Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2020 r. - Opracowanie zbiorowe - ebook

Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2020 r. ebook

0,0
23,92 zł

Opis

W opracowaniu zwrócono uwagę na praktyczne konsekwencje stosowania przepisów przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne zawierające umowy cywilnoprawne. Wskazano, jak postępować w sytuacjach wątpliwych dotyczących nowych i już istniejących regulacji. Szczegółowo zostały omówione zasady oskładkowania i opodatkowania najbardziej popularnych, obok umów zlecenia, umów cywilnoprawnych, m.in. o dzieło, agencyjnych i kontraktów menedżerskich.
Od 1 stycznia 2020 r. wynagrodzenie osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia i o świadczenie usług wzrosło do 17 zł brutto za godzinę. Spowodowało to jednoczesny wzrost kwoty chronionej przez potrąceniami komorniczymi i administracyjnymi w przypadku dłużników zatrudnionych na podstawie ww. umów. Trzy lata po wejściu w życie obowiązku zapewnienia zleceniobiorcom i osobom świadczącym usługi co najmniej minimalnej stawki godzinowej nadal trwają kontrole PIP w tym zakresie. Na podmiot wypłacający wygrodzenie w wysokości niższej od obowiązującej minimalnej stawki godzinowej inspekcja może nałożyć karę grzywny od 1000 do 30 000 zł. Kontrole prowadzi też ZUS, który często kwestionuje umowy o dzieło.
Ponadto zleceniobiorcy, którzy nie ukończyli 26 lat, nadal mogą korzystać z ulgi w PIT od przychodów osiąganych z pracy. W 2020 r. zasada zwolnienia z podatku tych przychodów będzie jednak automatyczna, niewymagająca żadnego wniosku. Co również istotne, w 2020 r. kolejne podmioty będą obejmowane ustawą o pracowniczych planach kapitałowych. W efekcie m.in. następne grupy zleceniobiorców zostaną włączone do tego nowego programu dobrowolnego, indywidualnego oszczędzania. Wiąże się z tym konieczność dokonywania wpłat zarówno przez osobę zatrudnioną, jak i podmiot, który ją zatrudnia, w ustalonej ustawowo przynajmniej minimalnej wysokości. Wpłaty mają wpływ na wysokość wynagrodzenia przysługującego zleceniobiorcom.
Poradniczy charakter publikacji sprawia, że Czytelnicy otrzymują gotowe rozwiązania dotyczące najbardziej popularnych form zatrudnienia cywilnoprawnego i wskazówki, jaki rodzaj umowy wybrać i jakim rozliczeniom podlega pochodzące z nich wynagrodzenie.
Z publikacji Czytelnicy dowiedzą się m.in.:
• Jak przystąpienie do PPK wpływa na wynagrodzenie zleceniobiorcy
• Na jakich zasadach z ulgi w PIT mogą skorzystać osoby w wieku do 26 lat
• Jak dokonywać potrąceń z wynagrodzenia zleceniobiorcy po zmianie minimalnej płacy


ATUTY PUBLIKACJI:
Kompleksowe opracowanie, liczne przykłady ilustrujące poruszane zagadnienia, prosty i zrozumiały język.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF
Oceny
0,0
0
0
0
0
0