Uprawnienia pracowników samorządowych związane z zatrudnieniem - Kamila Lewandowska, Tomasz Lewandowski - ebook

Uprawnienia pracowników samorządowych związane z zatrudnieniem ebook

Kamila Lewandowska, Tomasz Lewandowski

0,0
59,00 zł

Opis

Publikacja w sposób praktyczny omawia kwestie związane z zatrudnieniem pracowników samorządowych i przysługującymi im uprawnieniami. Zawiera liczne wskazówki i rekomendacje dotyczące czasu pracy oraz wynagrodzenia w okresie epidemii. Porusza problem pracy zdalnej pracowników samorządowych w kontekście obowiązku zapewnienia ciągłości realizacji zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Autorzy koncentrują się na takich zagadnieniach jak:

  • wynagrodzenie za pracę, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne – „trzynastka”, nagrody i premie, dodatek za wieloletnią pracę;
  • czas pracy z uwzględnieniem świadczenia pracy zdalnej, pracy w godzinach nadliczbowych i w podróży służbowej oraz
  • prawo do urlopu, w ramach którego omówiono wszystkie rodzaje urlopów z jakich może skorzystać pracownik samorządowy.

Adresaci:
Poradnik jest przeznaczony dla pracowników administracji rządowej i samorządowej oraz pracowników działów kadr zajmujących się prezentowaną tematyką.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF