Transport morski kontenerów. Rola i znaczenie intermodalnych terminali przeładunkowych - Aleksandra Bartosiewicz - ebook

Transport morski kontenerów. Rola i znaczenie intermodalnych terminali przeładunkowych ebook

Bartosiewicz Aleksandra

0,0
29,95 zł

Opis

 

Morskie terminale kontenerowe zajmują kluczową pozycję w światowej sieci transportowej. Ze względu na konieczność skracania czasu postoju statków w porcie i minimalizację kosztów transportowo-przeładunkowych terminale te stają się coraz bardziej wydajne, a operacje przeładunkowe wzdłuż nabrzeża i składowanie pojemników na placach składowych bądź w magazynach muszą odbywać się sprawnie i szybko.

W publikacji podjęto próbę kompleksowego zbadania procesów związanych z transportem i obsługą kontenerów przewożonych drogą morską. Przedstawiono morskie terminale kontenerowe jako problem kombinatoryczny o charakterze kolejkowym, a także omówiono wyniki analizy wielokryterialnej, dokonując oceny potencjału konkurencyjnego baz przeładunkowo-składowych kontenerów w Regionie Morza Bałtyckiego.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF