Społeczny bilans otwarcia polskiej niepodległości w 1918 roku - Głowiński Tomasz, Zawadka Marek - książka

Społeczny bilans otwarcia polskiej niepodległości w 1918 roku książka papierowa

Głowiński Tomasz, Zawadka Marek

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Spis treści:
Tomasz Głowiński: Wstęp
I. Instytucje
Bogusław Piotr Marks: Kształtowanie się systemu giełd pieniężnych w pierwszych latach odrodzonej Polski (1918-1924)
Krzysztof Broński: Galicyjskie dziedzictwo instytucjonalne na progu polskiej niepodległości w 1918 roku - wybrane problemy
Paweł Grata: Budowa polskiego systemu podatkowego u progu niepodległości (1918-1921)
Regina Pacanowska: Ochrona znaków towarowych na ziemiach polskich w początkach XX wieku: między ideą a praktyką
Dariusz Grala: Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw na starcie II Rzeczypospolitej w latach 1918-1921. Oprocentowanie kapitału zbadane z wykorzystaniem modelu IS-LM
Damian Bębnowski, Rafał Matera: Przegląd regulacji praw własności w Polsce w pierwszych miesiącach niepodległości (listopad 1918 - luty 1919)
Elżbieta Słabińska: Państwowe instytucje rynku pracy w II Rzeczypospolitej. Aspekty prawno-organizacyjne
Cecylia Leszczyńska: Polska w świecie międzynarodowych finansów (1918-1939)
II. Społeczeństwo - struktura społeczna
Elżbieta Kościk: Liczba ludności, ruch naturalny i wędrówkowy oraz struktura zawodowa ludności Polski w okresie międzywojennym
Tomasz Gałwiaczek: Definicja i rozumienie patriotyzmu polskiego ziemiaństwa w świetle pamiętników z XIX-XX wieku
Aleksandra Ziober: Materiały rodzinne i majątkowe Radziwiłłów od XVI do XX wieku w zbiorach Aleksandra Czołowskiego zgromadzonych we Lwowskiej Narodowej Naukowej Bibliotece Ukrainy im. W. Stefanyka
Daniel Koreś: U zarania armii. Portret zbiorowy oficerów tworzących zalążek polskiego Sztabu Generalnego oraz Ministerstwa Spraw Wojskowych w październiku/listopadzie 1918 roku
Sławomir Kamosiński: Postawy Polaków wobec zmian wstrukturze gospodarki Polski u progu jej niepodległości
III. Społeczeństwo - Struktura narodowościowo-wyznaniowa
Dariusz Przybytek: Rzeczpospolita została odbudowana najpierw na mapie: (nie)naturalne granice II Rzeczypospolitej
Zygmunt Woźniczka: Zagłębie Dąbrowskie i Górny Śląsk u progu niepodległości. Zarys podobieństw i różnic postaw społecznych
Roman Masyk: Zmiany w strukturze gospodarczej i możliwościach przedsiębiorczości w Galicji Wschodniej w wyniku wojen 1914-1921
Krzysztof Popiński: Narodowe i religijne aspekty stanu wykształcenia w początkach II Rzeczypospolitej Polskiej
Wojciech Morawski: Mniejszości narodowe wobec powstania II Rzeczypospolitej - obawy i nadzieje
Adam Czmuchowski: Struktura etniczna jako czynnik w odbudowie państwa polskiego

Liczba stron: 352

Format (wymiary): 16.5x24.0cm

ISBN: 9788394892036

Oceny
0,0
0
0
0
0
0