Sprawozdanie finansowe po zmianach - Opracowanie zbiorowe - ebook

Sprawozdanie finansowe po zmianach ebook

0,0
20,42 zł

Opis

Na dzień kończący dany rok obrotowy następuje zamknięcie ksiąg rachunkowych. Przed ich zamknięciem jednostka powinna przeprowadzić określone czynności, aby  rzetelnie i jasno przedstawić sytuację majątkową i finansową oraz prawidłowo ustalić wynik finansowy. Za  rok 2016 jednostki po raz pierwszy będą musiały sporządzić sprawozdanie finansowe według nowych zasad i wzorów.

Dowiedz się:

  • jak dokonać weryfikacji i aktualizacji aktywów i pasywów oraz wstępnego zamknięcia ksiąg rachunkowych
  • kto może skorzystać z uproszczeń przewidzianych w ustawie o rachunkowości
  • jak ustalić wynik finansowy i sporządzić sprawozdanie finansowe według nowych zasad
  • w jaki sposób sporządzić zeznanie roczne dla celów podatku dochodowego

Publikacja w bardzo przystępny sposób omawia zagadnienia związane z weryfikacją i aktualizacją aktywów i pasywów (wycena) oraz z wstępnym zamknięciem ksiąg rachunkowych. Praktyczne przykłady przeprowadzą Czytelnika przez poszczególne etapy związane ze sporządzeniem sprawozdania finansowego wraz z załącznikami i wyjaśnieniami a także pokażą jak sporządzić roczne zeznanie podatkowe (CIT-8).

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF