Uczniowie szkół podstawowych i kształcących w zawodzie wobec swojej przyszłości edukacyjno-zawodowej - Kozielska Joanna - książka

Uczniowie szkół podstawowych i kształcących w zawodzie wobec swojej przyszłości edukacyjno-zawodowej książka papierowa

Kozielska Joanna

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi dla zakupu od 50,00 zł)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Planowanie ścieżki kształcenia i dokonywanie edukacyjno-zawodowych wyborów stanowi dziś konieczność, przed którą stoi każdy młody człowiek. Przetransformowany rynek pracy, którego oblicze modyfikują postępujące procesy globalizacji, obligują do podejmowania przedsięwzięć mających na celu aktywne wpasowywanie się jednostek w jego rekonstruowane wciąż na nowo oblicze, wymuszając także szereg działań o charakterze przygotowawczym do pełnego w nim uczestnictwa. Tematyka książki dotyczy obszaru teorii i praktyki pedagogiki, a w szczególności jej subdyscyplin: pedagogiki pracy, a także (w pewnym wymiarze) pedagogiki społecznej. Autorka prowadzi weryfikacje empiryczne, koncentrujące się wokół kategorii związanej z odkrywaniem planów i aspiracji edukacyjno-zawodowych i ich uwarunkowań oraz przyjmowanych strategii konstruowania przyszłości. Szczególna uwaga badaczki skierowana została na dwie grupy respondentów: uczniów szkół podstawowych oraz tych, którzy pierwsze wybory o edukacyjno-zawodowym charakterze mają już za sobą i kształcą się w szkołach branżowych/zawodowych oraz technikach. Uzyskane wyniki badań mogą służyć wzbogaceniu wiedzy o aspiracjach i planach edukacyjno-zawodowych czynionych przez uczniów szkół podstawowych zainteresowanych i niezainteresowanych kształceniem w zawodzie i „zawodowców” – uczniów szkół branżowych (oraz funkcjonujących nadal szkół zawodowych) i techników. Ważnym aspektem opracowania są także opinie i oczekiwania względem procesu szkolnego doradztwa zawodowego, którego zamierzeniem (zdaniem autorki), obok stwarzania przestrzeni do poznawania siebie i świata pracy (z uwzględnieniem ścieżek kształcenia poprzedzających wejście na rynek pracy) są działania sprzyjające optymalizacji zatrudnienia lub/i osiągania (szeroko rozumianych) sukcesów zawodowych (wobec zindywidualizowanego jednostkowo potencjału).

Liczba stron: 394

Format (wymiary): 17.0x24.0cm

ISBN: 9788323239185

Wydanie: 1

Oceny
0,0
0
0
0
0
0