Small talk. Rozmowy towarzyskie - Opracowanie zbiorowe - ebook

Small talk. Rozmowy towarzyskie ebook

0,0
6,74 zł

lub
Opis

Seria kieszonkowych poradników językowo-biznesowych pomoże Ci poszerzyć słownictwo i wiedzę w różnych dziedzinach. Książeczki zawierają tematycznie zgromadzone pojęcia i zagadnienia, a także ich tłumaczenia. Bądź specjalistą w swojej dziedzinie, również w kręgach obcojęzycznych!

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:

EPUB
MOBI

Liczba stron: 19

Oceny
0,0
0
0
0
0
0Business English

kieszonkowyporadnik

biznesowo-językowy

Business English

Language Guide

Small Talk

Dear Readers,

Welcome to our newestportable1language guide. In this edition we becomevirtual2chatterboxes3.

Small talk is probably the most common type of conversation people getengaged in4; still it oftenpresents difficulties5to non-native speakers. Therefore, in this booklet, weacquaint you with6some popular phrases to use, as well as some common small talk topics.

We are certain that with the help of this booklet, you will bechatting7awayin notime8.

We wish you many a successful conversation.

1 portable/ˈpɔːtəbl/ | przenośny
2 virtual/ˈvɜːtʃuəl/ | dosłowny, praktyczny
3 chatterbox/ˈtʃætəbɒks/ | gaduła, papla
4 to engage in/tu ɪnˈɡeɪdʒ ɪn/ | zaangażować się (w coś)
5 to present difficulty/tə prɪˈzentˈdɪfɪkəlti/ | sprawiać trudność
6 to acquaint sb with sth/tuəˈkweɪnt ˈsʌmbədi wɪð ˈsʌmθɪŋ/ | zaznajomić kogoś z czymś, zapoznać kogoś z czymś
7 to chat  /tə tʃæt/ | pogadać, gawędzić
8 in no time/ɪn nəʊ taɪm/ | bardzo szybko, błyskawicznie

Kieszonkowy poradnik biznesowo-językowy

Opracowanie: Daria Frączek

Colorful Media ul. Lednicka 23, 60-413 Poznań

tel. 61 833 63 28,[email protected]

Zdjęcie na okładce: Francesco Dibartolo

Why do people make small talk?

The most obvious reason is to break an uncomfortable silence or simply to fill time. An-other is to show polite interest or not to appear rude in a social situation. You may also make small talk in order to get to know someone you haven’t met before.

With whom to make small talk?

People are expected to say at least a few words in certain situations, even if they do not know each other at all. It is commonly used when the persons involved are only acquaintances or work together while not being close friends. Some professionals are expected to have short casual conversations with customers as part of their jobs; these include customer service reps, waitresses, hairdressers and receptionists.

When to use small talk?

Small