Standardy zwalczania handlu ludźmi w prawie międzynarodowym - Anna Głogowska-Balcerzak - ebook

Standardy zwalczania handlu ludźmi w prawie międzynarodowym ebook

Anna Głogowska-Balcerzak

0,0
34,95 zł

Opis

 

Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie problematyki handlu ludźmi w prawie międzynarodowym. Prezentowane zagadnienie jest złożone i wieloaspektowe, dlatego na samej tylko płaszczyźnie prawnej można je analizować zarówno z punktu widzenia międzynarodowego prawa publicznego, jak i międzynarodowego prawa karnego, prawa karnego transnarodowego, prawa krajowego oraz międzynarodowego prawa praw człowieka. Handel ludźmi ma wiele twarzy i dotyczy niemal wszystkich krajów, niezależnie od tego, czy są one miejscami pochodzenia pokrzywdzonych, tranzytu czy państwami docelowymi. To trzeci, po handlu narkotykami i bronią, najbardziej dochodowy typ przestępczości zorganizowanej na świecie.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF