Sztuka i mózg W stronę percepcyjnie zorientowanej historii sztuki - Kędziora Łukasz - książka

Sztuka i mózg W stronę percepcyjnie zorientowanej historii sztuki książka papierowa

Kędziora Łukasz

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi dla zakupu od 50,00 zł)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Wstęp / 9

I. Historia percepcyjnie zorientowanej historii sztuki / 15
1. Czym jest percepcyjnie zorientowana historia sztuki? / 17
2. Alois Riegl i problem sensualności w interpretacji dzieł sztuki / 29
3. Heinrich Wölfflin i jego analiza formy artystycznej ze względu na „uwikłanie ciała w architekturę” / 40
4. Hans Prinzhorn – koncepcja kreatywnego tworzenia / 58
5. Aby Warburg jako psycho-historyk schizofrenii kultury Zachodu / 75
6. Rudolf Arnheim i psychologia twórczego oka / 88
7. Teoria widzenia Władysława Strzemińskiego, czyli o „człowieku, który widzi” / 112
8. Ernst Gombrich – „moje podejście jest zawsze biologiczne” / 130
9. Max Imdahl – ikonika i prymat wizualności / 144
10. Gottfried Boehm – historia widzenia a neuronauka / 155
11. Wolfgang Kemp i empatyczna odpowiedź na dzieło sztuki / 168

II. Współczesny warsztat percepcyjnie zorientowanej historii sztuki / 177
1. John Onians i jego neurohistoria sztuki / 179
2. Neuroestetyka w analizach dzieł sztuki / 208
3. Empatyczna odpowiedź na dzieło sztuki / 236
4. Diagnozowanie płótna jako metoda interpretacji dzieł sztuki / 248

III. Percepcyjna historia sztuki w praktyce / 257
1. Wybrane zagadnienia teorii widzenia Władysława Strzemińskiego w kontekście badań okulograficznych / 259
2. Narzędzia badawcze percecpyjnie zorientowanej historii sztuki / 288
3. Kunstgeschichte – aber wie? Próba określenia ram „nowego” sposobu periodyzacji sztuki / 301

Zakończenie / 315

Aneks
Neuroarthistory in Simple Terms. Interview with Professor John Onians / 319
Neurohistoria sztuki w prostych słowach. Wywiad z prof. Johnem Oniansem / 333
Bibliografia / 349
Spis ilustracji dostępnych on-line / 361
Spis ilustracji zamieszczonych w książce / 366
Summary/ 368
Indeks osób / 371

Liczba stron: 376

Format (wymiary): 15.5x22.5cm

ISBN: 9788323147718

Oceny
0,0
0
0
0
0
0