Szkolnictwo branżowe w nowym prawie oświatowym - Marciniak Lidia, Piotrowska-Albin Elżbieta - książka

Szkolnictwo branżowe w nowym prawie oświatowym książka papierowa

Marciniak Lidia, Piotrowska-Albin Elżbieta

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Publikacja omawia zmiany w kształceniu zawodowym wprowadzające nowe typy szkół, tj. branżowe szkoły I i II stopnia. Dodatkowo dotychczasowe 4-letnie technikum zostanie przekształcone w technikum o 5-letnim okresie kształcenia. Zmiany obejmują także:
- klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego,
- podstawę programową kształcenia w zawodach,
- ramowe plany nauczania,
- egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie oraz
- formułę egzaminu maturalnego dla absolwentów technikum.
W książce można znaleźć odpowiedzi na takie pytania jak:
- W jaki sposób zlikwidować zasadniczą szkołę zawodową w zespole, jeśli organ prowadzący nie planuje przekształcenia jej z dniem 1 września 2017 r. w szkołę branżową?
- Czy dyrektor musi występować o opinię powiatowej i wojewódzkiej rady rynku pracy, jeśli od 1 września 2017 r. szkoła branżowa I stopnia będzie kształcić w dotychczasowych zawodach?
- Czy w branżowej szkole I stopnia po reformie oświaty nie będzie już godzin przeznaczonych na naukę języka obcego zawodowego?
Publikacja omawia:
- wskazane zmiany w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe oraz związane z nimi obowiązki organów prowadzących,
- sytuację prawną dyrektora, nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznej dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej,
- zasady rekrutacji do szkół branżowych w okresie przejściowym, dla absolwentów gimnazjum, a także absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej i branżowej szkoły I stopnia,
- wskazuje terminy wprowadzania zmian, w tym także w okresie przejściowym.
Opracowanie omawia również przekształcanie publicznych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną oraz niepublicznych zasadniczych szkół zawodowych.

Liczba stron: 96

Format (wymiary): 21.0x30.0

ISBN: 9788381076364

Wydanie: 1