Sprawozdawczość niefinansowa Regulacja i standaryzacja raportowania niefinansowego przedsiębiorstw - Fijałkowska Justyna, Krasodomska Joanna, Macuda Małgorzata, Mućko Przemysław - książka

Sprawozdawczość niefinansowa Regulacja i standaryzacja raportowania niefinansowego przedsiębiorstw książka papierowa

Fijałkowska Justyna, Krasodomska Joanna, Macuda Małgorzata, Mućko Przemysław

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy

50,00 zł

Opis

W monografii zdefiniowano sprawozdawczość niefinansową jako w znacznej mierze
dobrowolny proces przygotowywania i ujawniania przez przedsiębiorstwo informacji
adresowanych do szerokiego kręgu odbiorców, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb
interesariuszy niefinansowych, którzy wykorzystując je, wpływają na przedsiębiorstwo
tak, aby jego działalność była społecznie odpowiedzialna.

Celem monografii jest przedstawienie sprawozdawczości niefinansowej przedsiębiorstw
w kontekście najnowszych zmian regulacyjnych i standaryzacyjnych. Nowe regulacje
w tym zakresie zostały wprowadzone w Unii Europejskiej na mocy Dyrektywy 2014/95/UE
i jej późniejszej inkorporacji do prawodawstwa krajów członkowskich. Za najważniejsze
standardy ujawniania informacji niefinansowych uznano natomiast wytyczne
Międzynarodowej Rady ds. Zintegrowanego Raportowania (International Integrated
Reporting Council – IIRC) oraz standardy Global Reporting Initiative (GRI).

Liczba stron: 244

ISBN: 9788379723126

Wydanie: 1

Oceny
0,0
0
0
0
0
0