Wydawca: Europa Kategoria: Literatura faktu, reportaże, biografie Język: polski Rok wydania: 2005

Skarbiec aforyzmów. Radość tworzenia ebook

(0)

Ebooka przeczytasz na:

e-czytniku EPUB
tablecie EPUB
smartfonie EPUB
komputerze EPUB
Czytaj w chmurze®
w aplikacjach Legimi.
Dlaczego warto?
Czytaj i słuchaj w chmurze®
w aplikacjach Legimi.
Dlaczego warto?
Zabezpieczenie: watermark Przeczytaj fragment ebooka

Opis ebooka Skarbiec aforyzmów. Radość tworzenia -

Co z głowy, to z serca.
Czym jest inteligencja, talent, geniusz? Jakie są korzenie twórczości? O tym mówią najwybitniejsi.

Opinie o ebooku Skarbiec aforyzmów. Radość tworzenia -

Fragment ebooka Skarbiec aforyzmów. Radość tworzenia -
Wybór

Skarbiec aforyzmów. Radość tworzenia

Wydawnictwo Europa

Wydanie pierwsze


Dyrektor, redaktor naczelny: Wojciech Głuch

Wybór: Kiejstut R. Szymański (Henryk Jurand)

Korekta: Edyta Krzysztofik, Zofia Bronicka-Wyrwas 

Projekt okładki: Renata Krzyżaniak 

Projekt typograficzny: Jakub Kortyka

Ilustracje: Corel, Wojciech Domagała, Małgorzata Pytel, Lee Sandstead

 

Wydanie pierwsze © 2005 by Wydawnictwo EUROPA

tel.(071) 346 30 10, faks (071) 346 30 15

Wszelkie prawa zastrzeżone, szczególnie prawo do przedruku i tłumaczeń na inne języki. Żadna z części tej książki nie może być publikowana bez uprzedniej zgody Wydawnictwa. Dotyczy to również sporządzania fotokopii, mikrofilmów oraz przenoszenia danych do systemów komputerowych.

 

ISBN 83-7407-093-5

 

Wydawnictwo EUROPA

50-011 Wrocław, ul. Kościuszki 35

tel.(071) 346 30 10, faks (071) 346 30 15

e-mail: europa@wydawnictwo-europa.pl

www.wydawnictwo-europa.pl

 

Druk i oprawa: Drukarnia Wydawnicza im. W.L. Anczyca S.A. Kraków

 

Konwersja:


UMYSŁ

S K A R B I E C A F O R Y Z M Ó W

Bóg po to cię obdarzył umysłem, byś miał gdzie szukać ratunku.

Ali Ibn Abi Talib

 

Istnieje wprawdzie określona liczba

gatunków poetyckich, ale mnogość gatunków i odmiana umysłów ludzkich jest niezliczona.

Giordano Bruno

 

Chciałbym mieć umysł tak giętki, jak mają ciało akrobaci.

Jean Cocteau

 

Nie sam język tworzy mowę, lecz umysł wypełniony

hojnym zasobem wzniosłych i różnorodnych myśli.

Cyceron

 

Uniwersytet ujawnia wszelkie umysłowe możliwości, łącznie z nieudolnością.

Antoni Czechow

 

Umysł nasz jest jak kolorowa latarnia,

ukazuje nam rzeczy w świetle naszego usposobienia.

Władysław Fedorowicz

 

Wielkie umysły i wielkie fortuny rzadko chodzą ze sobą.

 

Mało umysłów się zużywa... więcej rdzewieje.

Umysł szuka prawdy,

namiętności skłaniają nas do działania.

Feliks Feldheim

 

Jak wielka jest przenikliwość ludzkiego umysłu...

Galileusz

 

Pomnij zachować umysł niezachwiany
wśród złych przygód.

Horacy

 

Małe umysły lubują się w wielkich słowach.

Alfred Aleksander Konar

 

Jak cechą wielkich umysłów jest wyrażać w niewielu

słowach wiele rzeczy, tak przeciwnie, małe umysły mają

zwyczaj wiele mówić, a nic nie powiedzieć.

François de La Rochefoucauld

 

Inny jest bieg strzały, inny umysłu.

Marek Aureliusz

 

Wzrok jest darem, bystrość umysłu sztuką.

George Parkins

 

Umysł nasz nie zazna spokoju, jeśli jasno nie zanalizuje tego, co przedtem stworzył nieświadomie.

Marcel Proust

 

Nic nie jest równie nieobecne, jak przytomność umysłu. 

