Symfonie anielskie - Jan Żabczyc - ebook

Symfonie anielskie ebook

Jan Żabczyc

0,0
2,50 zł

lub
Opis

Jan Żabczyc inaczej Jan Karol Dachnowski: Symfonie anielskie, abo Kolęda mieszkańcom ziemskim od muzyki niebieskiej, wdzięcznym okrzykiem na Dzień Narodzenia Pańskiego zaśpiewane, które usłyszane Roku Pańskiego 1630. Zbiór przepięknych staropolskich kolęd. Niektóre z nich śpiewane są do dziś (po przeróbkach i uwspółcześnieniu).

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:

EPUB
MOBI

Liczba stron: 26

Oceny
0,0
0
0
0
0
0 

Jan Żabczyc

(Jan Karol Dachnowski) 

 

Symfonie anielskie

 

abo

Kolęda mieszkańcom ziemskim od muzyki niebieskiej,

wdzięcznym okrzykiem na Dzień Narodzenia Pańskiego zaśpiewane,

które usłyszane Roku Pańskiego 1630

 

Armoryka

Sandomierz

 

 

Projekt okładki: Juliusz Susak

 

Na okładce: Gherardo Starnina (1398-1409), Muzykujący aniołowie (fragment),

licencjapublic domain, źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gherardo_Starnina_.jpg

This file has been identified as being free of known restrictions under copyright law,

including all related and neighboring rights.

 

Tekst wg edycji:

Jan Żabczyc

Symfonie anielskie

abo Kolenda etc. 

Wydał Alfred Brodnicki 

Nakładem Akademii Umiejętności

Kraków 1913 

Zachowano oryginalną pisownię.

 

© Wydawnictwo Armoryka

 

Wydawnictwo Armoryka

ul. Krucza

27-600 Sandomierz

http://www.armoryka.pl/

 

ISBN978-83-7639-093-2 

 

 

 

Do Czytelnika.

Nie mam w szkatule chudej arabskiego złota,

Ni rzemieślnicą ręką lanego klinota,

Ani z gór sauromackich srebra brantowego;

Ja to daję, co snadź mam najkosztowniejszego:

Z rąk anielskich cytary i chwalebne strony,

Któremi się Bóg cieszy na świecie widomy.

Dość na tym, że Hipokren bije tobie czołem,

Nie kartę, lecz animusz przyjmi sercem wesołym.

Jan Karol Dachnowski

Symfonia pierwsza.

Łaska nieba górnego dziwną rzecz sprawiła

U ludzi: Panna czysta Syna porodziła,

Którego żaden rozum ogarnąć nie może.

Awtowane gwiazdami opuściwszy łoże,

Spuszcza się na padolne Bóg wieczny nizkości,

Żywot sobie obrawszy Panieńskiej w światłości,

Kędy bez zmazy stanął, a stamtąd, jak iny,

Do obory zstępuje. O! jakie nowiny!

Luczną odmianę czyni ten, co jest bogaty,

Królewicz, patrz, przychodzi na ten świat bez szaty.

Członki jego pieszczone w żłobie położono,

Zimnem i niedostatkiem przykrym okrążono;

Królowie mu z podarzem nizko się kłaniają,

Osieł i wół Dzieciątko parą ogrzewają.

Wesoły pokój ziemi śpiewają dworzanie

Sławę z chwałą niebiescy tobie, wieczny Panie.

Zaczym każdy mieszkaniec w tym ziemskim kieracie

Dziś bądź ochotnym, a ty, gospodarzu bracie,

Rozkaż wina nalewać, my śpiewać będziemy

Nowe pieśni Dzieciątku i rozkołyszemy .

Symfonia wtóra.

Ach, zła Ewa nabroiła,

Kłopotu nas nabawiła,

Z wężem sama rozmawiała

I jabłuszka skosztowała,

 Nabroiła.  

Adam z raju wypędzony

Zostawił płód zarażony,

Ale go z kłopotu tego

Matka Syna przedwiecznego

 Wybawiła.

Robak chytry zwiódł mężatkę,

Za tę winę sam wpadł w klatkę.

Bo mu głowę podeptała,

Która od wieku przyść miała,

 Białogłowa.

Czego dawno pożadali

Cni ojcowie, oglądali,

I już dziś są wypełnione

Od proroków objaśnione

 Święte słowa.

Dziś we żłobie odpoczywa,

Z nieba zszedszy, prawda żywa.

Które nie będzie zawarte,

Owszem na wieki otwarte,

 Że Zbawiciel

Od aniołów ogłoszony,

Z Panny w stajni narodzony,

Skąd wesele nam przynosi,

Miły pokój ludziom głosi

 Odkupiciel.

Symfonia trzecia.

Niesłychana to nowina:

Porodziła Panna Syna

Dla ziemskiej włości

Z wiecznej miłości.

Okazała niebieskiego

Pana stworzenia wszytkiego

Nam Zbawiciela.

Odkupiciela.

W Betleem go dziś powiła

I w jasłeczkach położeła,

Temu wół, osieł

Pokłon przynosił,

Na niezgrabne swe kolana

Przypadając, chwali Pana

I parą grzeje

Nasze nadzieje.

Z tej nowiny i anieli,

W górnym gmachu co siedzieli,

Dziś się spuszczają.

Jawną cześć dają

Królowi narodzonemu,

Na okup oświadczonemu;

Ten grzesznych zbawi,

W niebie postawi.

Pastuszkowie Pasterzowi

Na multankach grać gotowi;

Choć Pasterz młody,

Przestrzega szkody,