Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia a skarga kasacyjna w procesie cywilnym - Rafał Dul - ebook + książka

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia a skarga kasacyjna w procesie cywilnym ebook

Rafał Dul

0,0
84,51 zł

lub
Opis

Książka zawiera porównawczą analizę uzupełniających się wzajemnie środków prawnych: skargi kasacyjnej oraz skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Dzięki takiemu ujęciu tematu uwidocznione zostały zarówno cechy wspólne, jak i różnice skarg, co bardzo ułatwia zrozumienie wzajemnych relacji jakie zachodzą pomiędzy nimi, mając na uwadze zwłaszcza subsydiarny charakter skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

W monografii omówiono kwestie właściwego sporządzania i rozpoznawania obu skarg, przedstawiono bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz stanowisko doktryny w omawianym zakresie, a także sformułowano wnioski de lege ferenda oraz uzasadnienie celowości wprowadzenia pewnych zmian w zakresie procedowania przed Sądem Najwyższym.Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:

EPUB
PDF