Słowianie Zachodni: dzieje, obyczaje, wierzenia. Tom drugi, część druga: Dzieje Słowiańszczyzny północno-zachodniej do połowy XIII wieku Ustrój Słowiańszczyzny północno-zachodniej w epoce od VI do XII wieku - Wilhelm Bogusławski - ebook

Słowianie Zachodni: dzieje, obyczaje, wierzenia. Tom drugi, część druga: Dzieje Słowiańszczyzny północno-zachodniej do połowy XIII wieku Ustrój Słowiańszczyzny północno-zachodniej w epoce od VI do XII wieku ebook

Wilhelm Bogusławski

0,0
14,51 zł

Opis

Tom drugi, część druga dzieła „Słowianie Zachodni” omawia następujące tematy:

Ustrój Słowiańszczyzny Północno-Zachodniej od VI. do XIII. w. Osiedlenie Słowiańszczyzny niepodległej:

1. Powierzchnia kraju.

2. Dawność osiedlenia.

3. Osady rodowe.

4. Wsie i dwory właścicielskie.

5. Wysiółki.

6. Osady cudzoziemskie.

7. Epoki osiedlenia przed X w. Grody i Miasta:

1. Starożytność grodów, ich ustrój i różnica od miast.

2. Grody starożytne, książęce, stołeczne.

3. Grody główne i gródki, grodziszcza.

4. Przedgrody, Wiki, Targowiszcza;

Miasta. Ziemstwa:

1. O ziemstwach w ogóle i ich nomenklaturze.

2. Żupy. 3. Burgwardy, Kasztelanie, Grodztwa.

4. Przegląd żup: W Serbach.

5. W Łużycach. Na ziemiach Obodrytów. Na ziemiach Lutyków. Na Pomorzu. W Czechach. Na Morawach.

Obywatelstwo:

1. Wspólnowładni dziedzice.

2. Obce.

3. Kmety.

4. Nierówność.

5. Ludność zależna i nieswobodna. Ludność służebna. Ludność nieswobodna: jeńcy i brańcy wojenni; chłopi, dziesiętnicy. Zakup niewolników na targach z ludzi wszelkich narodowości.

Zarząd i Władza:

1. Starostowie i Żupani:

2. Knezie i Wierchi.

3. Książęta w prastare czasy.

4. Władza książęca do X w.

5. Wzrost władzy książęcej.

6. Stosunek żupanów do książąt.

7. Możnowładcy.

8. Dostojność królewska. Udział narodu w zarządzie kraju:

1. Gromady, zbory i wiece w przedchrześcijańskie czasy.

2. Powszechny wiec Lutyków.

3. Teokracja Ranów.

4. Wiece pod rządem monarchicznym w epoce X-XIII w.:

a) Zwoływanie wieców.

b) Miejsce obradowania wieców.

c) Skład wieców.

d) Przedmioty obrad wiecowych.

e) Porządek obrad wiecowych.

f) Stosunek wieców do władzy monarchicznej.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF


Podobne