Transport drogowy. Aktualne informacje prawne i wskazówki dla eksporterów, importerów i firm przewozowych. Nr 11/2014 - - ebook

Transport drogowy. Aktualne informacje prawne i wskazówki dla eksporterów, importerów i firm przewozowych. Nr 11/2014 ebook

0,0
36,00 zł

Opis

 • Bieżących zmian prawno - transportowych
 • Czasu pracy kierowców w przepisach unijnych i krajowych
 • Tachografów cyfrowych
 • Opłat i kar stosowanych w transporcie
 • Wag, ciężaru towaru, wag do załadunku
 • Płatności w usługach transportowych
 • Wzajemnych roszczeń między przewoźnikiem a pracownikiem-kierowcą
 • Ewidencji czasu pracy kierowców
 • Rozliczania podatków w transporcie drogowym
 • Kontroli pojazdów przez inspektorów z ITD
 • Różnic w kontroli PIP i ITD.
 • Przepisów obowiązujących w innych krajach UE
 • Dyżurów i nadgodzin kierowców
 • Praktycznych wyjaśnień odnośnie stawek frachtowych
 • Zarobkowego i niezarobkowego przewozu rzeczy i osób

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF