Sieci aliansów - Sroka Włodzimierz - książka

Sieci aliansów książka papierowa

Sroka Włodzimierz

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Głównym celem książki jest próba szerokiego ujęcia problematyki Sieci aliansów. Rozważania zaprezentowane w pracy koncentrują się na:
identyfikacji pojęcia organizacji sieciowej i Sieci aliansów oraz ich klasyfikacji w ujęciu wielo- i jednokryterialnym,
zarządzaniu sieciami aliansów, ze szczególnym uwzględnieniem struktury formalnej i nieformalnej oraz roli menedżerów w tym procesie,
pomiarze efektywności Sieci aliansów,
zarządzaniu relacjami w Sieci aliansów i roli zaufania między partnerami,
identyfikacji skali i zakresu występowania powiązań sieciowych w praktyce gospodarczej krajów rozwiniętych (na przykładzie dwóch branż).

Sposób i forma napisania książki, zastosowane przykłady zarówno z polskiej, jak i zagranicznej praktyki gospodarczej sprawiają, że opracowanie przeznaczone jest dla szerokiego kręgu odbiorców obejmującego teoretyków i praktyków zarządzania, a także studentów uczelni ekonomicznych wszystkich kierunków.

Liczba stron: 192

Format (wymiary): 16.0x23.0cm

ISBN: 9788320819809

Oceny
0,0
0
0
0
0
0