Sekrety schizofrenii i powrót do zdrowia - Sławomir Mirosławski - ebook

Sekrety schizofrenii i powrót do zdrowia ebook

Sławomir Mirosławski

0,0
25,90 zł

lub
Opis

Schizofrenia w potocznym przekonaniu kojarzy się zwykle z nieprzystającym do faktycznej rzeczywistości jej odbiorem i osądem. Cierpiący na tę chorobę nie potrafią właściwie ocenić otaczającego ich świata – zarówno osób, z którymi wchodzą w relacje, swojego środowiska, jak i siebie samych.

Książka „Sekrety schizofrenii i powrót do zdrowia” pozwala jednak czytelnikowi spojrzeć na tę chorobę nie od strony czysto teoretycznej, z perspektywy nauki, a zezwala mu niejako zajrzeć do świata chorych od wewnątrz. Udaje się to dzięki opisom, które niekiedy sprawiają wrażenie pisanych „na gorąco”, w których przede wszystkim uzewnętrznia się pragnienie autora, by udostępnić czytelnikowi choć fragment rzeczywistości w takiej formie, w jakiej schizofrenik ją odbiera. Przedstawione są tu między innymi relacje chorego z innymi ludźmi i towarzysząca im niesamowita metafizyczna aura.

Bohater w krótkich fragmentach, które składają się na całość, analizuje własną osobowość, opisuje wybiórczo swoje życie, eksponując te epizody, o których sądzi, że przyczyniły się do rozwoju jego choroby. Stawia wiele fascynujących pytań, nie wszystkie z nich jednak mają swoją odpowiedź. Zastanawia się między innymi, skąd biorą się niechciane myśli – skąd w ogóle biorą się myśli? Jako teolog często wkracza w sferę rozważań czysto filozoficznych, zawsze jednak za horyzont rozmyślań obierając własną codzienność. Porusza zarówno kwestie społeczne, jak i finansowe czy polityczne.

Autor nie waha się też poruszać kwestii związanych ze swoimi doświadczeniami nadrealnymi – praca uwzględnia bowiem złożoność i specyfikę mózgu, ale jest też swoistym przewodnikiem po istotach, które – jak wywodzi autor – realnie wpływają na życie ludzkie. Trzeba wykazać się wielką odwagą, by stworzyć dzieło tak szczere, pokazać rzeczywistość dokładnie taką, jaką odbiera ją schizofrenik.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:

EPUB
MOBI
PDF

Liczba stron: 41

Oceny
0,0
0
0
0
0
0Sławomir Mirosławski

Wersja Demonstracyjna

Wydawnictwo Psychoskok

Sławomir Mirosławski „Sekrety schizofrenii i powrót do zdrowia”

Copyright © by Sławomir Mirosławski, 2017

Copyright © by Wydawnictwo Psychoskok Sp. z o.o. 2017

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie

 może być reprodukowana, powielana i udostępniana w 

jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody wydawcy.

Projekt okładki: Robert Rumak

Zdjęcie okładki: © Fotolia - pechenka_123; Fotolia - gal2007

Redakcja i korekta: Zuzanna Laskowska

Korekta: Marianna Umerle

Skład: Agnieszka Marzol

ISBN: 978-83-8119-159-3

Wydawnictwo Psychoskok Sp. z o.o.

ul. Spółdzielców 3, pok. 325, 62-510 Konin

tel. (63) 242 02 02, kom. 695-943-706

http://www.psychoskok.pl/http://wydawnictwo.psychoskok.pl/ e-mail:[email protected]

Wstęp

„Sekrety schizofrenii i powrót do zdrowia” to książka napisana z perspektywy schizofrenika dla schizofreników. Być może coś ciekawego odnajdą w niej dla siebie lekarze i zdrowi ludzie. Książka pierwotnie była pisana markerem na kartkach, stąd akapity są mniej więcej równe. Niekiedy dopisywałem coś ważnego. Są to akapity bardzo ważne dla mnie i dla schizofreników. Zapisane markerem słowa są istotne dla danego tematu. Uwzględniłem tu ważne wskazówki, jak wrócić do zdrowia, a także sekrety, które znają schizofrenicy. Temat jest ważny dla chorych zmagających się ze światem duchowym i być może dla inżynierów opracowujących temat sztucznej inteligencji. Możliwe, że odnajdą się w nim też osoby obserwujące mózg człowieka. 

Schizofrenia to dla wielu ludzi tajemnicza choroba, która okazuje się jakąś formą kary. Jest często postrzegana jako piekło na ziemi kierowane przez istoty niszczące. Być może jest to też zło dotyczące tych, którzy zaniedbali jakieś etapy rozwojowe w imię tylko jednego celu. Schizofrenia, czyli etymologicznie rozszczepienie umysłu, okazuje się skazaniem kogoś przez sądy duchowe. Mówią, że złożone halucynacje słuchowe nie istnieją – skąd wówczas biorą się niechciane myśli, takie jak wulgaryzmy podczas modlitwy? Skąd w ogóle biorą się myśli? Dokładnie piszę o tym w książce, używając języka technicznego. Odsłaniam też rzeczy ukryte od stworzenia świata. 

Nie jest to książka psychologiczna ani psychiatryczna. Przyjęcie takiej metodologii byłoby nieporozumieniem. Jest to raczej zbiór doświadczeń i przemyśleń z nimi związanych. Nie jest to pamiętnik taki jak ostatnia moja książka „Mind Control. Sąd Apokalipsy”. Jest to raczej podręcznik dla wchodzących w świat duchowy mistyków, czyli właśnie chorych z powodów duchowych. Wiem, że istnieli święci słyszący myśli, tacy jak Gerard Majelli. Mało tego – pierwszym zapisanym w Biblii schizofrenikiem był Abraham, który chciał za namową duchów zabić swego pierworodnego syna Izaaka. Interweniował wówczas Anioł, który tej zbrodni zapobiegł. Również Noe był człowiekiem słyszącym głos Boga. 

Nie widziałem jeszcze takiej książki. Najprawdopodobniej jest to pierwsza tego typu pozycja. Napisanie czegoś przez schizofrenika jest trudne – zadanie to może się okazać wręcz niemożliwe dla wielu takich ludzi. Trzeba także wykazać się dużą odwagą, by coś takiego stworzyć. Książka ta długo będzie aktualna i pomocna dla wielu chorych ludzi.

Sekrety na zdrowie

1. Każdy ma myśli na określonym poziomie głośności. U chorych psychicznie ten poziom jest rozregulowany i popada w skrajności. Modlitwa podnosi poziom głośności w eterze, którego zdrowi ludzie nie słyszą. Gdy poziom głośności za bardzo się podnosi, człowiek słyszy wulgaryzmy podczas modlitwy. Zwykle wówczas proszę operatora o obniżenie tego rozgłosu. I zwykle się udaje.

2. Każdy zdrowy człowiek ma kilka lub kilkanaście membran w mózgu, które skutecznie uniemożliwiają mu słyszenie głosów. Duchy lub istoty wyższe mogą zerwać te membrany. Dochodzi wówczas do stanu chorobowego. Człowiek słyszy wtedy własne myśli pochodzące od podświadomości i nadświadomości. Myśli te mają za zadanie podtrzymywać pracę mózgu i podpowiadać człowiekowi, co ma, co powinien robić, co może zrobić. Do umysłu mogą dostać się również niepożądane myśli przez złe zachowania, czytanie niewłaściwych książek, przez niewłaściwe towarzystwo czy też nieestetyczne otoczenie. 

3. Mózg człowieka jest jak drzewo. Rośnie od poczęcia aż do około dwudziestego piątego roku życia. W tym czasie szybko przybywa mu istot, które można nazwać pamięcią, dyskami, gwiazdkami, driverami, stymulantami lub nawet ludźmi. Jest tak, ponieważ każdy zdrowy człowiek ma swoich reprezentantów w postaci tych driverów i podczas zawierania nowej znajomości jeden z nich osadza się w głowie drugiego człowieka. Gnieżdżą się w mózgu i w ciele człowieka. Przylatują jak ptaki. Kiedy przylatują? Podczas czytania, modlitw lub myślenia o jakimś człowieku, sprawie politycznej lub religijnej itp.

4. Złodzieje umysłu: umysł ma drivery – stymulanty pracy umysłu, które są cenne dla istot wyższych – duchowych, np. demonów. Człowiek, wchodząc na teren złych duchów przez czytanie niewłaściwych książek lub treści na stronach internetowych, naraża się na zniszczenie umysłu i kradzież stymulantów. 

Zakończenie

Schizofrenia jest i nadal pozostanie tajemnicą dla osób zdrowych. Co innego osoby, które przebywają non stop w świecie duchowym, tak jak autor podanych tu sekretów. Jest jeszcze więcej tajemnic z tym związanych. Autor skupił się na tym, co jest dla niego najważniejsze. Być może są ludzie, którzy znają więcej tajemnic i sekretów.

Problem pracy nie został w pełni rozwiązany, ponieważ autor nie doszedł do pełnego zdrowia. Być może zainteresowanie ze strony czytelników będzie takim katalizatorem, który wpłynie na pełne uzdrowienie autora. 

Praca pięknie ukazuje, jak to jest z głosem myśli w eterze, którego zdrowi ludzie nie słyszą. Uwzględnia również złożoność i specyfikę mózgu ludzkiego. Jest też przewodnikiem po istotach, które realnie wpływają na życie ludzkie. 

Podsumowując, jest to duchowy przewodnik po meandrach zdrowia psychicznego dla ciężko chorych na schizofrenię. Może to pomóc psychologom i psychiatrom w zrozumieniu tej choroby. Nie jest to praca naukowa, choć bardzo się starałem, aby taka była. Jest to praca odkrywcza autora, który zagłębia się w świat myśli, istot duchowych i z pogranicza materii. Świat ten jest pięknie zasłonięty przed ludźmi zdrowymi. Natomiast „chorzy” – szczególnie na początku – zmagają się ze sprzecznymi myślami. Można to zaleczyć wizytą u dobrego specjalisty, stosując właściwe leczenie farmakologiczne, o czym jest także napisane powyżej. 

Koniec Wersji Demonstracyjnej

Dziękujemy za skorzystanie z oferty naszego wydawnictwa i życzymy miło spędzonych chwil przy kolejnych naszych publikacjach.

Wydawnictwo Psychoskok