Stan pragnienia. Oblicza mac(k)donaldyzacji - Sitkiewicz Karolina - ebook

Stan pragnienia. Oblicza mac(k)donaldyzacji ebook

Sitkiewicz Karolina

0,0
43,00 zł

Opis

Książka Stan pragnienia. Oblicza mac(k)donaldyzacji traktuje o miejscu zjawiska mac(k)donaldyzacji w pol­skojęzycznej debacie wokół globalizacji. Po przez analizę pojęcia mac(k)donaldyzacji Autorka dąży do usta­lenia, czym ona jest, jak jest rozumiana i postrzegana. Czy ma szansę nadal trwać, czy może ostrzeżenia jej przeciwników przestały być już aktualne.

Równolegle przedmiot rozważań stanowią zagadnienia takie, jak:

  • pojęcia definiujące kluczowe dla współczesnej historii procesy,
  • przemiany społeczno-gospodarcze w Stanach Zjednoczonych; okres po II wojnie światowej, po przez boom lat 90., do czasów nam współczesnych,
  • zjawisko konsumpcji i jego następstwa,
  • kondycja ugrupowań zrzeszających anty- oraz alterglobalistów.

 

Publikacja zawiera esencję informacji na temat mac(k)donaldyzacji. Analiza funkcjonowania mechanizmów wpływających na kondycję współczesnej rzeczywistości w ramach struktur globalnych rysuje obraz dzisiejsze­go społeczeństwa. Jest przyczynkiem do rozważań nad przyszłością. Książka zainteresuje z pewnością stu­dentów kierunków ekonomicznych oraz nauk społecznych i historycznych, jak również wszystkie osoby po­szukujące wiedzy na temat zjawisk funkcjonujących w ramach procesu globalizacji.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF