Słowa na podróż - Opracowanie zbiorowe - darmowy ebook

Słowa na podróż ebook

3,8
0,00 zł

Opis

Słowa na podróż” to zbiór fragmentów Pisma Świętego na każdy dzień miesiąca, przedstawiających drogę do pojednania z Bogiem i pomagających w podróży przez życie.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:

EPUB
MOBI

Liczba stron: 14

Sortuj według:
Audrey_

Nie oderwiesz się od lektury

Inspirujace cytaty z Biblii na każdy dzień miesiąca. 30 dni refleksji i rozważań nad życiem.
10

Popularność
Słowa na podróż

Panie, naucz mnie Twojej drogi, prowadź mnie ścieżką prostą.

Psalm 27:11

W tym e-booku znajdziesz słowa zaczerpnięte z Biblii. Mamy nadzieję, że pomogą ci one w codziennej podróży przez życie.

Słowa na podróż © SGM Lifewords, 2014

ISBN MOBI: 978-0-7213-0890-6 ISBN EPUB: 978-0-7213-0891-3

Dystrybucja: LOGOS MEDIA

Cytaty biblijne:

Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza © 2014 Ewangeliczny Instytut Biblijny

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Biblia Tysiąclecia © Wydawnictwo Pallotinum, Poznań 2002

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Najnowszy przekład © Edycja Świętego Pawła, 2009

Nowy Testament, Współczesny przekład © Towarzystwo Biblijne w Polsce, 1991

Spis treści

Słowa na podróż
Dzień 1
Dzień 2
Dzień 3
Dzień 4
Dzień 5
Dzień 6
Dzień 7
Dzień 8
Dzień 9
Dzień 10
Dzień 11
Dzień 12
Dzień 13
Dzień 14
Dzień 15
Dzień 16
Dzień 17
Dzień 18
Dzień 19
Dzień 20
Dzień 21
Dzień 22
Dzień 23
Dzień 24
Dzień 25
Dzień 26
Dzień 27
Dzień 28
Dzień 29
Dzień 30
Dzień 31
Słowa zmieniające życie

Dzień 1

Bóg powiedział: Och, przyjdźcie do wody, wszyscy spragnieni, chociaż nie macie pieniędzy! Przyjdźcie, kupujcie i jedzcie! Przyjdźcie i kupujcie wino i mleko, chociaż nie macie pieniędzy i nie możecie zapłacić. Po co wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem? Dlaczego się trudzicie, by osiągnąć to, co nie może nasycić? Słuchajcie Mnie uważnie, a będziecie jeść najlepsze potrawy i będziecie się rozkoszować pożywnym pokarmem. Nakłońcie uszu i przyjdźcie do Mnie, słuchajcie, a ocalicie swoje życie!

Szukajcie Pana, kiedy daje się znaleźć, wzywajcie Go, kiedy jest blisko!

Księga Izajasza 55:1-3,6

Dzień 2

Niebiosa


Na początku było Słowo; Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko dzięki Niemu się stało i z tego, co istnieje, nic nie stało się bez Niego. W Nim było życie, a życie było światłem ludzi. Światło zaś świeci w ciemności i ciemność go nie ogarnęła.