Transport drogowy. Aktualne informacje prawne i wskazówki dla eksporterów, importerów i firm przewozowych. Nr 7/2014 - Opracowanie zbiorowe - ebook
Opis

W serwisie co miesiąc odnajdą Państwo zagadnienia dotyczące:

 

Bieżących zmian prawno - transportowych

Czasu pracy kierowców w przepisach unijnych i krajowych

Tachografów cyfrowych

Opłat i kar stosowanych w transporcie

Wag, ciężaru towaru, wag do załadunku

Płatności w usługach transportowych

Wzajemnych roszczeń między przewoźnikiem a pracownikiem-kierowcą

Ewidencji czasu pracy kierowców

Rozliczania podatków w transporcie drogowym

Kontroli pojazdów przez inspektorów z ITD

Różnic w kontroli PIP i ITD.

Przepisów obowiązujących w innych krajach UE

Dyżurów i nadgodzin kierowców

Praktycznych wyjaśnień odnośnie stawek frachtowych

Zarobkowego i niezarobkowego przewozu rzeczy i osób

 

Korzyści

Miesięcznik zapewnia prawidłowe prowadzenie firmy przewozowej pod kątem aktualnych przepisów z dziedziny transportu drogowego. W serwisie autorzy wyjaśniają kłopotliwe kwestie związane z przewozami na potrzeby własne oraz w ramach prowadzonej działalności przewozowej. Autorzy służą radami pozwalającymi zabezpieczyć się przed kontrolą ITD bądź PIP.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF

Liczba stron: 0