Status prawny małżonków w spółkach cywilnych i handlowych - Katarzyna Malinowska-Woźniak, Agnieszka Malarewicz-Jakubów - ebook

Status prawny małżonków w spółkach cywilnych i handlowych ebook

Katarzyna Malinowska-Woźniak, Agnieszka Malarewicz-Jakubów

0,0
129,00 zł

lub
Opis

Publikacja stanowi kompendium poglądów wyrażonych w doktrynie i orzecznictwie na temat statusu prawnego małżonków w spółkach cywilnych i handlowych, stanowiące zbiór poglądów czołowych przedstawicieli doktryny zajmujących się tą tematyką.
Opracowanie przybliża tę skomplikowaną materię prawną i przedstawia propozycje rozwiązań kwestii stwarzających trudności w praktyce. Status prawny małżonków może się bowiem różnie kształtować w zależności od typów spółek, przyjętych w nich unormowań umownych, ale też zależy od istniejących pomiędzy małżonkami stosunków majątkowych.
W praktyce powstają problemy m.in. z wykonywaniem praw korporacyjnych przez współmałżonka wspólnika w osobowej spółce handlowej i spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, jak również w związku z pojawieniem się w spółce w charakterze wspólników przypadkowych osób będących spadkobiercami zmarłego wspólnika.
Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla sędziów, radców prawnych, adwokatów i notariuszy. Zainteresuje również pracowników naukowych.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:

EPUB
PDF


Podobne