Specjalizowany Katalog Monet Polskich — Królestwo Polskie 1917—1918 - Jerzy Chałupski - ebook

Specjalizowany Katalog Monet Polskich — Królestwo Polskie 1917—1918 ebook

Jerzy Chałupski

0,0
14,78 zł

lub
Opis

Katalog monet Królestwa Polskiego 1917—1918. Czwarte wydanie najdokładniejszego katalogu monet tego okresu. Jedynego, w którym znajdują się wszystkie zidentyfikowane dotąd odmiany i warianty tych monet. Wszystkie zilustrowane dokładnymi zdjęciami. Ponadto opisy i zdjęcia falsyfikatów na szkodę emitenta i na szkodę kolekcjonerów oraz destruktów menniczych, a także przyczyn ich powstawania. Obowiązkowa pozycja w bibliotece każdego zaawansowanego kolekcjonera polskich monet XX wieku.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:

EPUB
MOBI

Liczba stron: 38
Jerzy Chałupski

Specjalizowany Katalog Monet Polskich — Królestwo Polskie 1917—1918

© Jerzy Chałupski, 2020

Katalog monet Królestwa Polskiego 1917—1918. Czwarte wydanie najdokładniejszego katalogu monet tego okresu. Jedynego, w którym znajdują się wszystkie zidentyfikowane dotąd odmiany i warianty tych monet. Wszystkie zilustrowane dokładnymi zdjęciami. Ponadto opisy i zdjęcia falsyfikatów na szkodę emitenta i na szkodę kolekcjonerów oraz destruktów menniczych, a także przyczyn ich powstawania.

Obowiązkowa pozycja w bibliotece każdego zaawansowanego kolekcjonera polskich monet XX wieku.

ISBN 978-83-8189-453-1

Książka powstała w inteligentnym systemie wydawniczym Ridero

OD AUTORA

Przeglądając katalogi monet polskich XX wieku można odnieść wrażenie, że albo mennice produkują zawsze jednakowe monety, albo kolekcjonerzy monet mają słaby wzrok. Na przykład, w aktualizowanym co kwartał katalogu w wydawanym do roku 2017 „Przeglądzie Numizmatycznym”, znajdujemy tylko informacje o istnieniu odmian monet 20 groszy z 1973 r., 50 groszy z 1978 r., 1 złoty z 1975 i 1978 r. oraz 2 złote z 1978 roku. Różnice polegają na obecności znaku menniczego pod łapą orła lub na jego braku. Te odmiany są powszechnie znane, tak jak fakt istnienia 2 rodzajów monet z roku 1949 (aluminium/brąz, aluminium/ miedzionikiel). W roku 1999 w czerwcowym numerze miesięcznika „Money Trend” opublikowano katalog monet polskich XX wieku sygnowany przez Janusza Parchimowicza. W nim pojawiają się informacje o istnieniu 10-groszówki z 1973 r. i o 5-złotówce z 1978 r. bez znaku mennicy. Wzmianka o tych monetach pojawia się też w katalogu Fischera. Skatalogowane są również 2 rodzaje 5-złotówki z roku 1958 różniące się krojem cyfr daty i dwa rodzaje 20 groszy z roku 1976. Uważne przejrzenie zbiorów daje znacznie ciekawsze rezultaty. Różnic w wyglądzie monet jest więcej, ale brak publikacji dającej ich pełny przegląd.

Najpełniejszy, znany mi wykaz odmian monet PRL został opublikowany w „Przeglądzie Numizmatycznym” Nr 2/1995 przez Pawła Bohdanowicza. Opisano w nim 18 odmian (9 monet). Nie spotkałem się natomiast z publikacjami dotyczącymi odmian monet II Rzeczpospolitej i monet najnowszych. Bardziej szczegółowe, ale również niepełne, są katalogi monet XIX wieku autorstwa Karola Plage oraz katalogi z serii KAW obejmujące mennictwo od Zygmunta Starego po wiek dziewiętnasty.

Niniejszy katalog jest próbą zgromadzenia i udostępnienia możliwie pełnej informacji o wariantach stempli polskich monet obiegowych od początku XX wieku do czasów najnowszych. Jego zakres ograniczyłem zgodnie z moimi zainteresowaniami — ująłem w nim jedynie monety obiegowe w ścisłym tego słowa znaczeniu, wyłącznie z polskimi legendami. Starałem się umieścić w wykazie i dokładnie opisać wszystkie monety obiegowe we wszystkich znanych mi odmianach stempla oraz niektóre bardziej spektakularne, powtarzalne usterki bicia, a także próby technologiczne bite stemplami bez napisów „PRÓBA”, identycznymi z monetami wprowadzonymi do obiegu. Podałem również informacje o znanych mi przypadkach fałszerstw na szkodę emitenta.

Katalog nie zawiera wycen, a jedynie oszacowanie stopnia rzadkości poszczególnych odmian i wariantów.

Bardzo proszę o korespondencję z informacjami o innych, znanych Państwu odmianach, wariantach, usterkach i fałszerstwach. Pisać proszę na adres [email protected]

UWAGI DO WYDANIA CZWARTEGO