeniu niepłodności z 2015 r., który ułatwi wykładnię jej przepisów, w szczególności w zakresie:
zasad ochrony zarodka i postępowania z komórkami rozrodczymi w związku z leczeniem
niepłodności,
procedur pobierania, przetwarzania, testowania, przechowywania i dystrybucji komórek
rozrodczych oraz zarodków przeznaczonych do zastosowania w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji, a także
pozyskiwania zgody we wskazanych wyżej przypadkach.
Opracowanie, przygotowane przez specjalistę prawnika od wielu lat prowadzącego badania
naukowe w analizowanej materii, ma charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny. Może
więc służyć pomocą przy stosowaniu prawa w zakresie procedur związanych z medycznie wspomaganą prokreacją, pokazując tę problematykę w kontekście problemów prawnych i wątpliwości wiążących się z praktycznym stosowaniem ustawy przez lekarzy.
Książka jest przeznaczona dla lekarzy, pielęgniarek, położnych i laborantów zatrudnionych
w jednostkach ochrony zdrowia, w których wykonywane są procedury wspomagania prokreacji, pracowników banków tkanek i komórek rozrodczych, sędziów, prokuratorów oraz
adwokatów i radców prawnych, zwłaszcza tych zatrudnionych w działach prawnych podmiotów leczniczych stosujących procedury medycznie wspomaganej prokreacji. Będzie przydatna pracownikom Ministerstwa Zdrowia, NFZ, członkom Rady do spraw Leczenia Niepłodności, jak również osobom borykającym się z problemem bezpłodności.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:

EPUB
PDF