Antoine Rivarol

 

Wątpliwość nie jest przyjemnym stanem umysłu, lecz pewność jest stanem śmiesznym.

Voltaire

 

Jak blask słońca oświetla wnętrze komnaty, tak nauka rozświetla umysł.

Kto nie wpuszcza do umysłu swego światła nauki, ten jest jak chodzący trup.

Wand Cz'ung

 

Człowiek posiada dwa skarby: rozum i słowo;

z pierwszego korzysta sam, a dzięki drugiemu

przynosi korzyść innym.

przysłowie arabskie


ROZUM

S K A R B I E C A F O R Y Z M Ó W

Rozum nasz to suma doświadczeń przebytych i zaklasyfikowanych.

Stanisław Brzozowski

 

Największym darem natury jest ta moc rozumu, która wznosi człowieka ponad własne namiętności i słabości, pozwala mu rządzić nawet własnymi zaletami, własnymi talentami i własnymi cnotami.

Nicolas de Chamfort

 

Wariat to nie jest człowiek, który stracił rozum. Wariat to człowiek, który stracił wszystko, prócz rozumu.

Gilbert Keith Chesterton

 

Rozum prowadzi czasem również daleko na bezdroża,

jak namiętności.

Joseph Conrad

 

Zdrowy rozum jest to rzecz ze wszystkich na świecie najlepiej podzielona, każdy bowiem sądzi,

iż jest w nią tak dobrze zaopatrzony, iż nawet ci, których we wszystkim najtrudniej jest zadowolić, nie zwykli pragnąć go więcej niż posiadają.

René Descartes

 

Najwięcej rozumu trzeba mieć wtedy, gdy się ma do czynienia z głupcem. Najpiękniejszym skarbem jest rozum oprawiony w pokorę.

 

Jeśli posiadanie rozumu nie jest cnotą, jego brak nie może być zbrodnią.

Apolinary Despinoix

 

By rozumnie postępować, sam rozum nie wystarcza.

Denis Diderot

 

Rozum i wiara wykluczają się nawzajem.

Fiodor Dostojewski

 

Rozum wznosi wokół siebie mury. Serce je burzy.

Iason Evangelu

 

Dobrze, gdy serce jest naiwne, a rozum nie.

Anatole France

 

Dowcip tylko świeci, rozum zaś świeci i grzeje. 

Aleksander Fredro

 

Miej nawet nieduży rozum, ale swój.

Johann Wolfgang von Goethe

 

Rozum jest naszym przewodnikiem, często jednak nas zdradza.

Mikołaj Gogol

 

Kiedy rozum śpi, budzą się upiory.

Francisco de Goya

 

Fantazję można znieść tylko w towarzystwie rozumu. 

Christian Friedrich Hebbel

 

Rozum często pozbawia człowieka uczucia,

uczucie pozbawia człowieka stokroć częściej rozumu. Rozum i serce w wiecznej zgodzie mają tylko ludzie bardzo szarzy.

Bolesław Szczęsny Herbaczewski

 

Brak rozumu temu, komu brak silnej woli.

Victor Hugo

Nadmiar rozumu nie szkodzi, ale niedobór... też nie.

Henryk Jurand

 

Ludzie rzadko spotykają się na drodze do rozumu.

Robert Karpacz

 

Najprędzej zbłądzi podróżny nieznający drogi i człowiek niemający rozumu.

Franciszek Karpiński

 

Rozum jest jak sklepikarz, prowadzi rachunki, notuje przychód i rozchód, zysk i stratę.

Nikos Kazantzakis

 

Jako słońce światłość traci, gdy za chmurę zajdzie, tak rozum ludzki od zbytków tępieje.

 

Nie przepłacona rzecz jest rozum, choć będzie czasem w słabym, a w ułomnym ciele, bo radą swoją

więcej pomóc może, niżeli największa głupia moc.

Jan Kochanowski

 

Rozum w pełni rozkwita pod strażą wolności, wolność rozkwita pod strażą rozumu.

 

Rozum, gdy się go nadużywa, przestaje być rozumem. 

Tadeusz Kotarbiński

 

Dobry rozum po szkodzie.

Lepszy rozum przed szkodą.

 

Wszędzie się znajdzie rozum, byle tylko szukać. 

Ignacy Krasicki

 

Można posługiwać się rozumem dla popisu,

a pożytkować go w niewielkiej mierze dla samego siebie.

Marie-Jeanne de La Platiere

 

Nie mamy dość siły, aby całkowicie iść za swoim rozumem.

 

Najwyższy rozum – to znać dobrze cenę rzeczy.

Każdy dobrze mówi o swoim sercu,

a nikt nie ośmiela się dobrze mówić o swoim rozumie.

François de La Rochefoucauld

 

Długa jest droga wiodąca od rozumu do serca. 

Gottfried Wilhelm Leibnitz

 

Nie ma nic bardziej bolesnego niż kiedy fizyczna, zwierzęca część naszego organizmu nie pozwala nam służyć rozumowi.

Thomas Mann

 

Rozum istniał zawsze, choć nie zawsze w rozumnej formie. 

Karol Marks

Nie wystarczy mieć rozum, trzeba jeszcze posiadać go tyle,

by go nie mieć za wiele.

Andre Maurois

 

Rozum jest naszym bogiem – sprawcą szczęścia i nieszczęścia.

Menander

 

Wygodniej słuchać sumienia niż rozumu: albowiem w każdym niepowodzeniu daje ono uniewinnienie i otuchę. Oto dlaczego tak wiele wciąż jeszcze jest ludzi sumiennych, a tak mało rozumnych.

Friedrich Nietzsche

 

Zawsze pragniemy rzeczy zakazanych i co innego radzi nam namiętność, a co innego rozum.

Owidiusz

 

Serce ma swoje racje, których rozum nie zna.

Blaise Pascal

 

Rozum w poszukiwaniu prawdy winien torować sobie drogę tylko szczytami, co wznoszą się ponad poziom zwyczajności.

Edgar Allan Poe

 

W każdym człowieku jest akurat tyle zarozumialstwa, ile brakuje mu rozumu.

Alexander Pope

 

Gdyby rozum polegał na myśleniu o dochodach, ludzie do dnia dzisiejszego byliby małpami.

Bolesław Prus

 

Wystarczy być w tłumie, by stracić rozum.

Romain Rolland

 

Przysłowie mówi, że szkoda uczy rozumu.

Lepiej jednak uczyć się rozumu z cudzej, niż z własnej szkody.

Friedrich Rückert

 

Rozum może fałsz oczywisty podnieść do godności prawdy.

Henryk Rzewuski

 

Rozum także wymaga czasu do namysłu.

Seneka

 

Rozum to jest latarka, którą sobie musi świecić i cnota, i dobroć, i serce, inaczej mogą sobie porozbijać nosy, a co gorzej, porozbijać nosy drugim.

 

Rozum, gdy go żądza podbije,

staje się jej usłużnym poplecznikiem.

Henryk Sienkiewicz

Szczęście człowieka – wielki rozum.

 

I zdrowy z przyrodzenia rozum w złych chwilach zawsze człowieka opuszcza.

 

Kogo Bóg chce zgubić, temu wpierw rozum odbiera. 

Sofokles

 

Na to człowiekowi dano rozum, aby bogów szukał. I od tego obowiązku nie ma żadnej dyspensy.

Wincenty Styś

 

Zwięzłość jest duszą rozumu.

Jak dziwnie wygląda człowiek, który nosi kamizelkę i spodnie, a rozum stracił.

William Szekspir

 

Rozum, jak szparag, gdy zbyt przerośnie, nic nie wart.

 

Pierwszym obowiązkiem rozumu jest ścisłe odróżnianie ludzi i rzeczy wielkich od ludzi i rzeczy małych.

 

Ostatecznie rozum powinien być i będzie zawsze władcą świata.

Aleksander Świętochowski

 

Nie należy przyjmować niczego,

co stoi w sprzeczności z rozumem.

Talmud

 

Czym jest rozum? Tylko za jego pomocą określamy wszystko. Jakże więc określimy sam rozum?

 

Rozum nie może niczego niszczyć, nie dając w zamian prawdy.

 

Nie bój się rozumu krytykującego twe błędy;

ten sam rozum wskaże ci prostą drogę do ich naprawienia.

Lew Tołstoj

 

Jeśli rozum jest darem niebios i jeśli to samo można powiedzieć o wierze – niebiosa dały nam dwa sprzeczne i wykluczające się wzajemnie prezenta.

 

Przedkładać rozum nad szczęście dowodzi wielkiego nierozsądku.

Voltaire

 

Nic w naturze nie ginie. Zawsze ktoś musi stracić rozum, aby inny mógł go odzyskać.

Bogusław Wojnar

 

Większego trzeba rozumu, aby czyjejś dobrej rady posłuchać, niż aby jej komu udzielić.

Maryla Wolska

 

Rozum to towar, którego połowa kosztuje podwójnie. 

Sławomir Wróblewski

 

Pierwszym objawem rozumu jest nie podejmować niczego bez poprzedniego rozważenia,

drugim – rozpoczęte dzieło prowadzić do końca.

przysłowie hinduskie


INTELIGENCJA

S K A R B I E C A F O R Y Z M Ó W

Inteligencja jest dźwignią, którą porusza się świat.

 

Jednym z nieszczęść wysokich inteligencji jest rozumieć z konieczności wszystko: wady, tak samo jak zalety.

Honore de Balzac

 

Być inteligentnym – to bardzo męczące.

Henri Bergson

 

Inteligencja jest to choroba umysłowa – na szczęście mało rozpowszechniona.

Ambrose Bierce

 

Intelekt nasz nigdy nie odpoczywa,

nigdy nie poprzestaje na tych prawdach,

które już poznał, ale wciąż przekracza granice,

idąc coraz dalej i dalej, ku prawdzie dotąd niepoznanej.

 

Potrzeby sprawiają, że z przepastnych głębin

ludzkiego intelektu wynurzają się wciąż

nowe i cudowne odkrycia i wynalazki.

Giordano Bruno

 

Zawsze byłem tego zdania, iż istnieją dwa rodzaje inteligencji:

inteligencja inteligentna i inteligencja głupia.

Albert Camus

 

Myślę, że to źle wypływa na intelekt, gdy się wszystko rozumie.

Joseph Conrad

 

Inteligencja jest tą przyprawą,

która z najpospolitszych rzeczy robi cuda.

Maria Dąbrowska

 

Może inteligencja zaczyna się od zdrowej autoironii?

Anna Jokai

 

Inteligent to pasożyt wytwarzający kulturę.

Tadeusz Kotarbiński

 

Dialog półinteligentów równa się monologowi ćwierćinteligenta.

Stanisław Jerzy Lec

 

Inteligencja jest to zdolność,

przy pomocy której pojmujemy ostatecznie, że wszystko jest niepojęte.

Maurice Maeterlinck

 

To, czy człowiek jest inteligentny, poznaje się po jego odpowiedziach. To, czy jest mądry – po pytaniach.

Naguib Mahfouz

 

Każde pokolenie wyobraża sobie, że jest inteligentniejsze od poprzedniego i mądrzejsze od tego, które po nim nastąpi.

Oscar Wilde

 

Bez inteligencji nie ma ogłady.

 

Inteligencja jest jak rzeka:

im jest głębsza, tym mniej robi hałasu.

George Orwell

 

Większość ludzi jest zmęczona wykładem po dziesięciu minutach, inteligentni już po pięciu.

powiedzenia angielskie

 

Kobieta uważająca się za inteligentną

domaga się takich samych praw jak mężczyzna,

kobieta inteligentna zrzeka się ich.

przysłowie

 

Takt to inteligencja serca.

przysłowie francuskie


TALENT

S K A R B I E C A F O R Y Z M Ó W

Wielki talent to tylko bardzo wielka niecierpliwość. 

Alfons Allais

 

Talent polega na połączeniu siły twórczej ze zdolnością wykonawczą.

Honoré de Balzac

 

Naśladować – to znaczy żyć cudzym rozumem, cudzymi myślami, cudzym talentem.

Wissarion Bieliński

 

Talent może być ci czasem przebaczony, geniusz – nigdy. 

George Gordon Byron

 

Talent rzadko brata się z występkiem.

Benvenuto Cellini

 

Co to jest talent? Śmiałość, otwarta głowa, szeroki rozmach...

 

Zwięzłość – to siostra talentu.

 

Niezadowolenie z siebie to podstawa każdego prawdziwego talentu.

 

Talent objawia się nie tylko w jakości, ale i w ilości tego, co stworzył.

Antoni Czechow

 

Na nic talent czy geniusz
nie wsparty pracą niezmierną,
ofiarną, bez wytchnienia.

Maria Dąbrowska

 

Talent jest zdolnością wypowiadania się i wyrażania w sposób właściwy wszędzie tam, gdzie miernota czyni to nieudolnie.

Fiodor Dostojewski

 

W pomyśle ujawnia się talent, w wykonaniu sztuka.

Marie von Ebner-Eschenbach

 

Chęć nie jest jeszcze talentem,

a talentowi daleko jeszcze do sztuki.

József Eötvös

 

Wszystkie talenty mają swój użytek i swoje obowiązki... One doskonalą, wywyższają i rozweselają życie. 

Feliks Feldheim

 

... talent to długa cierpliwość,

Aby przeczytać tę książkę w całości, kup ją w księgarni www.legimi.com.