Sąd polubowny arbitrażowy Komentarz do części piątej Kodeksu postępowania cywilnego - Marcin Asłanowicz - książka

Sąd polubowny arbitrażowy Komentarz do części piątej Kodeksu postępowania cywilnego książka papierowa

Marcin Asłanowicz

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Prezentowana publikacja stanowi kompleksowe omówienie części piątej ustawy z 17.11.1964 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1822 ze zm.) – Kodeksu postępowania cywilnego. Oprócz pogłębionej analizy teoretyczno-prawnej obowiązujących przepisów autor skupił się również na ich szczegółowej ocenie praktycznej (z uwzględnieniem ujęcia porównawczego – w odniesieniu do regulaminów wiodących polskich stałych sądów arbitrażowych).

Publikacja w wyczerpujący sposób omawia m.in. następujące zagadnienia:

zapis na sąd polubowny,
skład sądu arbitrażowego,
właściwość sądu polubownego,
postępowanie przed sądem polubownym,
wyrok sądu polubownego i zakończenie postępowania,
skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego,
uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej.

Komentarz został podzielony na dwie części:

Część A – Komentarz do części piątej Kodeksu postępowania cywilnego – sąd polubowny (arbitrażowy),
Część B – Regulamin Arbitrażowy Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

Komentarz uwzględnia najnowszy stan prawny, w tym m.in. istotne zmiany w przepisach części piątej Kodeksu postępowania cywilnego dotyczące sporów wynikających z umów, których stroną jest konsument wprowadzone ustawą z 23.9.2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823), które weszły w Zycie 10.1.2017 r.

Dzieło odnosi się do najbardziej aktualnej linii orzecznictwa SN oraz sądów powszechnych.

Komentarz skierowany jest do bardzo szerokiego kręgu odbiorców. Polecany jest on w szczególności adwokatom, radcom prawnym, sędziom, arbitrom a także przedstawicielom sądów arbitrażowym. Będzie również przydatny dla studentów oraz aplikantów.

Liczba stron: 256

Format (wymiary): 13.5x22.0cm

ISBN: 9788325598808

Wydanie: 1