Sprawdzian po klasie 6 Zbiór zadań z matematyki - Świercz Joanna - książka

Sprawdzian po klasie 6 Zbiór zadań z matematyki książka papierowa

Świercz Joanna

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi dla zakupu od 50,00 zł)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Od roku 2015 wszyscy uczniowie kończący szkołę podstawową będą pisali Sprawdzian w klasie VI według nowej formuły. Najważniejszą zmianą, jaka zostanie wprowadzona, są nowe typy zadań. Książka jest zbiorem prawie 1000 zadań opracowanych pod kątem wymagań nowego egzaminu. Systematyczna praca z tym zbiorem, prowadzona samodzielnie przez ucznia w domu lub wspólnie na lekcji pod okiem nauczyciela matematyki, pozwoli doskonalić umiejętności przewidziane w podstawie programowej i dobrze przygotować się do sprawdzianu.
• Intencją Autorki było wypełnienie luki, jaka istnieje w dziedzinie materiałów przygotowujących uczniów do sprawdzianu z matematyki po VI klasie.
• Doświadczenie Autorki, zdobyte w pracy w gimnazjum i szkole podstawowej, było pomocne w zaznajamianiu z formą egzaminu, a także z różnymi rodzajami zadań.
• Zawartość i układ książki pozwolą nauczycielom i uczniom korzystać z niej już od klasy IV.
• Zbiór zadań obejmuje trzynaście działów, których tematyka zgodna jest z trzynastoma pierwszymi punktami podstawy programowej z matematyki dla II etapu edukacyjnego.
• W rozdziale siódmym Czytelnik dodatkowo znajdzie zadania pomocne przy utrwalaniu wiedzy i umiejętności związanych z dostrzeganiem symetrii, regularności czy rysowaniem figur symetrycznych, czyli tych umiejętności, których nie ćwiczy się w klasach IV–VI, ale wymaga ich podstawa programowa I etapu kształcenia.
• W każdym z działów znajdują się zadania tekstowe wspomniane w ostatnim rozdziale podstawy programowej. Praca ze zbiorem zapewnia sprostanie wymaganiom ogólnym kształcenia matematycznego obowiązującym w szkole podstawowej, tj. sprawność rachunkową, wykorzystanie i tworzenie informacji, modelowanie matematyczne oraz rozumowanie i tworzenie strategii.
• Każdy rozdział składa się z zestawów złożonych jedynie z zadań zamkniętych oraz zestawów złożonych wyłącznie z zadań otwartych. Wyjątkiem jest rozdział trzynasty, w którym uczeń gromadzi, porządkuje i interpretuje dane przedstawione w tekstach, tabelach, diagramach i na wykresach.
• Książka zawiera odpowiedzi oraz propozycję punktacji zarówno zadań zamkniętych, jak i otwartych.
• Zbiór zawiera wszystkie typy zadań, o których mowa w Informatorze CKE oraz w Przykładowym zestawie zadań publikowanym na stronie Komisji.
• Uzupełnieniem zbioru zadań będą testy – przygotowywane już do druku.

Liczba stron: 208

Format (wymiary): 20.5x29.0cm

ISBN: 9788362687589

Wydanie: 1