Teoria szczęścia - Agnieszka Lipska - ebook

Teoria szczęścia ebook

Agnieszka Lipska

0,0
12,12 zł

lub
Opis

Napisać coś krótko, zwięźle, zwyczajnie — a dobitnie! To jest poezja! Poezja płynąca z natchnienia. Natchnienie to szósty zmysł. Zmysł objawienia i olśnienia. Stan szczególnej koncentracji, który dodaje skrzydeł. Wówczas wiersz się sam pisze… słowa płyną spod pióra, jakby dyktował je niewidoczny demiurg sztuki. Taka jest poezja Agnieszki Lipskiej. Poetyka prostoty, zwyczajności, jasności, bez obezwładniających czytelnika trudnych treści.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:

EPUB
MOBI

Liczba stron: 20

Oceny
0,0
0
0
0
0
0Agnieszka Lipska

Teoria szczęścia

© Agnieszka Lipska, 2021

Napisać coś krótko, zwięźle, zwyczajnie — a dobitnie! To jest poezja! Poezja płynąca z natchnienia. Natchnienie to szósty zmysł. Zmysł objawienia i olśnienia. Stan szczególnej koncentracji, który dodaje skrzydeł.

Wówczas wiersz się sam pisze… słowa płyną spod pióra, jakby dyktował je niewidoczny demiurg sztuki. Taka jest poezja Agnieszki Lipskiej.

Poetyka prostoty, zwyczajności, jasności, bez obezwładniających czytelnika trudnych treści.

ISBN 978-83-8245-085-9

Książka powstała w inteligentnym systemie wydawniczym Ridero

Wstęp

Już w czasach antycznych mędrcy twierdzili, że wszystko, co robi człowiek, robi wyłącznie w jednym celu — by osiągnąć szczęście. We wczesnym okresie rozwoju ludzkości (w czasach przedfilozoficznych) szczęście było rozumiane jako pomyślność, która oznaczała dobry los.

Platon, uczeń Sokratesa, sądził, że szczęście to dobro. Uważał, że szczęśliwy jest człowiek moralny, który potrafi osiągnąć harmonię wewnętrzną. W starożytności wyróżniano dwa podstawowe podejścia do szczęścia: hedonistyczne (Cyrenejczycy, Epikur) oraz eudajmonistyczne (Arystoteles). Ogólnie rzecz biorąc, w perspektywie hedonistycznej szczęście ujmowano w kategoriach przyjemnego życia, w perspektywie eudajmonistycznej zaś — w kategoriach życia sensownego, moralnego.

Teorii dotyczących szczęścia powstało mnóstwo, różnią się od siebie znacząco, niektóre wzajemnie się wręcz wykluczają.

Martin Seligman sądzi, że szczęśliwego życia można się nauczyć. Trzeba najpierw poznać siebie, swoje mocne strony, a potem rozwijać je poprzez dokonywanie właściwych wyborów oraz podejmowanie wyzwań.

Szczęście rozpatrywane z perspektywy teorii potrzeb autorstwa Ruuta Veenhovena oznacza zaspokajanie podstawowych potrzeb i zależy od środków finansowych, którymi dysponuje jednostka i państwo. Możliwość schronienia, pracy, zaspokojenia głodu, poczucie bezpieczeństwa, dostęp do edukacji i ochrony zdrowia stwarzają warunki do zadowolenia z życia.

Polski socjolog Janusz Czepliński w swojej koncepcji szczęścia wyróżnił trzy warstwy: wolę życia, dobrostan subiektywny i satysfakcje cząstkowe.

Z kolei dla niemieckiego filozofa Roberta Spaemanna szczęście jest spełnionym życiem, opartym na fundamencie życzliwości. Bo czy poczucia szczęścia nie doświadczamy w sytuacjach okazywania lub otrzymywania od innych ludzi życzliwości, serdeczności, a także w okazywaniu jej.

Neurolog Antonio R. Damasio, który uczucie traktuje jako coś osobistego, niewidocznego, sugeruje, że świadome uczucie szczęścia jest obrazem powstającym w naszej świadomości. Obraz ten jest inny dla każdego człowieka.

Psychologowie Ken Sheldon, David Schkade i Sonja Lyubomirsky na podstawie dotychczasowych badań ustalili, że szczęście zależy w 10% od zewnętrznych okoliczności (np. warunków materialnych, cech społeczno-demograficznych), w 50% jest czynnikiem zaprogramowanym genetycznie, a w 40% tworzymy je sami za pomocą naszego nastawienia i naszych działań celowych.

Pojęcie szczęścia jest odmiennie definiowane w kulturach Zachodu i Wschodu. Dla Amerykanów szczęście jest intensywną emocją, związaną z optymizmem i energią. Dla mieszkańców Indii i Chin szczęście to stan harmonii i spokoju. W kulturze wysokiej szczęście jest wynikiem refleksji, namysłu oraz etycznego postępowania wymagającego określonego wysiłku oraz odpowiedzialności.

Uważa się również, że czas ma wpływ na szczęście.

Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość wpływają na to, jak przeżywamy kolejne chwile naszego życia.

Istotą ludzkiego