Opis

Spis treści

Kazimierz Wóycicki
Ukraina – narodziny społeczeństwa obywatelskiego
 
Marek Belka
System finansowy a bezpieczeństwo świata
 
Maria Dunin-Wąsowicz
Euro w systemie międzynarodowym i potęga monetarna Unii Europejskiej
 
Nartsiss Shukuralieva
Bezpieczeństwo międzynarodowe, terroryzm i zasoby naturalne a międzynarodowa legitymizacja władzy w krajach Azji Środkowej
 
Magdalena Ratajczak, Justyna Ziobroń
Model dyplomacji publicznej państw małych. Przypadek Szwajcarii i Litwy
 

MATERIAŁY  •  PRZEGLĄDY

Adriana Skorupska
Współpraca międzynarodowa polskich samorządów terytorialnych95

POLEMIKA

Michał Matyasik, Przemysław Domagała
Odpowiedź na recenzję Anny Potyrały
 
Anna Potyrała
Replika
 

RECENZJE  •  OMÓWIENIA

Ewa Kędzierska
Martin S. Indyk, Kenneth G. Lieberthal, Michael E. O’Hanlon, Zmieniając historię. Polityka zagraniczna Baracka Obamy 
 
Kinga Dudzińska, Patryk Toporowski
Elżbieta Czarny, Katarzyna Śledziewska, Międzynarodowa współpraca gospodarcza w warunkach kryzysu: wnioski dla Polski 
 
Paweł Tokarski
Katarzyna Żukrowska (red.), Kryzys gospodarczy 2008+test dla stosowanej polityki. Metody przeciwdziałania i ich skuteczność
 
Konrad Zasztowt
Przemysław Adamczewski, Górski Karabach w polityce niepodległego Azerbejdżanu

Omówienia

Roczny spis treści

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF