Ulga na złe długi - Grzegorz Ziółkowski - ebook

Ulga na złe długi ebook

Ziółkowski Grzegorz

0,0
29,90 zł

Opis

Autor w praktyczny sposób objaśnia, jak stosować regulacje dotyczące ulgi na złe długi – zarówno w kontekście ustaw podatkowych (CIT, PIT, ryczałt ewidencjonowany), jak i w świetle ustawy o VAT. Wprowadzone przez ustawodawcę rozwiązania mają przede wszystkim zapobiegać nadmiernym zatorom płatniczym i ochronić wierzyciela przed negatywnymi skutkami opieszałego zachowania dłużnika. Przedmiotowa ulga w zakresie ustawy o VAT funkcjonuje już piętnaście lat, ale w zakresie podatków dochodowych to dość nowe rozwiązanie, które istnieje od 1 stycznia 2020 r.
Co istotne, zasady stosowania tych rozwiązań podlegają ciągłym zmianom. Wynikają one nie tylko z nadzwyczajnych regulacji związanych z epidemią COVID-19, lecz także z orzecznictwa. Szczególne znaczenie ma wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z 15 października 2020 r. w sprawie C-335/19, który potwierdził, że polskie przepisy regulujące ulgę na złe długi w odniesieniu do podatku od towarów i usług są częściowo niezgodne z kluczową w zakresie VAT dyrektywą 2006/112/WE. Ze względu na nową strukturę JPK oraz likwidację deklaracji VAT zmieniła się także prezentacja ulgi na złe długi w zakresie podatku od towarów i usług.
Publikacja zawiera wiele przykładów, interpretacji i wyroków sądów, które ilustrują, jak w praktyce powinno stosować się ulgę na złe długi. Autor – doradca podatkowy – przystępnie wyjaśnia:
● za jaki okres najwcześniej podatnik może skorzystać z ulgi na złe długi;
● na czym polegają modyfikacje zasad korzystania z ulgi na złe długi wprowadzone ze względu na epidemię COVID-19;
● kiedy dłużnik musi dokonać korekty kosztów, gdy nie ureguluje długu;
● za jaki okres należy skorygować VAT naliczony, gdy wierzytelność została sprzedana;
● jak dokonać korekty, gdy zapłata nastąpiła tylko w części.
Ponadto Czytelnik znajdzie w książce omówienie pozostałych mechanizmów, które może zastosować wierzyciel w przypadku nieotrzymania należnej mu zapłaty.


ATUTY PUBLIKACJI:
Czytelność, prosty język, przykłady, interpretacje MF, wyroki sądów

 

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF
Oceny
0,0
0
0
0
0
0


Podobne