Twój typ osobowości: Opiekun (ISFJ) - Laboratorium Dobrego Życia - ebook

Twój typ osobowości: Opiekun (ISFJ) ebook

Laboratorium Dobrego Życia

3,9

Opis

Książka „Twój typ osobowości: Opiekun (ISFJ)” to kompendium wiedzy na temat „opiekuna” – jednego z 16 typów osobowości. Jest ona częścią serii, w skład której wchodzą pozycje poświęcone poszczególnym typom oraz książka „Kim jesteś? Test osobowości ID16”, będąca wprowadzeniem do typologii osobowości ID16.

W książce o „opiekunie” znajdziesz wyczerpujące odpowiedzi na następujące pytania:

  • Jak myśli i co czuje „opiekun”? Jak podejmuje decyzje? Jak rozwiązuje problemy? Czego się obawia? Co go denerwuje?
  • Z jakimi typami osobowości mu po drodze, a jakich unika? Jakim jest przyjacielem, małżonkiem, rodzicem? Jak widzą go inni?
  • Jakie ma predyspozycje zawodowe? W jakim środowisku najefektywniej pracuje? Jakie zawody najlepiej odpowiadają jego typowi osobowości?
  • W czym jest dobry, a nad czym musi popracować? Jak może wykorzystać swój potencjał i uniknąć pułapek?
  • Jakie znane osoby odpowiadają profilowi „opiekuna”?
  • Które społeczeństwo przejawia najwięcej cech charakterystycznych dla tego typu osobowości?

Książka zawiera także zarys pozostałych typów osobowości oraz najważniejsze informacje o typologii ID16.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS
czytnikach certyfikowanych
przez Legimi
czytnikach Kindle™
(dla wybranych pakietów)
Windows
10
Windows
Phone

Liczba stron: 49

Odsłuch ebooka (TTS) dostepny w abonamencie „ebooki+audiobooki bez limitu” w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS
Oceny
3,9 (8 ocen)
2
4
1
1
0
Więcej informacji
Więcej informacji
Legimi nie weryfikuje, czy opinie pochodzą od konsumentów, którzy nabyli lub czytali/słuchali daną pozycję, ale usuwa fałszywe opinie, jeśli je wykryje.

Popularność
Laboratorium Dobrego Życia

Twój typ osobowości: Opiekun (ISFJ)

Twój typ osobowości: Opiekun (ISFJ)

Publikacja ta może pomóc Ci lepiej wykorzystywać Twój potencjał, budować zdrowe relacje z innymi ludźmi i podejmować dobre decyzje odnośnie edukacji oraz kariery zawodowej. W żadnym wypadku nie powinna być jednak traktowana jako substytut specjalistycznej konsultacji psychologicznej lub psychiatrycznej. Autor i wydawca nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z niewłaściwego wykorzystania tej książki.

ID16TM© jest niezależną typologią osobowości opracowaną przez Laboratorium Dobrego Życia. Nie należy jej mylić z typologiami i testami osobowości oferowanymi przez inne instytucje. Laboratorium Dobrego Życia nie jest dystrybutorem testów osobowości innych wydawców i nie reprezentuje oferujących je instytucji.

© Jarosław Jankowski / Laboratorium Dobrego Życia, 2014-2015

Test, metodologia oraz profile osobowości ID16TM© są własnością Laboratorium Dobrego Życia.

W publikacji wykorzystano zdjęcia oraz grafiki pochodzące ze zbioru Depositphotos.

Konwersja ebooka: Zbigniew Szalbot

Wydawca:

EPUB: ISBN 978-83-7981-036-9 MOBI: ISBN 978-83-7981-037-6

Patronat: typyosobowosci.pl

Wstęp

Książka, którą trzymasz w ręku, to kompendium wiedzy na temat opiekuna – jednego z 16 typów osobowości. Jest ona częścią serii „Twój typ osobowości”, w skład której wchodzą pozycje poświęcone poszczególnym typom oraz książka „Kim jesteś? Test osobowości ID16TM©”, będąca wprowadzeniem do typologii osobowości ID16TM©.

W książce o opiekunie znajdziesz odpowiedzi na następujące pytania:

Jak myśli i co czuje opiekun? Jak podejmuje decyzje? Jak rozwiązuje problemy? Czego się obawia? Co go denerwuje?Z jakimi typami osobowości mu po drodze, a jakich unika? Jakim jest przyjacielem, małżonkiem, rodzicem? Jak widzą go inni?Jakie ma predyspozycje zawodowe? W jakim środowisku najefektywniej pracuje? Jakie zawody najlepiej odpowiadają jego typowi osobowości?W czym jest dobry, a nad czym musi popracować? Jak może wykorzystać swój potencjał i uniknąć pułapek?Jakie znane osoby odpowiadają profilowi opiekuna?

Książka zawiera także najważniejsze informacje o typologii ID16TM©. Mamy nadzieję, że pomoże Ci ona lepiej poznać siebie oraz innych.

WYDAWCY

Spis treści

WstępID16TM© wśród jungowskich typologii osobowościTyp: Opiekun (ISFJ)Osobowość w zarysieOgólna charakterystykaSpołeczny aspekt osobowościPraca i ścieżka kariery zawodowejPotencjalnie mocne i słabe stronyRozwój osobistyZnane osobyZarys typów osobowości ID16TM©Administrator (ESTJ)Adwokat (ESFJ)Animator (ESTP)Artysta (ISFP)Doradca (ENFJ)Dyrektor (ENTJ)Entuzjasta (ENFP)Idealista (INFP)Innowator (ENTP)Inspektor (ISTJ)Logik (INTP)Mentor (INFJ)Opiekun (ISFJ)Praktyk (ISTP)Prezenter (ESFP)Strateg (INTJ)Polecane publikacjeSeria: Twój typ osobowościBibliografia

ID16TM© wśród jungowskich typologii osobowości

ID16TM© należy do rodziny tzw. jungowskich typologii osobowości, odwołujących się do teorii Carla Gustava Junga (1875-1961) – szwajcarskiego psychiatry i psychologa, jednego z głównych przedstawicieli tzw. „psychologii głębi”.

Na podstawie wieloletnich badań i obserwacji, Jung doszedł do wniosku, że różnice w postawie oraz preferencjach ludzi nie są przypadkowe. Stworzył dobrze dziś znany podział na ekstrawertyków i introwertyków. Ponadto wyróżnił cztery funkcje osobowości, stanowiące dwie pary przeciwieństw: percepcja-intuicja i myślenie-odczuwanie. Ustalił też, że w każdej z tych par dominuje jedna z funkcji. Jung doszedł do przekonania, że dominujące funkcje każdego człowieka są stałe i niezależne od zewnętrznych warunków, a ich wypadkową jest typ osobowości.

W 1938 roku dwaj amerykańscy psychiatrzy, Horace Gray i Joseph Wheelwright, stworzyli pierwszy test osobowości oparty na teorii Junga, umożliwiający określenie dominujących funkcji w trzech, opisanych przez niego wymiarach: ekstrawersja-introwersja, percepcja-intuicja oraz myślenie-odczuwanie. Test ten stał się inspiracją dla innych badaczy. W 1942 roku, także na gruncie amerykańskim: Isabel Briggs Myers oraz Katharine Briggs zaczęły stosować swój własny test osobowości, poszerzając klasyczny, trójwymiarowy model Graya i Wheelwrighta o czwarty wymiar: ocenianie-obserwacja. Większość późniejszych typologii i testów osobowości, odwołujących się do teorii Junga, również uwzględnia ów czwarty wymiar. Należy do nich m.in. amerykańska typologia opublikowana w 1978 roku przez Davida W. Keirseya oraz test osobowości stworzony na Litwie w latach 70. dwudziestego wieku przez Aušrę Augustinavičiūtė. W następnych dekadach w ich ślady poszli badacze z różnych części świata, tworząc kolejne czterowymiarowe typologie i testy osobowości dostosowane do lokalnych warunków oraz potrzeb.

Do grupy tej należy ID16TM© – polska, niezależna typologia osobowości opracowana przez Laboratorium Dobrego Życia. Typologia ta, opublikowana w pierwszej dekadzie XXI wieku, również opiera się na klasycznej teorii Carla Junga. Podobnie jak inne współczesne jungowskie typologie, wpisuje się ona w nurt czterowymiarowej analizy osobowości. Na gruncie ID16TM© wymiary te nazywane są czterema naturalnymi skłonnościami. Skłonności te mają charakter dychotomiczny, a ich obraz dostarcza informacji o typie osobowości człowieka. Analiza pierwszej skłonności ma na celu określenie dominującego źródła energii życiowej (świat zewnętrzny lub świat wewnętrzny). Analiza drugiej skłonności określa dominujący sposób przyswajania informacji (poprzez zmysły lub poprzez intuicję). Analiza trzeciej skłonności określa dominujący sposób podejmowania decyzji (rozumem lub sercem). Analiza czwartej skłonności określa natomiast dominujący styl życia (zorganizowany lub spontaniczny). Kombinacja wszystkich tych naturalnych skłonności, skutkuje 16 możliwymi typami osobowości.

Szczególną cechą typologii ID16TM© jest jej praktyczny wymiar. Opisuje ona bowiem poszczególne typy osobowości w działaniu – w pracy, w codziennym życiu oraz relacjach z innymi ludźmi. Nie koncentruje się na wewnętrznej dynamice osobowości i nie podejmuje prób teoretycznego objaśniania wewnętrznych, niewidocznych procesów. Skupia się raczej na tym, jak dany typ osobowości przejawia się na zewnątrz i w jaki sposób wpływa na otoczenie. Ów nacisk na społeczny aspekt osobowości zbliża nieco ID16TM© do wspomnianej powyżej typologii Aušry Augustinavičiūtė.

Każdy z 16 typów osobowości ID16TM© jest wypadkową naturalnych skłonności człowieka. Przypisanie do danego typu nie ma jednak cech wartościujących. Żaden z typów osobowości nie jest lepszy lub gorszy od innych. Każdy z typów jest po prostu inny i każdy ma swoje potencjalnie mocne i słabe strony. ID16TM© pozwala zidentyfikować i opisać te różnice. Pomaga zrozumieć siebie i odkryć swoje miejsce w świecie.

Znajomość własnego profilu osobowości pozwala ludziom w pełni wykorzystywać swój potencjał i pracować nad obszarami, które mogą przysparzać im problemów. Jest nieocenioną pomocą w codziennym życiu, w rozwiązywaniu problemów, w budowaniu zdrowych relacji z innymi ludźmi oraz podejmowaniu decyzji dotyczących edukacji i kariery zawodowej.

Określenie typu osobowości nie jest procesem, który ma charakter arbitralny i mechaniczny. Każdy człowiek, jako „właściciel i użytkownik swojej osobowości”, jest w pełni kompetentny, aby określić, do którego typu należy. Jego rola w tym procesie jest więc kluczowa. Samoidentyfikacji takiej można dokonać analizując opisy 16 typów osobowości i stopniowo zawężając pole wyboru lub idąc drogą na skróty i wykorzystując test osobowości ID16TM©. Również w tym przypadku kluczową rolę odgrywa „użytkownik osobowości”, wynik testu zależy bowiem wyłącznie od udzielonych przez niego odpowiedzi.

Identyfikacja typu osobowości pomaga poznać siebie i innych, nie powinna jednak być traktowana jako wyrocznia przesądzająca o przyszłości. Typ osobowości nigdy nie może usprawiedliwiać naszych słabości lub złych relacji z innymi ludźmi (choć może pomóc zrozumieć ich przyczyny)!

W ramach ID16TM© typ osobowości nie jest traktowany jako statyczny, genetycznie zdeterminowany stan, ale jako wypadkowa cech wrodzonych oraz nabytych. Takie ujęcie nie umniejsza wagi wolnej woli i nie szufladkuje ludzi. Otwiera przed nami nowe perspektywy, zachęcając do pracy nad sobą i wskazując obszary, w których jest ona najbardziej potrzebna.

Typ: Opiekun (ISFJ)

TYPOLOGIA OSOBOWOŚCI ID16TM©

Osobowość w zarysie

Motto życiowe:Zależy mi na twoim szczęściu.

Serdeczny, ciepły, skromny, godny zaufania i niezwykle lojalny. Na pierwszym miejscu stawia innych ludzi – dostrzega ich potrzeby i pragnie im pomagać. Praktyczny, dobrze zorganizowany i odpowiedzialny. Cierpliwy, pracowity i wytrwały – potrafi doprowadzać sprawy do końca.

Zauważa i zapamiętuje detale. Bardzo ceni spokój, stabilizację i przyjazne relacje z innymi. Potrafi budować mosty między ludźmi. Źle znosi konflikty i krytykę. Ma silne poczucie obowiązku i jest zawsze gotowy do pomocy. Bywa wykorzystywany przez innych.

Naturalne skłonności opiekuna:

Źródło energii życiowej: świat wewnętrzny.

Przyswajanie informacji: zmysły.

Podejmowanie decyzji: serce.

Styl życia: zorganizowany.

Podobne typy osobowości:

Artysta

Adwokat

Prezenter

Dane statystyczne:

Opiekunowie

stanowią 8-12% populacji.

Wśród

opiekunów

znacznie przeważają kobiety (70%).

Krajem odpowiadającym profilowi

opiekuna

jest Szwecja.

1

Kod literowy

Uniwersalny kod literowy opiekuna w jungowskich typologiach osobowości to ISFJ.

Ogólna charakterystyka

To jest fragment ebooka. Zamów pełną wersję.

Społeczny aspekt osobowości

To jest fragment ebooka. Zamów pełną wersję.

Praca i ścieżka kariery zawodowej

To jest fragment ebooka. Zamów pełną wersję.

Potencjalnie mocne i słabe strony

To jest fragment ebooka. Zamów pełną wersję.

Rozwój osobisty

To jest fragment ebooka. Zamów pełną wersję.

Znane osoby

To jest fragment ebooka. Zamów pełną wersję.

1 Nie znaczy to, że wszyscy mieszkańcy Szwecji należą do tego typu osobowości, ale że szwedzkie społeczeństwo – jako całość – posiada wiele cech charakterystycznych dla opiekuna.

Zarys typów osobowości ID16TM©

Administrator (ESTJ)

Motto życiowe:Wykonajmy to zadanie!

Pracowity, odpowiedzialny i niezwykle lojalny. Energiczny i zdecydowany. Ceni porządek, stabilność, bezpieczeństwo i jasne reguły. Rzeczowy i konkretny. Logiczny, racjonalny i praktyczny. Potrafi przyswajać dużą ilość szczegółowych informacji.

Doskonały organizator. Nie toleruje nieefektywności, marnotrawstwa i lenistwa. Wierny swoim przekonaniom i bezpośredni w kontaktach. W zdecydowany sposób przedstawia swoje poglądy i otwarcie wyraża krytyczne opinie, przez co niekiedy nieświadomie rani innych ludzi.

Naturalne skłonności administratora:

Źródło energii życiowej: świat zewnętrzny.Przyswajanie informacji: zmysły.Podejmowanie decyzji: rozum.Styl życia: zorganizowany.

Podobne typy osobowości:

AnimatorInspektorPraktyk

Dane statystyczne:

Administratorzy stanowią 10-13% społeczeństwa.Wśród administratorów przeważają mężczyźni (60%).

Kod literowy

Uniwersalny kod literowy administratora w jungowskich typologiach osobowości to ESTJ.

Więcej

Sprawdź, czy jesteś administratorem: „Kim jesteś? Test osobowości ID16TM©”Kompendium wiedzy na temat administratora: „Twój typ osobowości: Administrator (ESTJ)”

Adwokat (ESFJ)

Motto życiowe:Jak mogę ci pomóc?

Entuzjastyczny, energiczny i dobrze zorganizowany. Praktyczny, odpowiedzialny, sumienny. Serdeczny i niezwykle towarzyski.

Dostrzega ludzkie uczucia, emocje oraz potrzeby. Ceni harmonię. Źle znosi krytykę oraz konflikty. Jest wyczulony na wszelkie przejawy niesprawiedliwości oraz na cudzą krzywdę. Szczerze interesuje się problemami innych i czerpie prawdziwą radość z pomagania im. Dbając o ich potrzeby, często zaniedbuje własne. Ma skłonności do wyręczania innych. Bywa podatny na manipulację.

Naturalne skłonności adwokata:

Źródło energii życiowej: świat zewnętrzny.Przyswajanie informacji: zmysły.Podejmowanie decyzji: serce.Styl życia: zorganizowany.

Podobne typy osobowości:

PrezenterOpiekunArtysta

Dane statystyczne:

Adwokaci stanowią 10-13% populacji.Wśród adwokatów znacznie przeważają kobiety (70%).

Kod literowy

Uniwersalny kod literowy adwokata w jungowskich typologiach osobowości to ESFJ.

Więcej

Sprawdź, czy jesteś adwokatem: „Kim jesteś? Test osobowości ID16TM©”Kompendium wiedzy na temat adwokata: „Twój typ osobowości: Adwokat (ESFJ)”

Animator (ESTP)

Życiowe motto:Zróbmy coś!

Energiczny, aktywny i przedsiębiorczy. Lubi towarzystwo innych i potrafi cieszyć się chwilą. Spontaniczny, elastyczny i otwarty na zmiany.

Entuzjastyczny inspirator i inicjator, motywujący innych do działania. Logiczny, racjonalny i niezwykle pragmatyczny. Realista. Nużą go abstrakcyjne idee i rozważania dotyczące przyszłości. Koncentruje się na rozwiązywaniu konkretnych, doraźnych problemów. Miewa trudności z organizacją i planowaniem. Bywa impulsywny. Zdarza mu się najpierw działać, potem myśleć.

Naturalne skłonności animatora:

Źródło energii życiowej: świat zewnętrzny.Przyswajanie informacji: zmysły.Podejmowanie decyzji: rozum.Styl życia: spontaniczny.

Podobne typy osobowości:

AdministratorPraktykInspektor

Dane statystyczne:

Animatorzy stanowią 6-10% społeczeństwa.Wśród animatorów przeważają mężczyźni (60%).

Kod literowy

Uniwersalny kod literowy animatora w jungowskich typologiach osobowości to ESTP.

Więcej

Sprawdź, czy jesteś animatorem: „Kim jesteś? Test osobowości ID16TM©”Kompendium wiedzy na temat animatora: „Twój typ osobowości: Animator (ESTP)”

Artysta (ISFP)

Motto życiowe:Stwórzmy coś!

Wrażliwy, twórczy i oryginalny. Posiada zmysł estetyczny i naturalne zdolności artystyczne. Niezależny – kieruje się własnym systemem wartości i nie ulega naciskom. Optymistyczny i pozytywnie nastawiony do życia; potrafi cieszyć się chwilą.

Czerpie radość z pomagania innym. Nużą go abstrakcyjne teorie; woli tworzyć rzeczywistość, niż o niej rozmawiać. Łatwiej przychodzi mu jednak rozpoczynać nowe rzeczy, niż kończyć zaczęte wcześniej. Miewa trudności z wyrażaniem własnych pragnień oraz potrzeb.

Naturalne skłonności artysty:

Źródło energii życiowej: świat wewnętrzny.Przyswajanie informacji: zmysły.Podejmowanie decyzji: serce.Styl życia: spontaniczny.

Podobne typy osobowości:

OpiekunPrezenterAdwokat

Dane statystyczne:

Artyści stanowią 6-9% populacji.Wśród artystów przeważają kobiety (60%).

Kod literowy

Uniwersalny kod literowy artysty w jungowskich typologiach osobowości to ISFP.

Więcej

Sprawdź, czy jesteś artystą: „Kim jesteś? Test osobowości ID16TM©”Kompendium wiedzy na temat artysty: „Twój typ osobowości: Artysta (ISFP)”

Doradca (ENFJ)

Motto życiowe:Moi przyjaciele to mój świat.

Optymistyczny, entuzjastyczny i błyskotliwy. Uprzejmy i taktowny. Posiada niesamowity dar empatii i czerpie radość z bezinteresownego działania dla dobra innych. Potrafi wpływać na ich życie – inspiruje, odkrywa w nich ukryty potencjał i dodaje im wiary we własne siły. Promieniuje ciepłem i przyciąga do siebie innych ludzi. Często pomaga im w rozwiązywaniu osobistych problemów.

Bywa łatwowierny i ma tendencję do patrzenia na świat przez różowe okulary. Skoncentrowany na innych, często zapomina o własnych potrzebach.

Naturalne skłonności doradcy:

Źródło energii życiowej: świat zewnętrzny.Przyswajanie informacji: intuicja.Podejmowanie decyzji: serce.Styl życia: zorganizowany.

Pokrewne typy osobowości:

EntuzjastaMentorIdealista

Dane statystyczne:

Doradcy stanowią 3-5 % populacji.Wśród doradców znacznie przeważają kobiety (80%).

Kod literowy

Uniwersalny kod literowy doradcy w jungowskich typologiach osobowości to ENFJ.

Więcej

Sprawdź, czy jesteś doradcą: „Kim jesteś? Test osobowości ID16TM©”Kompendium wiedzy na temat doradcy: „Twój typ osobowości: Doradca (ENFJ)”

Dyrektor (ENTJ)

Motto życiowe:Powiem wam, co trzeba zrobić.

Niezależny, aktywny i zdecydowany. Racjonalny, logiczny i twórczy. Dostrzega szerszy kontekst analizowanych problemów i potrafi przewidywać przyszłe konsekwencje ludzkich działań. Cechuje go optymizm oraz zdrowe poczucie własnej wartości. Potrafi przekształcać teoretyczne koncepcje w konkretne, praktyczne plany działania.

Wizjoner, mentor i organizator. Posiada naturalne zdolności przywódcze. Jego silna osobowość, krytycyzm i bezpośredni styl często onieśmiela innych ludzi i powoduje problemy w kontaktach.

Naturalne skłonności dyrektora:

Źródło energii życiowej: świat zewnętrzny.Przyswajanie informacji: intuicja.Podejmowanie decyzji: rozum.Styl życia: zorganizowany.

Podobne typy osobowości:

InnowatorStrategLogik

Dane statystyczne:

Dyrektorzy stanowią 2-5% populacji.Wśród dyrektorów znacznie przeważają mężczyźni (70%).

Kod literowy

Uniwersalny kod literowy dyrektora w jungowskich typologiach osobowości to ENTJ.

Więcej

Sprawdź, czy jesteś dyrektorem: „Kim jesteś? Test osobowości ID16TM©”Kompendium wiedzy na temat dyrektora: „Twój typ osobowości: Dyrektor (ENTJ)”

Entuzjasta (ENFP)

Motto życiowe:Damy radę!

Energiczny, entuzjastyczny i optymistyczny. Potrafi cieszyć się życiem i wybiega myślami w przyszłość. Dynamiczny, błyskotliwy i twórczy. Lubi ludzi i ceni szczere, autentyczne relacje. Ciepły, serdeczny i emocjonalny. Źle znosi krytykę. Posiada dar empatii i dostrzega potrzeby, uczucia oraz motywy innych ludzi. Inspiruje i zaraża innych entuzjazmem.

Lubi być w centrum wydarzeń. Jest elastyczny i potrafi improwizować. Ma skłonność do idealistycznych pomysłów. Łatwo się rozprasza i ma problemy z doprowadzaniem spraw do końca.

Naturalne skłonności entuzjasty:

Źródło energii życiowej: świat zewnętrzny.Przyswajanie informacji: intuicja.Podejmowanie decyzji: serce.Styl życia: spontaniczny.

Podobne typy osobowości:

DoradcaIdealistaMentor

Dane statystyczne:

Entuzjaści stanowią 5-8% populacji.Wśród entuzjastów przeważają kobiety (60%).

Kod literowy

Uniwersalny kod literowy entuzjasty w jungowskich typologiach osobowości to ENFP.

Więcej

Sprawdź, czy jesteś entuzjastą: „Kim jesteś? Test osobowości ID16TM©”Kompendium wiedzy na temat entuzjasty: „Twój typ osobowości: Entuzjasta (ENFP)”

Idealista (INFP)

Motto życiowe:Można żyć inaczej.

Wrażliwy, lojalny, twórczy. Pragnie żyć w zgodzie z wyznawanymi wartościami. Przejawia zainteresowanie duchową rzeczywistością i zgłębia tajemnice życia. Przejęty problemami świata i otwarty na potrzeby innych ludzi. Ceni harmonię i równowagę.

Romantyczny – potrafi okazywać miłość, ale sam również potrzebuje ciepła i czułości. Doskonale odczytuje motywy i uczucia innych ludzi. Buduje zdrowe, głębokie i trwałe relacje. W konfliktowych sytuacjach traci grunt pod nogami. Nieodporny na stres i krytykę.

Naturalne skłonności idealisty:

Źródło energii życiowej: świat wewnętrzny.Przyswajanie informacji: intuicja.Podejmowanie decyzji: serce.Styl życia: spontaniczny.

Podobne typy osobowości:

MentorEntuzjastaDoradca

Dane statystyczne:

Idealiści stanowią 1-4% populacji.Wśród idealistów przeważają kobiety (60%).

Kod literowy

Uniwersalny kod literowy idealisty w jungowskich typologiach osobowości to INFP.

Więcej

Sprawdź, czy jesteś idealistą: „Kim jesteś? Test osobowości ID16TM©”Kompendium wiedzy na temat idealisty: „Twój typ osobowości: Idealista (INFP)”

Innowator (ENTP)

Motto życiowe:A gdyby spróbować zrobić to inaczej…

Pomysłowy, oryginalny i niezależny. Optymista. Energiczny i przedsiębiorczy. Człowiek czynu – lubi być w centrum wydarzeń i rozwiązywać „nierozwiązywalne problemy”. Ciekawy świata, skłonny do ryzyka i niecierpliwy. Wizjoner – otwarty na nowe idee i pomysły. Lubi nowe doświadczenia oraz eksperymenty. Dostrzega powiązania między jednostkowymi zdarzeniami i wybiega myślami w przyszłość.

Spontaniczny, komunikatywny i pewny siebie. Skłonny do przeceniania własnych możliwości. Ma problemy z doprowadzaniem spraw do końca.

Naturalne skłonności innowatora:

Źródło energii życiowej: świat zewnętrzny.Przyswajanie informacji: intuicja.Podejmowanie decyzji: rozum.Styl życia: spontaniczny.

Podobne typy osobowości:

DyrektorLogikStrateg

Dane statystyczne:

Innowatorzy stanowią 3-5% populacji.Wśród innowatorów znacznie przeważają mężczyźni (70%).

Kod literowy

Uniwersalny kod literowy innowatora w jungowskich typologiach osobowości to ENTP.

Więcej

Sprawdź, czy jesteś innowatorem: „Kim jesteś? Test osobowości ID16TM©”Kompendium wiedzy na temat innowatora: „Twój typ osobowości: Innowator (ENTP)”

Inspektor (ISTJ)

Motto życiowe:Najpierw obowiązki.

Człowiek, na którego zawsze można liczyć. Ułożony, punktualny, słowny, sumienny, odpowiedzialny – „solidna firma”. Analityczny, metodyczny, systematyczny i logiczny. Odbierany jako powściągliwy, chłodny i poważny. Ceni spokój, stabilizację i porządek. Nie przepada za zmianami. Lubi jasne zasady i konkretne reguły.

Pracowity i wytrwały, potrafi doprowadzać sprawy do końca. Perfekcjonista. Stara się mieć nad wszystkim kontrolę. Oszczędny w pochwałach. Nie docenia wagi uczuć i emocji innych ludzi.

Naturalne skłonności inspektora:

Źródło energii życiowej: świat wewnętrzny.Przyswajanie informacji: zmysły.Podejmowanie decyzji: rozum.Styl życia: zorganizowany.

Podobne typy osobowości:

PraktykAdministratorAnimator

Dane statystyczne:

Inspektorzy stanowią 6-10% populacji.Wśród inspektorów przeważają mężczyźni (60%).

Kod literowy

Uniwersalny kod literowy inspektora w jungowskich typologiach osobowości to ISTJ.

Więcej

Sprawdź, czy jesteś inspektorem: „Kim jesteś? Test osobowości ID16TM©”Kompendium wiedzy na temat inspektora: „Twój typ osobowości: Inspektor (ISTJ)”

Logik (INTP)

Motto życiowe:Najważniejsze jest poznanie prawdy o świecie.

Oryginalny, pomysłowy i twórczy. Lubi rozwiązywać problemy natury teoretycznej. Analityczny, błyskotliwy i entuzjastycznie nastawiony do nowych idei. Potrafi wiązać ze sobą jednostkowe zjawiska i wyprowadzać z nich ogólne zasady oraz teorie. Logiczny, precyzyjny i dociekliwy. Szybko dostrzega przejawy niespójności i niekonsekwencji.

Niezależny i sceptyczny wobec zastanych rozwiązań oraz autorytetów. Tolerancyjny i otwarty na nowe wyzwania. Pogrążony w rozmyślaniach, niekiedy traci kontakt ze światem zewnętrznym.

Naturalne skłonności logika:

Źródło energii życiowej: świat wewnętrzny.Przyswajanie informacji: intuicja.Podejmowanie decyzji: rozum.Styl życia: spontaniczny.

Podobne typy osobowości:

StrategInnowatorDyrektor

Dane statystyczne:

Logicy stanowią 2-3% populacji.Wśród logików znacznie przeważają mężczyźni (80%).

Kod literowy

Uniwersalny kod literowy logika w jungowskich typologiach osobowości to INTP.

Więcej

Sprawdź, czy jesteś logikiem: „Kim jesteś? Test osobowości ID16TM©”Kompendium wiedzy na temat logika: „Twój typ osobowości: Logik (INTP)”

Mentor (INFJ)

Motto życiowe:Świat może być lepszy!

Twórczy, wrażliwy, wybiegający w przyszłość, dostrzegający możliwości niewidoczne dla innych. Idealista i wizjoner zorientowany na pomaganie ludziom. Obowiązkowy i odpowiedzialny, a zarazem uprzejmy, troskliwy i przyjacielski. Stara się zrozumieć mechanizmy rządzące światem i patrzy na problemy z szerokiej perspektywy.

Doskonały słuchacz i obserwator. Cechuje go niezwykła empatia, intuicja i zaufanie do ludzi. Potrafi odczytywać uczucia i emocje. Źle znosi krytykę oraz konfliktowe sytuacje. Może wydawać się enigmatyczny.

Naturalne skłonności mentora:

Źródło energii życiowej: świat wewnętrzny.Przyswajanie informacji: intuicja.Podejmowanie decyzji: serce.Styl życia: zorganizowany.

Podobne typy osobowości:

IdealistaDoradcaEntuzjasta

Dane statystyczne:

Mentorzy stanowią ok. 1% populacji i są najrzadziej występującym typem osobowościWśród mentorów znacznie przeważają kobiety (80%).

Kod literowy

Uniwersalny kod literowy mentora w jungowskich typologiach osobowości to INFJ.

Więcej

Sprawdź, czy jesteś mentorem: „Kim jesteś? Test osobowości ID16TM©”Kompendium wiedzy na temat mentora: „Twój typ osobowości: Mentor (INFJ)”

Opiekun (ISFJ)

Motto życiowe:Zależy mi na twoim szczęściu.

Serdeczny, ciepły, skromny, godny zaufania i niezwykle lojalny. Na pierwszym miejscu stawia innych ludzi – dostrzega ich potrzeby i pragnie im pomagać. Praktyczny, dobrze zorganizowany i odpowiedzialny. Cierpliwy, pracowity i wytrwały – potrafi doprowadzać sprawy do końca.

Zauważa i zapamiętuje detale. Bardzo ceni spokój, stabilizację i przyjazne relacje z innymi. Potrafi budować mosty między ludźmi. Źle znosi konflikty i krytykę. Ma silne poczucie obowiązku i jest zawsze gotowy do pomocy. Bywa wykorzystywany przez innych.

Naturalne skłonności opiekuna:

Źródło energii życiowej: świat wewnętrzny.Przyswajanie informacji: zmysły.Podejmowanie decyzji: serce.Styl życia: zorganizowany.

Podobne typy osobowości:

ArtystaAdwokatPrezenter

Dane statystyczne:

Opiekunowie stanowią 8-12% populacji.Wśród opiekunów znacznie przeważają kobiety (70%).

Kod literowy

Uniwersalny kod literowy opiekuna w jungowskich typologiach osobowości to ISFJ.

Więcej

Sprawdź, czy jesteś opiekunem: „Kim jesteś? Test osobowości ID16TM©”Kompendium wiedzy na temat opiekuna: „Twój typ osobowości: Opiekun (ISFJ)”

Szczegółową charakterystykę opiekuna znajdziesz w rozdziale: „Typ: Opiekun (ISFJ).

Praktyk (ISTP)

Motto życiowe:Czyny są ważniejsze niż słowa.

Optymistyczny, spontaniczny i pozytywnie nastawiony do życia. Powściągliwy i niezależny. Wierny własnym przekonaniom i sceptyczny wobec zewnętrznych norm oraz zasad. Nużą go teorie oraz rozważania dotyczące przyszłości. Woli działać i rozwiązywać konkretne, namacalne problemy.

Dobrze adaptuje się do nowych miejsc i sytuacji. Lubi nowe wyzwania oraz ryzyko. Potrafi zachowywać zimną krew w obliczu zagrożeń i niebezpieczeństw. Małomówność i skrajna powściągliwość w wyrażaniu opinii sprawiają, że bywa nieczytelny dla innych.

Naturalne skłonności praktyka:

Źródło energii życiowej: świat wewnętrzny.Przyswajanie informacji: zmysły.Podejmowanie decyzji: rozum.Styl życia: spontaniczny.

Podobne typy osobowości:

InspektorAnimatorAdministrator

Dane statystyczne:

Praktycy stanowią 6-9% populacji.Wśród praktyków przeważają mężczyźni (60%).

Kod literowy

Uniwersalny kod literowy praktyka w jungowskich typologiach osobowości to ISTP.

Więcej

Sprawdź, czy jesteś praktykiem: „Kim jesteś? Test osobowości ID16TM©”Kompendium wiedzy na temat praktyka: „Twój typ osobowości: Praktyk (ISTP)”

Prezenter (ESFP)

Motto życiowe:Dziś jest doskonały moment!

Optymistyczny, energiczny i otwarty na ludzi. Potrafi cieszyć się życiem i dobrze się bawić. Praktyczny, a zarazem elastyczny i spontaniczny. Lubi zmiany i nowe doświadczenia. Źle znosi samotność, stagnację i rutynę. Dobrze czuje się będąc w centrum uwagi.

Posiada naturalne zdolności aktorskie i potrafi mówić w sposób wzbudzający zainteresowanie i entuzjazm słuchaczy. Koncentrując się na dniu dzisiejszym, niekiedy traci z oczu dalekosiężne cele. Miewa problemy z przewidywaniem konsekwencji swoich działań.

Naturalne skłonności prezentera:

Źródło energii życiowej: świat zewnętrzny.Przyswajanie informacji: zmysły.Podejmowanie decyzji: serce.Styl życia: spontaniczny.

Podobne typy osobowości:

AdwokatArtystaOpiekun

Dane statystyczne:

Prezenterzy stanowią 8-13% populacji.Wśród prezenterów przeważają kobiety (60%).

Kod literowy

Uniwersalny kod literowy prezentera w jungowskich typologiach osobowości to ESFP.

Więcej

Sprawdź, czy jesteś prezenterem: „Kim jesteś? Test osobowości ID16TM©”Kompendium wiedzy na temat prezentera: „Twój typ osobowości: Prezenter (ESFP)”

Strateg (INTJ)

Motto życiowe:Można to udoskonalić.

Niezależny, wybitny indywidualista, posiadający ogromne pokłady wewnętrznej energii. Twórczy i pomysłowy. Postrzegany przez innych jako kompetentny i pewny siebie, a jednocześnie zdystansowany i enigmatyczny. Na każdą sprawę patrzy z szerokiej perspektywy. Pragnie doskonalić i porządkować otaczający go świat.

Dobrze zorganizowany, odpowiedzialny, krytyczny i wymagający. Trudno wyprowadzić go z równowagi, ale również trudno w pełni zadowolić. Z natury ma problemy z odczytywaniem uczuć i emocji innych ludzi.

Naturalne skłonności stratega:

Źródło energii życiowej: świat wewnętrzny.Przyswajanie informacji: intuicja.Podejmowanie decyzji: rozum.Styl życia: zorganizowany.

Podobne typy osobowości:

LogikDyrektorInnowator

Dane statystyczne:

Stratedzy stanowią 1-2% populacji.Wśród strategów znacznie przeważają mężczyźni (80%).

Kod literowy

Uniwersalny kod literowy stratega w jungowskich typologiach osobowości to INTJ.

Więcej

Sprawdź, czy jesteś strategiem: „Kim jesteś? Test osobowości ID16TM©”Kompendium wiedzy na temat stratega: „Twój typ osobowości: Strateg (INTJ)”

Polecane publikacje

Kim jesteś? Test osobowości ID16TM©

Do którego z 16 typów osobowości należysz? Jesteś energicznym i zdecydowanym administratorem? Wrażliwym i twórczym artystą? A może analitycznym i błyskotliwym logikiem?

Dzięki testowi ID16TM© znajdziesz odpowiedź na to intrygujące pytanie, a twoje odkrycie sprawi, że lepiej zrozumiesz siebie oraz innych!

Test składa się z 84 pytań dotyczących twoich reakcji oraz zachowań w zwykłych, codziennych sytuacjach.

Do nabycia w dobrych księgarniach z e-bookami.

Jak żyć? Wielka księga inspiracji na 365 dni

Codzienna porcja skondensowanej życiowej mądrości na każdy dzień roku!

„Jak żyć?‟ to zbiór wyjątkowych, inspirujących myśli i sentencji. Ich autorami są wynalazcy, filozofowie, przedsiębiorcy, duchowi przywódcy oraz wybitni politycy, którzy wywarli wpływ na losy świata. Niektóre cytaty pochodzą z czasów współczesnych, inne ‒ sprzed kilku wieków, jeszcze inne ‒ ze starożytności. Wszystkie jednak zaskakują swą aktualnością i trafnością spostrzeżeń. Często są one wyrazem doświadczeń i zmagań ich autorów, którzy sami ‒ z różnym skutkiem ‒ uczyli się trudnej sztuki życia. Ich przemyślenia, doświadczenia oraz inspirujące pytania mogą być nieocenioną pomocą także dla nas ‒ ludzi XXI wieku.

Do nabycia w dobrych księgarniach z e-bookami.

MotiVit. Pigułki motywacyjne

MotiVit jest zalecany w stanach zwiększonego zapotrzebowania na motywację, inspirację oraz zachętę. Jedna seria MotiVitu to 80 pigułek motywacyjnych, z których każda zawiera kilka wyjątkowych myśli lub sentencji. Ich autorami są wybitni ludzie różnych epok, którzy wywarli trwały wpływ na innych, a nawet zmienili losy świata.

MotiVit to suplement duchowej diety. Pigułki motywacyjne dodadzą ci energii i zmotywują cię do działania. Mogą też sprawić, że w inny sposób spojrzysz na życie i wyzwania codzienności.

Do nabycia w dobrych księgarniach z e-bookami.

Pytania o wiarę

Skąd wiemy, że Bóg istnieje? Czy nauka nie podważa Biblii? Jak Bóg, który jest miłością, może posłać ludzi do piekła? Czy istnieje reinkarnacja? Jak skończy się ten świat?

W „Pytaniach o wiarę” Roger Carswell – znany międzynarodowy ewangelista i autor książek – w rzeczowy sposób odpowiada na pytania często zadawane podczas jego wykładów. Książka zawiera odpowiedzi na 26 pytań dotyczących Boga, Biblii, Jezusa, chrześcijaństwa oraz przyszłości. Odpowiedzi autora – odwołujące się do Biblii – prowokują do myślenia i pozwalają spojrzeć na poruszane kwestie w świeży sposób.

Do nabycia w dobrych księgarniach z e-bookami.

Seria: Twój typ osobowości

Twój typ osobowości: Administrator (ESTJ)

Jak myśli i co czuje administrator? Jak podejmuje decyzje? Jak rozwiązuje problemy? Czego się obawia? Co go denerwuje?Z jakimi typami osobowości mu po drodze, a jakich unika? Jakim jest przyjacielem, małżonkiem, rodzicem? Jak widzą go inni?Jakie ma predyspozycje zawodowe? W jakim środowisku najefektywniej pracuje? Jakie zawody najlepiej odpowiadają jego typowi osobowości?W czym jest dobry, a nad czym musi popracować? Jak może wykorzystać swój potencjał i uniknąć pułapek?Jakie znane osoby odpowiadają profilowi administratora?Które społeczeństwo przejawia najwięcej cech charakterystycznych dla tego typu osobowości?

Do nabycia w dobrych księgarniach z e-bookami.

Twój typ osobowości: Adwokat (ESFJ)

Jak myśli i co czuje adwokat? Jak podejmuje decyzje? Jak rozwiązuje problemy? Czego się obawia? Co go denerwuje?Z jakimi typami osobowości mu po drodze, a jakich unika? Jakim jest przyjacielem, małżonkiem, rodzicem? Jak widzą go inni?Jakie ma predyspozycje zawodowe? W jakim środowisku najefektywniej pracuje? Jakie zawody najlepiej odpowiadają jego typowi osobowości?W czym jest dobry, a nad czym musi popracować? Jak może wykorzystać swój potencjał i uniknąć pułapek?Jakie znane osoby odpowiadają profilowi adwokata?Które społeczeństwo przejawia najwięcej cech charakterystycznych dla tego typu osobowości?

Do nabycia w dobrych księgarniach z e-bookami.

Twój typ osobowości: Animator (ESTP)

Jak myśli i co czuje animator? Jak podejmuje decyzje? Jak rozwiązuje problemy? Czego się obawia? Co go denerwuje?Z jakimi typami osobowości mu po drodze, a jakich unika? Jakim jest przyjacielem, małżonkiem, rodzicem? Jak widzą go inni?Jakie ma predyspozycje zawodowe? W jakim środowisku najefektywniej pracuje? Jakie zawody najlepiej odpowiadają jego typowi osobowości?W czym jest dobry, a nad czym musi popracować? Jak może wykorzystać swój potencjał i uniknąć pułapek?Jakie znane osoby odpowiadają profilowi animatora?Które społeczeństwo przejawia najwięcej cech charakterystycznych dla tego typu osobowości?

Do nabycia w dobrych księgarniach z e-bookami.

Twój typ osobowości: Artysta (ISFP)

Jak myśli i co czuje artysta? Jak podejmuje decyzje? Jak rozwiązuje problemy? Czego się obawia? Co go denerwuje?Z jakimi typami osobowości mu po drodze, a jakich unika? Jakim jest przyjacielem, małżonkiem, rodzicem? Jak widzą go inni?Jakie ma predyspozycje zawodowe? W jakim środowisku najefektywniej pracuje? Jakie zawody najlepiej odpowiadają jego typowi osobowości?W czym jest dobry, a nad czym musi popracować? Jak może wykorzystać swój potencjał i uniknąć pułapek?Jakie znane osoby odpowiadają profilowi artysty?Które społeczeństwo przejawia najwięcej cech charakterystycznych dla tego typu osobowości?

Do nabycia w dobrych księgarniach z e-bookami.

Twój typ osobowości: Doradca (ENFJ)

Jak myśli i co czuje doradca? Jak podejmuje decyzje? Jak rozwiązuje problemy? Czego się obawia? Co go denerwuje?Z jakimi typami osobowości mu po drodze, a jakich unika? Jakim jest przyjacielem, małżonkiem, rodzicem? Jak widzą go inni?Jakie ma predyspozycje zawodowe? W jakim środowisku najefektywniej pracuje? Jakie zawody najlepiej odpowiadają jego typowi osobowości?W czym jest dobry, a nad czym musi popracować? Jak może wykorzystać swój potencjał i uniknąć pułapek?Jakie znane osoby odpowiadają profilowi doradcy?Które społeczeństwo przejawia najwięcej cech charakterystycznych dla tego typu osobowości?

Do nabycia w dobrych księgarniach z e-bookami.

Twój typ osobowości: Dyrektor (ENTJ)

Jak myśli i co czuje dyrektor? Jak podejmuje decyzje? Jak rozwiązuje problemy? Czego się obawia? Co go denerwuje?Z jakimi typami osobowości mu po drodze, a jakich unika? Jakim jest przyjacielem, małżonkiem, rodzicem? Jak widzą go inni?Jakie ma predyspozycje zawodowe? W jakim środowisku najefektywniej pracuje? Jakie zawody najlepiej odpowiadają jego typowi osobowości?W czym jest dobry, a nad czym musi popracować? Jak może wykorzystać swój potencjał i uniknąć pułapek?Jakie znane osoby odpowiadają profilowi dyrektora?Które społeczeństwo przejawia najwięcej cech charakterystycznych dla tego typu osobowości?

Do nabycia w dobrych księgarniach z e-bookami.

Twój typ osobowości: Entuzjasta (ENFP)

Jak myśli i co czuje entuzjasta? Jak podejmuje decyzje? Jak rozwiązuje problemy? Czego się obawia? Co go denerwuje?Z jakimi typami osobowości mu po drodze, a jakich unika? Jakim jest przyjacielem, małżonkiem, rodzicem? Jak widzą go inni?Jakie ma predyspozycje zawodowe? W jakim środowisku najefektywniej pracuje? Jakie zawody najlepiej odpowiadają jego typowi osobowości?W czym jest dobry, a nad czym musi popracować? Jak może wykorzystać swój potencjał i uniknąć pułapek?Jakie znane osoby odpowiadają profilowi entuzjasty?Które społeczeństwo przejawia najwięcej cech charakterystycznych dla tego typu osobowości?

Do nabycia w dobrych księgarniach z e-bookami.

Twój typ osobowości: Idealista (INFP)

Jak myśli i co czuje idealista? Jak podejmuje decyzje? Jak rozwiązuje problemy? Czego się obawia? Co go denerwuje?Z jakimi typami osobowości mu po drodze, a jakich unika? Jakim jest przyjacielem, małżonkiem, rodzicem? Jak widzą go inni?Jakie ma predyspozycje zawodowe? W jakim środowisku najefektywniej pracuje? Jakie zawody najlepiej odpowiadają jego typowi osobowości?W czym jest dobry, a nad czym musi popracować? Jak może wykorzystać swój potencjał i uniknąć pułapek?Jakie znane osoby odpowiadają profilowi idealisty?Które społeczeństwo przejawia najwięcej cech charakterystycznych dla tego typu osobowości?

Do nabycia w dobrych księgarniach z e-bookami.

Twój typ osobowości: Innowator (ENTP)

Jak myśli i co czuje innowator? Jak podejmuje decyzje? Jak rozwiązuje problemy? Czego się obawia? Co go denerwuje?Z jakimi typami osobowości mu po drodze, a jakich unika? Jakim jest przyjacielem, małżonkiem, rodzicem? Jak widzą go inni?Jakie ma predyspozycje zawodowe? W jakim środowisku najefektywniej pracuje? Jakie zawody najlepiej odpowiadają jego typowi osobowości?W czym jest dobry, a nad czym musi popracować? Jak może wykorzystać swój potencjał i uniknąć pułapek?Jakie znane osoby odpowiadają profilowi innowatora?Które społeczeństwo przejawia najwięcej cech charakterystycznych dla tego typu osobowości?

Do nabycia w dobrych księgarniach z e-bookami.

Twój typ osobowości: Inspektor (ISTJ)

Jak myśli i co czuje inspektor? Jak podejmuje decyzje? Jak rozwiązuje problemy? Czego się obawia? Co go denerwuje?Z jakimi typami osobowości mu po drodze, a jakich unika? Jakim jest przyjacielem, małżonkiem, rodzicem? Jak widzą go inni?Jakie ma predyspozycje zawodowe? W jakim środowisku najefektywniej pracuje? Jakie zawody najlepiej odpowiadają jego typowi osobowości?W czym jest dobry, a nad czym musi popracować? Jak może wykorzystać swój potencjał i uniknąć pułapek?Jakie znane osoby odpowiadają profilowi inspektora?Które społeczeństwo przejawia najwięcej cech charakterystycznych dla tego typu osobowości?

Do nabycia w dobrych księgarniach z e-bookami.

Twój typ osobowości: Logik (INTP)

Jak myśli i co czuje logik? Jak podejmuje decyzje? Jak rozwiązuje problemy? Czego się obawia? Co go denerwuje?Z jakimi typami osobowości mu po drodze, a jakich unika? Jakim jest przyjacielem, małżonkiem, rodzicem? Jak widzą go inni?Jakie ma predyspozycje zawodowe? W jakim środowisku najefektywniej pracuje? Jakie zawody najlepiej odpowiadają jego typowi osobowości?W czym jest dobry, a nad czym musi popracować? Jak może wykorzystać swój potencjał i uniknąć pułapek?Jakie znane osoby odpowiadają profilowi logika?Które społeczeństwo przejawia najwięcej cech charakterystycznych dla tego typu osobowości?

Do nabycia w dobrych księgarniach z e-bookami.

Twój typ osobowości: Mentor (INFJ)

Jak myśli i co czuje mentor? Jak podejmuje decyzje? Jak rozwiązuje problemy? Czego się obawia? Co go denerwuje?Z jakimi typami osobowości mu po drodze, a jakich unika? Jakim jest przyjacielem, małżonkiem, rodzicem? Jak widzą go inni?Jakie ma predyspozycje zawodowe? W jakim środowisku najefektywniej pracuje? Jakie zawody najlepiej odpowiadają jego typowi osobowości?W czym jest dobry, a nad czym musi popracować? Jak może wykorzystać swój potencjał i uniknąć pułapek?Jakie znane osoby odpowiadają profilowi mentora?Które społeczeństwo przejawia najwięcej cech charakterystycznych dla tego typu osobowości?

Do nabycia w dobrych księgarniach z e-bookami.

Twój typ osobowości: Opiekun (ISFJ)

Jak myśli i co czuje opiekun? Jak podejmuje decyzje? Jak rozwiązuje problemy? Czego się obawia? Co go denerwuje?Z jakimi typami osobowości mu po drodze, a jakich unika? Jakim jest przyjacielem, małżonkiem, rodzicem? Jak widzą go inni?Jakie ma predyspozycje zawodowe? W jakim środowisku najefektywniej pracuje? Jakie zawody najlepiej odpowiadają jego typowi osobowości?W czym jest dobry, a nad czym musi popracować? Jak może wykorzystać swój potencjał i uniknąć pułapek?Jakie znane osoby odpowiadają profilowi opiekuna?Które społeczeństwo przejawia najwięcej cech charakterystycznych dla tego typu osobowości?

Do nabycia w dobrych księgarniach z e-bookami.

Twój typ osobowości: Praktyk (ISTP)

Jak myśli i co czuje praktyk? Jak podejmuje decyzje? Jak rozwiązuje problemy? Czego się obawia? Co go denerwuje?Z jakimi typami osobowości mu po drodze, a jakich unika? Jakim jest przyjacielem, małżonkiem, rodzicem? Jak widzą go inni?Jakie ma predyspozycje zawodowe? W jakim środowisku najefektywniej pracuje? Jakie zawody najlepiej odpowiadają jego typowi osobowości?W czym jest dobry, a nad czym musi popracować? Jak może wykorzystać swój potencjał i uniknąć pułapek?Jakie znane osoby odpowiadają profilowi praktyka?Które społeczeństwo przejawia najwięcej cech charakterystycznych dla tego typu osobowości?

Do nabycia w dobrych księgarniach z e-bookami.

Twój typ osobowości: Prezenter (ESFP)

Jak myśli i co czuje prezenter? Jak podejmuje decyzje? Jak rozwiązuje problemy? Czego się obawia? Co go denerwuje?Z jakimi typami osobowości mu po drodze, a jakich unika? Jakim jest przyjacielem, małżonkiem, rodzicem? Jak widzą go inni?Jakie ma predyspozycje zawodowe? W jakim środowisku najefektywniej pracuje? Jakie zawody najlepiej odpowiadają jego typowi osobowości?W czym jest dobry, a nad czym musi popracować? Jak może wykorzystać swój potencjał i uniknąć pułapek?Jakie znane osoby odpowiadają profilowi prezentera?Które społeczeństwo przejawia najwięcej cech charakterystycznych dla tego typu osobowości?

Do nabycia w dobrych księgarniach z e-bookami.

Twój typ osobowości: Strateg (INTJ)

Jak myśli i co czuje strateg? Jak podejmuje decyzje? Jak rozwiązuje problemy? Czego się obawia? Co go denerwuje?Z jakimi typami osobowości mu po drodze, a jakich unika? Jakim jest przyjacielem, małżonkiem, rodzicem? Jak widzą go inni?Jakie ma predyspozycje zawodowe? W jakim środowisku najefektywniej pracuje? Jakie zawody najlepiej odpowiadają jego typowi osobowości?W czym jest dobry, a nad czym musi popracować? Jak może wykorzystać swój potencjał i uniknąć pułapek?Jakie znane osoby odpowiadają profilowi stratega?Które społeczeństwo przejawia najwięcej cech charakterystycznych dla tego typu osobowości?

Do nabycia w dobrych księgarniach z e-bookami.

Bibliografia

Arraj James, Tracking the Elusive Human, Volume 2: An Advanced Guide to the Typological Worlds of C. G. Jung, W.H. Sheldon, Their Integration, and the Biochemical Typology of the Future, Inner Growth Books, 1990.

Arraj Tyra, Arraj James, Tracking the Elusive Human, Volume 1: A Practical Guide to C.G. Jung’s Psychological Types, W.H. Sheldon’s Body and Temperament Types and Their Integration, Inner Growth Books, 1988.

Berens Linda V., Cooper Sue A., Ernst Linda K., Martin Charles R., Myers Steve, Nardi Dario, Pearman Roger R., Segal Marci, Smith Melissa A., Quick Guide to the 16 Personality Types in Organizations: Understanding Personality Differences in the Workplace, Telos Publications, 2002.

Geier John G., Dorothy E. Downey, Energetics of Personality, Aristos Publishing House, 1989.

Hunsaker Phillip L., Anthony J. Alessandra, The Art of Managing People, Simon and Schuster, 1986.

Jung Carl Gustav, Typy psychologiczne, Wrota-KR, 1997.

Kise Jane A. G., Stark David, Krebs Hirsch Sandra, LifeKeys: Discover Who You Are, Bethany House, 2005.

Kroeger Otto, Thuesen Janet, Type Talk or How to Determine Your Personality Type and Change Your Life, Delacorte Press, 1988.

Lawrence Gordon, Looking at Type and Learning Styles, Center for Applications of Psychological Type, 1997.

Lawrence Gordon, People Types and Tiger Stripes, Center for Applications of Psychological Type, 1993.

Maddi Salvatore R., Personality Theories: A Comparative Analysis, Waveland, 2001.

Martin Charles R., Looking at Type: The Fundamentals Using Psychological Type To Understand and Appreciate Ourselves and Others, Center for Applications of Psychological Type, 2001.

Meier C.A., Personality: The Individuation Process in the Light of C. G. Jung’s Typology, Daimon Verlag, 2007.

Pearman Roger R., Albritton Sarah, I’m Not Crazy, I’m Just Not You: The Real Meaning of the Sixteen Personality Types, Davies-Black Publishing, 1997.

Segal Marci, Creativity and Personality Type: Tools for Understanding and Inspiring the Many Voices of Creativity, Telos Publications, 2001.

Sharp Daryl, Personality Type: Jung’s Model of Typology, Inner City Books, 1987.

Spoto Angelo, Jung’s Typology in Perspective, Chiron Publications, 1995.

Tannen Deborah, You Just Don’t Understand, William Morrow and Company, 1990.

Thomas Jay C., Segal Daniel L., Comprehensive Handbook of Personality and Psychopathology, Personality and Everyday Functioning, Wiley, 2005.

Thomson Lenore, Personality Type: An Owner’s Manual, Shambhala, 1998.

Tieger Paul D., Barron-Tieger Barbara, Just Your Type: Create the Relationship You’ve Always Wanted Using the Secrets of Personality Type, Little, Brown and Company, 2000.

Von Franz Marie-Louise, Hillman James, Lectures on Jung’s Typology, Continuum International Publishing Group, 1971.