Świat w optyce dziecka. Reprezentacje obiektów przyrodniczych z dziecięcej perspektywy - Monika Wiśniewska-Kin, Eliza Rybska - ebook

Świat w optyce dziecka. Reprezentacje obiektów przyrodniczych z dziecięcej perspektywy ebook

Monika Wiśniewska-Kin, Eliza Rybska

0,0
22,45 zł

Opis

 

Publikacja rzuca nowe światło nie tylko na sam niezwykły dziecięcy potencjał ujawniany w sytuacjach zadaniowych, lecz także na konieczność odmiennego od dotychczasowego sposobu edukowania dzieci, a zwłaszcza wspierania rozwoju ich umiejętności poznawczych.

Dziecięce nadawanie i odkrywanie znaczeń umożliwia zarówno wniknięcie w sposób myślenia i rozumowania dzieci, jak i pozwala dostrzec wagę oraz wartość wsparcia tych procesów poprzez stawianie dziecka w sytuacjach wymagających twórczego i niestandardowego działania. Niedocenianie, umniejszanie, ignorowanie, a często i lekceważenie potencjału kognitywnego dzieci w procesie aranżowania środowiska edukacyjnego, konstruowania programów kształcenia czy budowania relacji edukacyjnej, prowadzą do nieadekwatnych osiągnięć rozwojowych, znacznie poniżej ich możliwości.

Autorki udowodniły, że dzieci przedszkolne są w stanie rozwinąć wyższe formy myślenia, rozumowania, jeśli doceni się i dostrzeże ich możliwości oraz zapewni im wyzwalające i stymulujące środowisko do nauki.

Z recenzji prof. dr hab. Renaty Michalak

 

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF