Ustawa o gospodarce komunalnej Komentarz - Zięty Jakub Jan - książka

Ustawa o gospodarce komunalnej Komentarz książka papierowa

Zięty Jakub Jan

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Komentarz do ustawy z 20.12.1997 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) opisuje dopuszczalne sposoby realizowania gospodarki komunalnej przez jednostki samorządu terytorialnego. Możliwość korzystania przez samorządy z formy spółki kapitałowej stanowi coraz częstszy sposób zarówno na realizację zadań własnych w sferze użyteczności publicznej, jak i poza nią w zakresie dopuszczonym m.in. przepisami komentowanej ustawy. Wykroczenie poza ustawowe ramy może skutkować nieważnością dokonanych czynności np. uchwała organu stanowiącego. W ustawie w sposób szczególny określono reguły funkcjonowania spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego zarówno tych, które powstały w wyniku przekształcenia przedsiębiorstw komunalnych, jak i tych utworzonych przez samorządy. Spółki te bowiem oprócz reguł wskazanych w Kodeksie spółek handlowych muszą przestrzegać przepisów ustawy o gospodarce komunalnej.

Z uwagi na praktykę zawodową Autora prezentowany komentarz pozwala:
ułatwić jednostkom samorządu terytorialnego wykonywanie zadań własnych z zakresu gospodarki komunalnej;
pomóc radcom prawnym i adwokatom we właściwej interpretacji przepisów ustawy w pracy dla podmiotów zajmujących się gospodarką komunalną;
spojrzeć na gospodarkę komunalną nie tylko od strony teoretycznej, ale również praktycznej;
Prezentowany komentarz adresowany jest do wszystkich, którzy interesują się tematyką funkcjonowania samorządu oraz spółek handlowych, zwłaszcza do osób związanych zawodowo z tymi podmiotami, w tym m.in. świadczących pomoc prawną na ich rzecz tj. radców prawnych i adwokatów.

Autor uwzględnił w komentarzu dorobek doktryny oraz orzecznictwa w zakresie gospodarki komunalnej oraz wszystkie zmiany ustawy, jakie zostały dokonane do czasu wydania tekstu jednolitego.

Liczba stron: 232

Format (wymiary): 12.0x19.0cm

ISBN: 9788325540340

Wydanie: 1

Oceny
0,0
0
0
0
0
0