Teoria Względności – Podstawy - Dr Zbigniew Osiak - ebook

Teoria Względności – Podstawy ebook

Zbigniew Osiak

0,0
10,00 zł

lub
Opis

Teoria Względności – Podstawy” zawiera pomocnicze materiały do wykładu wygłoszonego przeze mnie dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:

EPUB
MOBI

Liczba stron: 20
Wykład 01

Teoria Względności – Podstawy

Zbigniew Osiak (Tekst)
Małgorzata Osiak (Ilustracje)
© Copyright 2012 by
Zbigniew Osiak (text) and Małgorzata Osiak (illustrations)
Portret autora zamieszczony na okładce
Rafał Pudło
Wydawnictwo: Self Publishing
Linki do moich publikacji naukowych i popularnonaukowych, e-booków oraz audycji telewizyjnych i radiowych są dostępne w bazie ORCID pod adresem internetowym:
http://orcid.org/0000-0002-5007-306X

Wstęp

W 2011 i 2012 wygłosiłem dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim cykl wykładów:
01. Teoria Względności – Podstawy
02. Teoria Względności – Wyniki/Rezultaty
03. Teoria Względności – Testy
04. Teoria Względności – Zastosowania
05. Teoria Względności – Problemy
06. Teoria Względności – Błędne Interpretacje
07. Teoria Względności – Prekursorzy
08. Teoria Względności – Twórcy
09. Teoria Względności – Kulisy
10. Teoria Względności – Kosmologia Relatywistyczna
11. Teoria Względności – Czarne Dziury
12. Teoria Względności – Fale Grawitacyjne
13. Teoria Względności – Antygrawitacja
14. Teoria Względności – Kalendarium
Szczegółowe informacje dotyczące sygnalizowanych tam zagadnień zainteresowani Czytelnicy znajdą w innych moich eBookach:
• Z. Osiak: Szczególna Teoria Względności. Self Publishing (2012).
• Z. Osiak: Ogólna Teoria Względności. Self Publishing (2012).
• Z. Osiak: Antygrawitacja. Self Publishing (2012).
• Z. Osiak: Giganci Teorii Względności. Self Publishing (2012).
• Z. Osiak: Energia w Szczególnej Teorii Względności. Self Publishing (2012).
• Z. Osiak: Encyklopedia Fizyki. Self Publishing (2012).
• Z. Osiak: Wykłady z Fizyki – Teoria Względności. Self Publishing (2012).

Szczególna Teoria Względności

• Metodologiczne podstawy STW
      • Podstawowe założenia STW
      • Komentarz metodologiczny
      • Komentarz historyczny
      • Podstawowe wady STW
• Doświadczalne podstawy STW
      • Prędkość światła ma skończoną wartość
      • Aberracja światła gwiazd
      • Laboratoryjny pomiar wartości prędkości światła – Fizeau
      • Doświadczenie Fizeau – Składanie prędkości
      • Laboratoryjny pomiar wartości prędkości światła – Foucault
      • Doświadczenie Michelsona-Morleya
      • Doświadczenie Kennedy’ego-Thorndike’a

Metodologiczne podstawy STW

• Podstawowe założenia STW
• Komentarz metodologiczny
• Komentarz historyczny
• Podstawowe wady STW

Podstawowe założenia STW

• STW bada wnioski wynikające z założeń, że:
Maksymalna wartość prędkości rozchodzenia się sygnałów jest taka sama we wszystkich inercjalnych układach odniesienia.Definicje