Sprawozdanie finansowe 2019 - Praca zbiorowa - książka

Sprawozdanie finansowe 2019 książka papierowa

zbiorowa praca

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi dla zakupu od 50,00 zł)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy

39,00 zł

Opis

Zakończenie roku w firmie, to okres bardzo wytężonej i intensywnej pracy dla księgowych. Nie ułatwiają jej ciągle zmieniające się przepisy. Tegoroczne zmiany dotyczą m.in.:

nowego formatu sprawozdania - sprawozdania finansowe i sprawozdania z działalności jednostki muszą mieć formę elektroniczną, w narzuconym przez administrację formacie logicznym. Struktura ta została zmieniona od września 2019 r.,
obowiązku tworzenia sprawozdań w formie ustrukturyzowanej przez organizacje niewpisane do rejestru przedsiębiorców KRS, a będące podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych (np. fundacje, stowarzyszenia, związki zawodowe) i składania ich do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, a nie – jak dotychczas – do naczelnika urzędu skarbowego,
rozszerzenia katalogu jednostek mikro,
wprowadzeniu kolejnych uproszczeń w prowadzeniu ksiąg rachunkowych dla określonych jednostek mikro, małych oraz organizacji pozarządowych, w tym fundacji i stowarzyszeń,
podwyższeniu progów kwalifikujących jednostki jako małe,
okresu przechowywania zatwierdzonego sprawozdanie finansowego (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym nastąpiło ich zatwierdzenie).Publikacja „Sprawozdanie finansowe 2019” omawia podatkowe i bilansowe aspekty związane z zamknięciem roku.

Ten niezbędnik każdego księgowego w bardzo przystępny sposób opisuje zagadnienia związane z weryfikacją i aktualizacją aktywów i pasywów (wycena) oraz z wstępnym zamknięciem ksiąg rachunkowych. Praktyczne przykłady przeprowadzą Czytelnika przez poszczególne etapy związane ze sporządzeniem sprawozdania finansowego wraz z załącznikami i wyjaśnieniami (bilans wraz z wyjaśnieniami do niektórych jego pozycji, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym) a także pokażą jak sporządzić roczne zeznanie podatkowe (CIT-8).

Z publikacji Czytelnik dowie się m.in.:

Jak ustalić wynik finansowy i sporządzić sprawozdanie finansowe
Jak ustalić koszt wytworzenia według nowego KSR 13
W jaki sposób sporządzić zeznanie roczne dla celów podatku dochodowego
Kto, kiedy i gdzie składa e-sprawozdanie

Liczba stron: 100

Format (wymiary): 20.5x29.5cm

ISBN: 9788381377041

Oceny
0,0
0
0
0
0
0