Ustawa o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury Komentarz - Dzienis Paweł, Kaczocha Mateusz, Sadowski Krzysztof - książka

Ustawa o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury Komentarz książka papierowa

Dzienis Paweł, Kaczocha Mateusz, Sadowski Krzysztof

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Prezentowana publikacja jest kompleksowym opracowaniem ustawy z 23.1.2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 146 ze zm.). Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury jest szczególną instytucją, jedyną w kraju, której zadaniem jest kształcenie przyszłych prokuratorów oraz sędziów.

W publikacji omówiono najnowsze zmiany wprowadzone ustawą z 11.5.2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 1139).

Na mocy nowych przepisów m.in. zlikwidowana została aplikacja ogólna, utworzona została instytucja asesora sądowego, a także wprowadzono regulacje określające zasady obsadzania wolnych stanowisk asesorskich. Oprócz tego wprowadzono nową funkcję – koordynatora zajęć.

Komentarz omawia m.in. następujące zagadnienia dotyczące:
zadań oraz statutu Krajowej Szkoły,
organów Krajowej Szkoły (Rada Programowa, przewodniczący Rady, zastępca, odwołanie członka, uzupełnienie składu, zadania, uprawnienia członków, Dyrektor Krajowej Szkoły, zawieszenie w czynnościach, zadania Dyrektora),
kształcenia ustawicznego (szkolenia uwzględnione i nieuwzględnione w harmonogramie, zakres i tryb opracowania harmonogramu),
aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej (konkurs, opłaty, wniosek o przyjęcie na aplikację, decyzja o przyjęciu na aplikację, ślubowanie, czas trwania aplikacji, egzaminy sędziowski i prokuratorski),
praw i obowiązków aplikantów (uprawnienia i obowiązki aplikanta, zawieszenie, stypendium, nieobecność, patroni praktyk),
egzamin referendarski (wymagania, tryb, termin, części egzaminu, wynik egzaminu),
wykładowcy i pracownicy Krajowej Szkoły (zaopiniowanie kandydatów, sprzeciw wobec kandydatów na wykładowców, pracownicy administracyjni, warunki wynagradzania),
przetwarzanie danych osobowych,
zmiany w przepisach obowiązujących.

Autorzy starają się wytłumaczyć, w jaki sposób dotychczasowy dorobek orzecznictwa i doktryny może być wykorzystywany do zrozumienia istoty i celu nowych regulacji, a także rozwiązywania problemów pojawiających się w trakcie ich stosowania.

Publikacja skierowana jest w szczególności do sędziów i prokuratorów, aplikantów oraz studentów.

Liczba stron: 238

Format (wymiary): 12.0x19.5cm

ISBN: 9788381286725

Wydanie: 1

Oceny
0,0
0
0
0
0
0