Skuteczna oferta w zamówieniach publicznych - Szyszkowski Arkadiusz - książka

Skuteczna oferta w zamówieniach publicznych książka papierowa

Szyszkowski Arkadiusz

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy

119,00 zł

Opis

Skuteczna oferta w zamówieniach publicznych - to pozycja skierowana do osób związanych ze sporządzaniem i oceną ofert, a więc do administracji rządowej i samorządowej, firm zajmujących się wykonywaniem kontraktów dla administracji oraz beneficjentów funduszy UE. Pozwoli zrozumieć związane z ofertami zawiłości w prawie zamówień publicznych oraz uniknąć popełniania błędów.

Książka zawiera bogaty wybór orzecznictwa oraz opinii instytucji zajmujących się kontrolą udzielania zamówień publicznych. Obejmuje tak nietypowe dla literatury przedmiotu, a często spotykane zagadnienia, jak oferta w zamówieniach podprogowych oraz w trybie zamówienia z wolnej ręki. Znajdują się w niej przydatne w praktyce informacje dotyczące odrzucenia ofert. Praktyczne wskazówki pozwolą uniknąć pułapek oraz podjąć właściwe decyzje, w przypadku wątpliwości, np.:

czy brak podpisu pod ofertą jest równoznaczny z jej odrzuceniem,
czy do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i oferty stosuje się takie same prawa,
czy wykonawca ma obowiązek uzasadnić tajemnicę przedsiębiorstwa wraz ze złożeniem oferty, czy może takie uzasadnienie przekazać na późniejszym etapie postępowania.

Publikacja zawiera odpowiedzi na pytania, które pojawiają się w procesie przygotowywania ofert lub ich oceny, m.in.:

kiedy zamawiający może zatrzymać wadium,
co może zrobić zwycięski wykonawca, jeżeli zamawiający uchyla się od zawarcia umowy,
kiedy zamawiający może stosować kryterium ceny jako jedyne,
czy zamawiający może zmienić ofertę wykonawcy podczas oceny ofert,
czym się różni podwykonawca od podmiotu trzeciego.

Wraz z książką oferujemy Państwu bezpłatny miesięczny dostęp do serwisu EkspertBeck.pl – Zamówienia publiczne

Liczba stron: 200

Format (wymiary): 14.5x20.5cm

ISBN: 9788325572877

Wydanie: 1