Sáng s?m than vãn - Bich Ngoc - ebook
  • Wydawca: Bich Ngoc
  • Język: angielski
  • Rok wydania: 2017
Opis

Sáng s?m than vãn v?i các m? tý. Gi?m s? ?iên máu trong ng??i. Em m?i l?y ch?ng ?c 1 tháng thôi, nh?ng mà ?? sôi máu thì ngày nào c?ng có. C?m t??ng nh? b? l?a 1 cách ngo?i m?c v?y ý.Chuy?n m? ch?ng nàng dâu thì muôn thu? câu chuy?n r?i. Em gi? ch? mu?n ra ? riêng cho r?i. M? ch?ng v?a b?n v?a ki?t mà ? l?i. TRc ? nhà m?i ng quah em s?ng r?t thoáng và v?n minh quen r?i. Khi v? ?ây em t??ng nh? mình s?ng trong ch? ?? ?ói kém, c? h? ngày x?a v?y.Ngày ??u v? làm dâu sáng 5h d?y d?n d?p sau c??i. 1 mình em d?n các m? ?. D?n 3 nhà c? quét d?n, nh?t bát tr? ngta Kê bàn gh? tr?. Mà trong khi ?ó bme ch?ng, em ch?ng, và ch?ng vào trong phòng ki?m phòng bì v?i nhau . B? ch?ng g?i e vào ki?m cùng thì m? ch?ng nói khéo con ra ngoài lau nhà n?t cho m?. CH?ng th??ng em ra d?n cùng thì m? ck l?i g?i vào b?ng ?c ki?m ti?n. Mà nói v?i cme cái b?p nhà ki?u nh? t? khi xây ??n nay ch?a d?n v?y. N b?n kinh kh?ng, th?c ?n lâu ngày bám b?p ?óng thành t?ng ?en ra v?y. Xoong n?i ?un ga mà t??ng nh? ?un c?i v?y ý, bám b? b?n ra.C??i ?c 3 hôm thì vck em ?i du lich. Ti?n m?ng bà không cho ??ng nào h?t. Bà b?o làm c? b? l? nên k có ti?n. Ch?ng b?c xúc nói " M? ??A CHO CON 20tr TI?N TRC ??Y CON G?I M? ?ÂY,MAI ?I R?I TI?N ?ÂU MÀ ?I". Bà g?t lên b?o làm gì có mà ??a. Ch?ng em có nói r?ng trc khi c??i ch?ng em ??a bà 70tr và nói 50tr cho bme làm c? và 20tr g?i t? khi nào c??i xong l?y. Mà gi? bà tr?ng tr?n nói không có. Ch?n ga , g?i ??m, gi??ng t? toàn ti?n ch?ng e tích góp ?c mua.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS
czytnikach certyfikowanych
przez Legimi
Windows
10
Windows
Phone

Liczba stron: 47

Odsłuch ebooka (TTS) dostepny w abonamencie „ebooki+audiobooki bez limitu” w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS

 

Table of Contents
Sáng sớm than vãn
Chap 1:
Chap 2:

Sáng sớm than vãn

Sáng sớm than vãn với các mẹ tý. Giảm sự điên máu trong người. Em mới lấy chồng đc 1 tháng thôi, nhưng mà độ sôi máu thì ngày nào cũng có. Cảm tưởng như bị lừa 1 cách ngoại mục vậy ý.

Chap 1:

Chuyện mẹ chồng nàng dâu thì muôn thuở câu chuyện rồi. Em giờ chỉ muốn ra ở riêng cho rồi. Mẹ chồng vừa bẩn vừa kiệt mà ỉ lại. TRc ở nhà mọi ng quah em sống rất thoáng và văn minh quen rồi. Khi về đây em tưởng như mình sống trong chế độ đói kém, cổ hủ ngày xưa vậy.

Ngày đầu về làm dâu sáng 5h dậy dọn dẹp sau cưới. 1 mình em dọn các mẹ ạ. Dọn 3 nhà cỗ quét dọn, nhặt bát trả ngta Kê bàn ghế trả. Mà trong khi đó bme chồng, em chồng, và chồng vào trong phòng kiểm phòng bì với nhau . Bố chồng gọi e vào kiểm cùng thì mẹ chồng nói khéo con ra ngoài lau nhà nốt cho mẹ. CHồng thương em ra dọn cùng thì mẹ ck lại gọi vào bằng đc kiểm tiền. Mà nói với cme cái bếp nhà kiểu như từ khi xây đến nay chưa dọn vậy. N bẩn kinh khủng, thức ăn lâu ngày bám bếp đóng thành tảng đen ra vậy. Xoong nồi đun ga mà tưởng như đun củi vậy ý, bám bờ bẩn ra.

Cưới đc 3 hôm thì vck em đi du lich. Tiền mừng bà không cho đồng nào hết. Bà bảo làm cỗ bị lỗ nên k có tiền. Chồng bức xúc nói " MẸ ĐƯA CHO CON 20tr TIỀN TRC ĐẤY CON GỬI MẸ ĐÂY,MAI ĐI RỒI TIỀN ĐÂU MÀ ĐI". Bà gắt lên bảo làm gì có mà đưa. Chồng em có nói răng trc khi cưới chồng em đưa bà 70tr và nói 50tr cho bme làm cỗ và 20tr gửi tủ khi nào cưới xong lấy. Mà giờ bà trắng trợn nói không có. Chăn ga , gối đệm, giường tủ toàn tiền chồng e tích góp đc mua.

Chồng em gắt lên nói qa nói lại 2 hôm và bảo sẽ ra thuê nhà ở riêng ngay khi đi chơi về. Thì sáng hôm sau bà đưa 10tr bảo TAO CHO CMAY TIỀN MÀ ĐI CHƠI"

Thực sự là ấm ức lắm các mẹ ạ. Không ngờ em lại rơi vào cái cảnh này. Nói đúng ra thì điều kiện kinh tế nhà chồng em thua xa nhà ruột em. Nhiều lúc e nghĩ bà mẹ chồng ỉ lại nhà em có điều kiện hơn nên thế. Không cho nổi cái gì. Đồ đạc toàn vck em mua. Từ cái xoong nồi, dầu gội , bột giặt.....Khi về nhà chồng nhà không có 1 cái gì các mẹ ạ. Kiểu như đồ dùng cũ bị cất hay vứt đi ý.

1 tuần đi chơi thì không ngày nào bà mẹ chồng k gọi nhắc nhớ chi tiêu ít thôi, phải biết tieetd kiệm. Nhắc em chi tiêu ít nhưng lại nhắn tin cho em là MẸ THẤY BẢO NGỌC TRAI NHA TRANG ĐẸP LẮM, CON MUA CHO MẸ 1 DÂY NGỌC TRAI HẠT NHỎ LOẠI ĐẮT ĐẮT CHÚT MÀ TỐT NHẤT Ý CON, CON NHỚ LÀ MUA LOẠI ĐẸP NHÉ"

Em cạn lời luôn. Các mẹ bảo e đi Đà Lạt, Nha Trang 6 hôm mà chi tiêu tất cả hết 20tr (cả vé bay bay, quà cáp..). Các mẹ xem tiêu thế liệu có quá đáng không, Mà về mẹ chồng em ngày ngày cũng réo rắt nói em tiêu hoang, đi có 6 hôm mà hết tận 20tr. Làm vợ mà không biết chi tiêu hợp lý. (Trong khi đó vòng của bà đã hết 3tr rồi.).

Vợ chồng em bàn nhau mỗi tháng đưa mẹ 3tr chi tiêu ( em chỉ ăn tối ở nhà, chồng em thì 2 tuần mới về 1 lần). VChong e mới cưới nên nghĩ đưa vậy sau có thì đưa thêm. Lúc đầu chồng em nói với mẹ là Mỗi tháng đưa mẹ 3tr chi tiêu thì bà bảo "CHÚNG M MỚI CƯỚI CHƯA CÓ TIỀN THÌ ĐƯA BAO NHIÊU THÌ ĐƯA, K ĐƯA MẸ CŨNG K TRÁCH, ĐỂ TIỀN MÀ MUA SẮM TRONG PHÒNG".

Đấy nói vậy mà hôm sau em đi vắng bà nói với chồng em là ĐƯA 3TR KHÔNG ĐỦ CHI TIÊU CON PHẢI ĐƯA MẸ 5TR , CÒN ĂN GÌ ,SẮM GÌ CÁC CON TỰ MUA". (Lương em thì 6tr, lương chồng đc 9tr ). Chồng em đi lm xa chi phí tháng cũng cao, em cũng vậy k ăn sáng và trưa ở nhà. Giờ thế này tháng 2 vck em chẳng bỏ ra đc bao nhiêu. Chồng em k đồng ý nộp 5tr, nói mẹ đưa trc 3tr sau có tiền thì đưa thêm mà mẹ chồng em gào lên than vãn, Nuôi mày 30 năm nay mà mày kì kèo tiên với mẹ". Em nháy chồng thôi k nói nữa. Đành đưa bà 5tr. Em không tiếc 3 vs 5tr nhưng giờ vợ chồng em lương thấp lại cần mua sắm nhiều nên thấy nhiều. Bố mẹ chồng vẫn đi làm, mẹ ck làm gvien lương cũng 7tr tháng, bố ck thì làm trang trại cũng kiếm đc chứ có pải ông bà k đi làm gì đâu.

Giờ thì 4h30 sáng mẹ chồng đập cửa réo tên ầm lên. Lọ mọ dậy nấu cơm quét dọn. Mẹ chồng đứng giữa sân uốn éo nhảy nhót thể dục. Tuần trăng mật về nhà sống em tụt 3kg trong 1 tuần. Ăn uống thì không thể mê nổi các mẹ ạ. Tiết kiệm khủng khiếp, ngoài món khoai tây xào, thịt lợn rang(luộc), và rau luộc(xào),cà muối, thay đổi nhau ,thi thoảng đc bữa thịt bò ra thì bà chẳng mua thêm gì ăn. Đồ ăn thì thịt cứ tồn tồn từ tối htrc đến trưa hôm sau. Bức xúc là Bà không cho em đi chợ, bà bảo để mẹ đi chợ mua đồ ăn, con còn trẻ đi mua hoang phí.

Đúng là đi lấy chồng mới thấu hiếu ở nhà đẻ mình vẫn là nhất. Thế kỉ 21 rồi mà vẫn còn giữ nếp sống ngày xửa ngày xưa, có những cái nên giữ thì giữ k thì tiên tiến lên.

Nói chung em chưa thấy ai mà bẩn và luộm thuộm và vô duyên như mẹ ck em.

Em dậy nấu cơm sáng rồi cbi đi lm, e k ăn cơm sáng qen nên chỉ nấu thôi. Đến chiều tối đi làm về lúc nào cũng cảnh tượng bát đũa xoong nồi , rác, đồ ăn thừa đầy bếp ra. Không 1 tý ý thức dọn dẹp nào cả. Em dọn sạch sẽ đi làm về là lại như bãi rác. Nhà tắm luôn trong tình trạng quần áo treo lung tung, khăn mặt và bàn chải đánh răng của vck em để riêng tách biệt rồi. Sau lại thấy khăn mặt để bồn rửa mặt,bàn chải để chỗ khác.

Ngày nghỉ vck trong phòng nằm bà không thấy trên nhà là bà xuống bà đập cửa kéo rèm gọi um lên xem đâu. Khổ trc kia cái khóa cửa pòng em n hỏng gọi thợ bao ngày không xuống sửa để chốt trong. Bà thì cứ vô tư mở cửa pòng em. Đã có lần 2 cvk đang hào hứng chuẩn bị ... thì bà đập cửa kéo rèm. Điên lắm các mẹ ạ. Nói bà thì bà bảo TAO TƯỞNG CMAY ĐI ĐÂU, NÊN GỌI XEM TNAO.

Nói chung tất tần tật những chuyện tg lặt vặt tưởng như không gì nhưng gây mình bực xúc lắm. Quần áo phơi thì cứ trc mặt cửa phòng em, chất cả đống ra k khô đc. Dãn ra lại thấy xô vào, mưa thì bà cất mỗi quần áo của ông bà, quần áo của vck em thì kệ. Chồng em thì không hợp mẹ. Cứ nói đc 3 câu là to tiếng.

Giờ chồng em chưa đi làm xa thì còn ở nhà vs em, còn đỡ đần em và ở nhà nhìn mọi việc chứ Sắp tới chồng em chuyển cơ quan có mình em ở nhà chắc em phát điên mất các mẹ ạ.

Có tý chuyện gì ở nhà hôm sau cả làng biết. Mẹ chồng thì hay nói hay buôn chuyện, em không muốn nói nhiều thì lại kêu em lầm lì ít nói k chịu giao tiếp. Em kể với mẹ đẻ nhìu chuyện xảy ra, mẹ ruột em còn bảo CHẲNG HIỀU XẾP HẠNG MẸ CHỒNG CON VÀO HẠNG GÌ NỮA, KHÔNG BIẾT NGHĨ CHO CON CÁI GÌ"

Giờ đi làm về nhìn thấy bà là e thấy ngán lắm các mẹ ạ.

Các mẹ có ai không thích bạn thân của người yêu như em không ?

Em và anh quen nhau khi làm chung chỗ. Em sôi nổi, nói nhiều, tính tình đàn ông. Khác hẳn, anh ít nói kiểu trầm mặc. Anh crush em được 5 tháng thì bọn em yêu nhau. Chuyện cũng chẳng có gì nếu như không có cái chị mà là bạn thân của anh xuất hiện trong cuộc trò chuyện của em và anh.

Anh kể là hồi xưa thích chị đó xong sau đó không yêu nhau mà quyết định làm bạn TRI KỈ. À, nghe đến đây em nghĩ ngay câu hát của Phạm Mạnh Quỳnh đấy "vì mình chưa yêu nhau nên mình mới xem nhau là tri kỉ" =))). Buồn cười hơn là hồi anh crush em kể cho chị nghe thì chị nhắn tin cho em han đại loại cũng nói liên quan đến anh thôi. Xong add nick em, lúc đấy mà không xác nhận thì gọi chảnh này kia nên em nhắm mắt xác nhận luôn. Rồi nhắn người yêu em nói là con bé đấy chỉ thả thính ông thôi, tôi sợ ông phải buồn này kia =)))).( lúc này là chị này vẫn đang có ny nhé). Sau khi chia tay ny thì bọn em cũng đang yêu nhau rồi, lâu lâu chị nhờ sang nhà làm cái này cái kia, nhắn bảo gato với em, bảo anh có ny quên bạn bè trách anh. Đỉnh điểm hôm nọ kêu đói nói ny em đi mua gà cho chị ăn, lúc đấy trễ rồi ny em sợ đóng của nhưng c ấy bảo là "MỘT LÀ MUA GÀ, HAI LÀ MUA HẾT CHO T NHỮNG THỨ CON G CÓ" (em tên G ạ), kêu than đói ?

Em thấy lâu sau tin nhắn c gửi đến là "cám ơn gà ngon lắm, đêm hôm còn hành xác ông". Đọc đến đấy thì em doesn't fine luôn các mẹ. Vậy là mua đồ ăn mang sang đêm cơ😏😏😏. Em thật sự không bao giờ cấm cản hay ích kỉ về chuyện ny em bạn thân khác giới, nhưng em cũng là con người em biết tổn thương, chỉ là lặng lẽ khóc tổn thương không nói với anh, em không biết mở lời như nào, không lẽ lợi bọn họ "cảm giác xưa quay về, yêu nhau chịch nhau" rồi mới lên tiếng ạ.

Buồn mấy hôm rồi, các mẹ giúp em với.😭😭😭😭. Hay là em quá đa nghi? Nhưng thật sự em khó chịu lắm. Huhu

Em có 1 thằng ny... Vâng là 1 thằng ny. Em quen nó từ cái thời em còn là công túa tóc xù nguỵ trang thân thế bằng 1 tá ghim trên đầu để đi học, cái thời em còn nghĩ lăn nách dành cho người hôi nách nên ko dám dùng vì sợ bị các bạn phát hiện =))). Ny em nó lùn xấp xỉ em, nhiều lông bằng em và trắng hơn em😂. Nó là 1 thứ sinh vật gì đó rất vđ ạ.

Nó thương em 6 năm trời sẽ có dư, bị em hành hạ thời gian hơn thế cả thể xác lẫn tinh thần mà nó vẫn sống tốt, ngày càng có da có thịt mới vc chứ. Xưa nó ốm nhắc như cái bố siêu nhân trong quảng cáo sữa cho người gầy từ cái thời tv lồi cả trước lẫn sau, ấy thế mà giờ màu mỡ săn chắc lắm. Trộm vía ahihi☺️

Cái thời mới yêu, nó nhát lắm, cảm tưởng em chọc nhẹ vào lưng nó thủ thỉ "ấy ơi ấy à" là mồ hôi nó đầm đìa, lắp bắp ú ớ, tim lồi cha ra khỏi ngực chạy đi bar. Em cũng biết điều, thương nó nhát nên vào 1 tối gió mát trăng thanh, nó đón em đi ăn (vị chi mất tiền ăn nửa tháng của nó :v đầu em thấy tội lỗi nhưng bụng em chỉ thấy biết ơn), lúc về em ngồi sau vòng tay ôm nó hờ hờ. Hờ thế thôi mà vẫn thấy rốn nó rung, đấy vãi chưa, nó giả vờ nhát ạ, được ôm nó sướng cười rung rốn.

Tiện nói đến ăn uống thì em cũng kể luôn, ny em nó mưu độc thâm sâu, dã tâm nham hiểm lắm. Từ hồi yêu em, nó thì cứ hây hây phới phớt như gái đôi mươi, em thì ngày càng ục ịch như con mẹ xề. Nó thủ mưu lừa em tăng cân xấu xí để có chia tay thì em xây miếu ngồi trong ngậm sâm làm bà cô tổ, còn nó đi yêu ngay mấy em trẻ đẹp khác. Nên suốt ngày gạ đi ăn, đt nó lưu 1 đống ảnh của mấy page lozi, foody vs cả món ngon HN các thứ để sẵn sàng chinh chiến trên mọi mặt trận (nói cho vui mồm thế thôi chứ nó mù đường ạ, khôn ko để đâu hết cái ngu, vụ này đoạn tới em kể). Nói thật thì em 1m56, là 56 chứ ko phải 55 nhé😑ấy thế mà vì nó thông đồng với cái mồm em nên thời kì huy hoàng em nặng tận 50kg. Cái thời gian sau đấy khổ thế nào thì mấy chị em muốn giảm cân nhưng yêu ẩm thực chắc hiểu rõ. EM RẤT KHỔ Ạ😤

Ny em nó đáng yêu lắm. Dẫn em đi đâu là toàn quên đường, nó giả vờ như thần, đi như thổ địa, dẫn bừa em vào 1 chỗ khác nó thấy ok trên đường. Rồi tranh thủ thấy em tươi tỉnh mới dám khai: "Định dẫn em đi abc ở phố xyz. Lúc ở nhà anh map kĩ lắm, thấy đường dễ vđ chẳng hiểu sao đi mãi ứ thấy nó đâu, anh thấy chỗ này cũng đông đông được được nên táp vào luôn, sợ em phát hiện ra anh lạc lại phun lửa...". Thất vọng dã man ạ, nhưng em cũng quen rồi, còn nó thì bớt sĩ gái rồi nên giờ đi đâu nó nói địa điểm, em ngồi sau chỉ đường. Em thì có cái tật đến gần chỗ rẽ hay cuống rồi quên đâu là trái đâu là phải nên cứ gào mãi "Rẽ bên này điiiiiii...... Bảo rẽ bên kia cơ mà" =)))). Thời gian trôi, nó giờ hiểu em lắm, hiểu hết ẤY, KIA, NỌ, NÀY là cái gì rồi, ko rẽ sai ý em nữa, ko phải mời nước công an nữa.

À, ny em còn chung thuỷ dã man khủng tởm cơ. Em chỉ nói là thèm cái nọ cái kia. Là cả tuần hôm nào cũng mua cái đấy cho em😂. Rồi em từ chối khéo thì nó mua cái đấy nhưng của hàng khác hoặc đổi vị khác ạ. Suy sụp, bất lực ko cơ chứ😭