Święta i Boska Liturgia Świętego Apostoła Jakuba, brata Pańskiego i pierwszego biskupa Jerozolimy. Wersja syryjska - św. Jakub brat Pański - ebook

Święta i Boska Liturgia Świętego Apostoła Jakuba, brata Pańskiego i pierwszego biskupa Jerozolimy. Wersja syryjska ebook

Jakub brat Pański

0,0
7,69 zł

lub
Opis

Liturgia ta, tradycyjnie związana z imieniem św. Jakuba brata Pańskiego, uważanego za pierwszego biskupa Kościoła jerozolimskiego, jak możemy wnosić z lektury katechez mystagogicznych św. Cyryla Jerozolimskiego, jest oparta na tradycjach rytualnych pierwotnego Kościoła jerozolimskiego. Jej datowanie jest trudne do ustalenia: niektórzy uważają, iż powstała bardzo wcześnie, bo już około roku 60 n.e., wszakże zdecydowana większość badaczy przesuwa te datę aż na IV wiek. Liturgia owa jest wciąż sprawowana przez niektóre Kościoły orientalne, m.in. indyjski (gdzie sprawuje się ją w językach malayalam, kannada, tamilskim, telugu, hindi i angielskim) czy syriacki (gdzie jest sprawowana po syryjsku).

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:

EPUB
MOBI

Liczba stron: 46

Oceny
0,0
0
0
0
0
0Święta i Boska Liturgia Świętego Apostoła Jakuba, brata Pańskiego i pierwszego biskupa Jerozolimy

wersja syryjska

przełożył Andrzej Sarwa

Armoryka

Sandomierz

Seria: ŚWIĘTE KSIĘGI, ŚWIĘTE TEKSTY, Nr 24

Redaktor serii: Andrzej Sarwa

Redaktor tomu: Joanna Sarwa

Projekt okładki: Juliusz Susak

Na okładce: Jezus Chrystus jako prawdziwy krzew winny (XVI w.), autor nieznany,

(licencjapublic domain), źródło: Byzantine & Christian Museum, Athens, Greece, http://it.wikipedia.org/wiki/File:Christ_the_True_Vine_icon_%28Athens,_16th_century%29.jpg

Tytuł:

Święta i Boska Liturgia Świętego Apostoła Jakuba, brata Pańskiego i pierwszego biskupa Jerozolimy

wersja syryjska

Przełożył:

Andrzej Sarwa

Podstawa przekładu:

Сирийское последование Божественной литургии Святаго Апостола Иакова,

Брата Божия и Первоиерарха Иерусалимскаго.

В редакции игумена Силуана (Туманова)

źródło: http://www.osiluan.ru/liturgia_iakov_siria.htm (dostęp: 17 grudnia 2012)

Copyright © 2013 by for the Polish translation by Andrzej Sarwa

Copyright © 2013 for the Polish edition by Wydawnictwo „Armoryka”

Wydawnictwo ARMORYKA

ul. Krucza 16

27–600 Sandomierz

tel +48 15 833 21 41

e–mail: [email protected]

http://www.armoryka.pl/

ISBN

WPROWADZENIE

Oddaję w ręce Czytelników pierwszy polski przekład „Świętej i Boskiej Liturgii Świętego Apostoła Jakuba, brata Pańskiego i pierwszego biskupa Jerozolimy. Wersję syryjską”, w redakcji ihumena o. Sylwana (Tumanowa), którą przełożyłem z języka rosyjskiego. W tym miejscu składam o. Sylwanowi podziękowanie za wyrażenie zgody na wykorzystanie jego tekstu.

Liturgia ta, tradycyjnie związana z imieniem św. Jakuba brata Pańskiego, uważanego za pierwszego biskupa Kościoła jerozolimskiego, jak możemy wnosić z lektury katechez mystagogicznych św. Cyryla Jerozolimskiego, jest oparta na tradycjach rytualnych pierwotnego Kościoła jerozolimskiego. Jej datowanie jest trudne do ustalenia: niektórzy uważają, iż powstała bardzo wcześnie, bo już około roku 60 n.e., wszakże zdecydowana większość badaczy przesuwa te datę aż na IV wiek. Liturgia owa (przypuszczam, że w różnych wariantach, bo nie przebadałem tej kwestii) jest wciąż sprawowana przez niektóre Kościoły orientalne, m.in. indyjski (gdzie sprawuje się ją w językach malayalam, kannada, tamilskim, telugu, hindi i angielskim) czy syriacki (gdzie jest sprawowana po syryjsku).

Syryjski (Syriacki) Kościół ortodoksyjny do jej odprawiania używa kwaszonego chleba pszennego i wina gronowego. Zazwyczaj konsekrowany jest jeden chleb, co oznacza jedność Słowa, które stało się Ciałem. Można użyć także dwu chlebów, co symbolizuje, że Chrystus jest zarazem Synem Bożym, jak i Synem Człowieczym. W razie potrzeby mogą być konsekrowane i trzy bochenki symbolizujące Trójcę Przenajświętszą. W rycie syryjskim nie używa się typowych prosfor, takich jak u greków, lecz zamiast nich specjalnych bochenków chleba, mających po ok. 7,5 cm średnicy.

W wersji „zbizantynizowanej” Boska Liturgia Świętego Jakuba, do niedawna była odprawiana wyłącznie na greckiej wyspie Zakynthos znajdującej się na Morzu Jońskim, w święto tego Apostoła w dniu 23 października (wg kalendarza juliańskiego), w niedzielę po Bożym Narodzeniu, a także codziennie w Jerozolimie. Dziś, niejako ponownie odkryta, celebrowana jest w coraz większej liczbie Kościołów prawosławnych, w tym i w Polsce, gdzie służy się ją raz do roku w soborze katedralnym św. Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku, ale niekiedy bywa też odprawiana i w innych cerkwiach, np. w archikatedralnym soborze św. Marii Magdaleny w Warszawie, tyle że nie w prezentowanej przeze mnie wersji, lecz w greckiej redakcji archimandryty Efrema, znacznie od tej się różniącej.

Pewne elementy Liturgii św. Jakbuba zostały wykorzystane przy opracowywaniu Novus Ordo Missae, po soborze Watykańskim II.

Andrzej Sarwa

Wybrana bibliografia:

Białystok: Dziś zostanie odprawiona starożytna Liturgia Apostoła Jakuba, [w:] „e-KAI”, http://ekai.pl/wydarzenia/ekumenizm/x16303/bialystok-dzis-zostanie-odprawiona-starozytna-liturgia-apostola-jakuba/, [dostęp: 17.12.2012],

The Divine Liturgy of James the Apostle and Brother of God [w:] Archimandrite Ephrem, Anastasis - Ecumenical Patriarchate of Constantinopole, New Rome, Archidioecese of Thyateira and Great Britain , http://www.anastasis.org.uk/lit-james.htm, [dostęp: 17.12.2012],

Liturgia św. ap. Jakuba w Warszawie, [w:] „Cerkiew Prawosławna”, http://cerkiew-prawoslawna.blog.onet.pl/Liturgia-sw-ap-Jakuba-w-Warsza,2,ID349089200,n, [dostęp: 17.12.2012],

Chorepiscopus John Meno, The Eucharistic Liturgy of The Syrian Orthodox Church, [w:] „Syriac Orthodox Church of Antioch” [oficjalna strona Kościoła], http://syrianorthodoxchurch.org/library/articles/the-eucharistic-liturgy-of-the-syrian-orthodox-church/, [dostęp: 17.12.2012].

Liturgia katechumenów1

Jeżeli odprawia się całonocne czuwanie, to w czasie śpiewu Doksologii – Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu - kapłan staje przed amboną2 , przyobleka się w szaty liturgiczne i modli się tymi słowy:

Zdejmij ze mnie, o Boże, nieczyste łachmany, w które przyodział mnie szatan, i oblecz mnie w szaty Twoich wybrańców, godne, bym w nich służył, sławił i wychwalał Ciebie - Ojca i Syna, i Świętego Ducha, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Po założeniu szat liturgicznych kapłan obmywa ręce i, skłoniwszy się, modli się tymi słowy:

Racz sprawić, o Panie Boże, byśmy, obmywszy serca swoje i oczyściwszy je od wszelkiej skazy i nieczystych myśli, godni byli wejść do Twego miejsca - wyniosłego i wywyższonego świętego świętych, i byśmy stanęli przed Twoim świętym ołtarzem nieskalani i czyści, i wykonując służbę Bożą, z prawdziwą wiarą przynieśli Ci czystą i wspaniałą ofiarę, Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Błagam cię, Boże, racz mnie oczyszczonego ze skazy i brudu przyprowadzić do Twojego świętego ołtarza, chociaż ja, niegodny sługa, wielokroć upadałem. Licznymi grzechami skalanego nie odtrącaj mnie, o Panie, nasz Władco i Boże. Albowiem oto przystępuję niegodny, licząc na Twą łaskawość, do Twoich świętych tajemnic, mówiąc: zgrzeszyłem przeciw Niebu i przeciw Tobie, i choć nie jestem nawet godzien spojrzeć na ów święty ołtarz, na którym Jednorodzony Twój Syn i Pan nasz Jezus Chrystus ma być przeze mnie grzesznego i skalanego wszelakim brudem tajemniczo składany na ofiarę, to pokładam nadzieję w miłosierdziu Twoim. Ześlij na mnie łaskę Ducha Świętego, oczyść mnie z moich grzechów, uświęć ofiarę i daj przez nią odpuszczenie grzechów i oczyszczanie przewin tym, za których jest sprawowana, i mnie, i moim przodkom, i wszystkim, którzy mają społeczność ze mną, i wszystkim wiernym żywym i umarłym. Wspomnij ich dobrą pamięcią w Królestwie Twoim w Niebie wraz ze sprawiedliwymi i świętymi Twymi przebywającymi we wspólnocie z Tobą, za wstawiennictwem Królowej Matki Światłości, świętego Jana Chrzciciela i wszystkich świętych. Amen.

Kapłan: Zmiłuj się nade mną, Boże.

Kapłan zwróciwszy się do ludzi: Módlcie się za mną do Pana.

Lud: Panie, zmiłuj się. (trzy razy)

Kapłan podchodząc z kadzielnicą do ołtarza, wygłasza lub śpiewa: Przystąpię do ołtarza Bożego.

Lud: Do Boga, który uweselił młodość moją.