Opis

"Spółka z o.o. Prawo, zarządzanie, finanse, PR, marketing" to biuletyn dla prezesów i członków zarządu spółek z o.o., którym zależy, by:

• uniknąć płacenia własnym majątkiem za źle zinterpretowane i źle zastosowane przepisy dotyczące spółek z o.o.,

• wiedzieć, co ustawodawca na pewno miał na myśli przy tworzeniu konkretnego przepisu prawa handlowego, zamiast snuć domysły, wahać się i zwlekać,

• poznać sposoby, jak efektywnie zarządzać spółką z o.o. nie tylko w obszarze prawnym, ale również w takich sferach zarządzania, jak marketing, PR, finansowanie firmy. Nasz stały zespół redakcyjny - złożony z ponad 20 radców prawnych, specjalistów w dziedzinie prawa pracy, podatkowego, adwokatów, specjalistów od finansów, PR i marketingu- wspólnie opracowuje praktyczne porady "jak najefektywniej i w 100% zgodnie z aktualnym prawem zarządzać spółką z o.o.". W serwisie znajdują się najnowsze wskazówki z dziedzin: -Prawo handlowe, cywilne i podatkowe -Zabezpieczanie i zawieranie umów -Odpowiedzialność członków zarządu -Finansowanie spółki -Zarządzanie spółką -Marketing i PR w spółce.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:

EPUB
MOBI
PDF

Liczba stron: 40

lub

Podobne


Redakcja

Wydawca:Weronika Wota

Redaktor:Barbara Brózda

Druk:Paper&Tinta

Nakład:600 egz.

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o.

03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9a

Tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10

e-mail: [email protected]

NIP: 526-19-92-256

Numer KRS: 0000098264

– Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy.

Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł

„Spółka z o.o.” wraz z przysługującymi Czytelnikom innymi elementami dostępnymi w subskrypcji (e-letter, stronawwwi inne) chronione są prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w „Spółce z o.o.” oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło.

„Spółka z o.o.” została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów oraz konsultantów. Zaproponowane w publikacji „Spółka z o.o.” oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówki, porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Spółka z o.o.” lub w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków.

Od Redakcji

SZANOWNI PAŃSTWO,

aby skutecznie kierować przedsiębiorstwem i wytyczać nowe cele, potrzebna jest umiejętność oceny stanu finansów firmy. Zdolność analizowania sprawozdania finansowego i wyciągania istotnych wniosków jest niezbędna aby następnie móc odpowiednio modyfikować podejmowane przez zarząd działania. Zasadniczo sporządzane jest ono przez księgową i zazwyczaj sam zarząd niewiele czasu poświęca jego przygotowywaniu. Warto jednak umieć je czytać i analizować. Dlatego też w bieżącym numerze polecam tekst o analizie sprawozdań finansowych. W sytuacji, kiedy rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym spółki zwyczajne zgromadzenia wspólników powinny przyjąć i złożyć sprawozdania finansowe do końca czerwca.

W numerze wskazujemy także, że weszła w życie ustawa nowelizująca ustawę Prawo zamówień publicznych. Podwyższa kwotę, od której należy stosować regulacje publicznoprzetargowe, do 30.000 euro.

Zapraszam do lektury

Barbara Brózda