Społeczne i historyczne konteksty funkcjonowania mediów -  - ebook

Społeczne i historyczne konteksty funkcjonowania mediów ebook

0,0
22,00 zł

Opis

Aby zrozumieć funkcjonowanie współczesnych mediów i logikę działania innych aktorów konstytuujących rynek środków masowego przekazu, trzeba sięgnąć do genezy zjawisk medialnych i prześledzić rozwój prasy w ujęciu historycznym, także z uwzględnieniem społecznych aspektów tej historii, zgodnie z założeniami sformułowanymi chociażby w znakomitej pracy Petera Burke’a i Asa Briggsa Społeczna historia mediów.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF