Szkoła w zreformowanym systemie edukacji - Agata Piszko - książka

Szkoła w zreformowanym systemie edukacji książka papierowa

Agata Piszko

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Książka prezentuje najważniejsze aspekty związane z wprowadzeniem i wdrażaniem nowego ustroju szkolnego, w szczególności zadania dyrektorów szkół i organów prowadzących.

W pracy ukazano nie tylko proces związany z dostosowaniem sieci szkół do nowego ustroju szkolnego, lecz także dokonano analizy porównawczej nowych przepisów z dotychczasowymi rozwiązaniami. Dzięki temu czytelnik zdobędzie informacje, w jakim zakresie dany obszar kompetencji lub obowiązków uległ modyfikacji, na co zwrócić szczególną uwagę oraz czego należy unikać.

W publikacji przedstawiono m.in. takie zagadnienia, jak:
- tworzenie i likwidacja publicznych szkół i placówek,
- przekazywanie szkół publicznych do prowadzenia podmiotom prywatnym,
- kształcenie specjalne,
- kształcenie zawodowe,
- sporządzanie arkuszy organizacji szkół i przedszkoli oraz aneksów do tych arkuszy,
- zasady powierzania stanowisk kierowniczych w szkołach i placówkach,
- doradztwo zawodowe,
- zasady funkcjonowania internatów,
- prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
- wydawanie zezwoleń na prowadzenie szkół i placówek publicznych.
Ponadto opracowanie zostało wzbogacone o rozstrzygnięcia organów nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego, orzeczenia sądów, opinie i stanowiska.

Liczba stron: 274

Format (wymiary): 14.5x20.5cm

ISBN: 9788381078405

Wydanie: 1