Ryzyko, ciągłość biznesu, odpowiedzialność społeczna - Magdalena Kaźmierczak, Sławomir Zapłata - ebook

Ryzyko, ciągłość biznesu, odpowiedzialność społeczna ebook

Magdalena Kaźmierczak, Sławomir Zapłata

0,0
84,51 zł

Opis

W monografii przedstawione zostały podejścia do zarządzania kryzysowego, antykryzysowego w ramach zarządzania ryzykiem oraz ich wpływ na zarządzanie ciągłością biznesową. W książce omówiono między innymi: rolę i znaczenie systemu zarządzania jakością, metodykę zarządzania ryzykiem, normatywne rozwiązania ukierunkowane na zapewnienie trwałego sukcesu organizacji, integrację znormalizowanych systemów zarządzania przy wykorzystaniu zarządzania wiedzą, koncepcję zarządzania ciągłością biznesową w ujęciu systemowym, zarządzanie społeczną odpowiedzialnością biznesu. Publikacja jest przeznaczona dla osób zarządzających przedsiębiorstwami, specjalistów odpowiedzialnych za wdrożenie i utrzymanie znormalizowanych systemów zarządzania oraz studentów uczelni ekonomicznych i technicznych.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF