Samorząd zawodowy w Polsce - Antkowiak Paweł - książka

Samorząd zawodowy w Polsce książka papierowa

Antkowiak Paweł

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi dla zakupu od 50,00 zł)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Zasadniczym celem tej pracy jest wskazanie znaczenia samorządu zawodowego w tworzeniu podstaw państwa demokratycznego, opartego na zaangażowaniu zorganizowanych korporacyjnie grup obywateli. Istotne będzie więc znalezienie odpowiedzi na pytanie: Czy Samorząd zawodowy w Polsce spełnia oczekiwania zrzeszonych w nim osób i w należyty sposób wywiązuje się z powierzonych mu zadań? Aby osiągnąć podstawowy cel pracy należy zrealizować szereg celów szczegółowych, w tym przede wszystkim:
• uporządkować i zdefiniować główne pojęcia związane z badanym tematem;
• wskazać rys historyczny samorządu zawodowego;
• scharakteryzować polski model samorządu zawodowego;
• wskazać na aktualnie obowiązujące uregulowania prawne dotyczące samorządności
korporacyjnej;
• zbadać opinię grup społecznych tworzących Samorząd zawodowy w Polsce na
temat jego funkcjonowania i efektywności realizacji powierzonych mu zadań;
• skonfrontować modelowe założenia z praktyką funkcjonowania samorządu
zawodowego;
• wskazać szanse i zagrożenia dla rozwoju samorządu zawodowego;
• wskazać pożądane kierunki zmian względem modelu samorządu zawodowego
w Polsce.

Ze Wstępu

Liczba stron: 337

Format (wymiary): 16.5x23.5cm

ISBN: 9788371519352