Ściąga Księgowego. Lista czynności związanych z prawidłowym przeprowadzeniem inwentaryzacji – trzy etapy. - Opracowanie zbiorowe - ebook

Ściąga Księgowego. Lista czynności związanych z prawidłowym przeprowadzeniem inwentaryzacji – trzy etapy. ebook

0,0
8,45 zł

Opis

Rachunkowość każdej jednostki obejmuje m.in. okresowe ustalanie lub sprawdzanie w drodze inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów, co ma na celu rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy tej jednostki. Inwentaryzacja jest metodą dochodzenia do tego, ile czego jest w jednostce i jaką wartość stanowi, a błędy z nią związane mogą stanowić naruszenie dyscypliny finansów publicznych, więc warto ją przeprowadzić prawidłowo, aby uniknąć ww. odpowiedzialności. „Ściąga Księgowego” na pewno to ułatwi!

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF